| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS4804 
PREFIKSY:    AS4804
TRACEROUTE:  1.42.0.0 adl2-l270.bng.optusnet.com.au
LOOKING GLASS: 1.42.0.0 adl2-l270.bng.optusnet.com.au
IPv6 in 6to4: 2002:12a:000::12a:000

AU
inetnum:    1.40.0.0 - 1.43.255.255
netname:    OPTUSINTERNET-AU
descr:     OPTUS INTERNET - RETAIL
descr:     INTERNET SERVICES
descr:     1 Lyonpark Road, Macquarie Park, NSW - 2113
country:    AU
org:      ORG-OIPL5-AP
admin-c:    OI3-AP
tech-c:     OI3-AP
abuse-c:    AO400-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-AU-OPTUSINTERNET
mnt-routes:   MAINT-AU-OPTUSINTERNET
mnt-irt:    IRT-OPTUSINTERNET-AU
last-modified: 2021-01-15T01:45:06Z
source:     APNIC

irt:      IRT-OPTUSINTERNET-AU
address:    1 Lyonpark Rd.
address:    Macquarie Park, NSW 2113
e-mail:     abuse@optusnet.com.au
abuse-mailbox: abuse@optusnet.com.au
admin-c:    OI3-AP
tech-c:     OI3-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@optusnet.com.au was validated on 2024-05-22
mnt-by:     MAINT-AU-OPTUSINTERNET
last-modified: 2024-05-22T04:21:38Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-OIPL5-AP
org-name:    Optus Internet Pty Ltd
org-type:    LIR
country:    AU
address:    Building F, 3rd Floor
address:    1 Lyonpark Road
phone:     +61-2-8087-0020
fax-no:     +61-2-8085-5108
e-mail:     abuse@optusnet.com.au
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:14:50Z
source:     APNIC

role:      ABUSE OPTUSINTERNETAU
address:    1 Lyonpark Rd.
address:    Macquarie Park, NSW 2113
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@optusnet.com.au
admin-c:    OI3-AP
tech-c:     OI3-AP
nic-hdl:    AO400-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-OPTUSINTERNET-AU
remarks:    abuse@optusnet.com.au was validated on 2024-05-22
abuse-mailbox: abuse@optusnet.com.au
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-05-22T04:22:10Z
source:     APNIC

role:      Optus Internet
address:    1 Lyonpark Rd.
address:    Macquarie Park, NSW 2113
country:    AU
phone:     +61-2-8082 7800
fax-no:     +61-2-8082 7100
e-mail:     ipadmin@optus.net.au
admin-c:    OI1-AP
tech-c:     OI1-AP
nic-hdl:    OI3-AP
notify:     ipadmin@optus.net.au
mnt-by:     MAINT-AU-OPTUSINTERNET
remarks:    send spam/abuse reports to abuse@optusnet.com.au
remarks:    please use http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl
remarks:    to identify networks before sending reports and
remarks:    always include full headers/logs.
last-modified: 2021-09-07T23:35:56Z
source:     APNIC


route:     1.42.0.0/18
origin:     AS4804
descr:     Optus Internet Pty Ltd
        Building F, 3rd Floor
        1 Lyonpark Road
mnt-by:     MAINT-AU-OPTUSINTERNET
last-modified: 2024-01-16T10:59:35Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]