| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.127.73 (lg) / ec2-18-232-127-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:7f49::12e8:7f49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS13335 CLOUDFLARENET-AS
PREFIKSY:   CLOUDFLARENET-AS AS13335
TRACEROUTE:  1.1.1.12 1.1.1.12
LOOKING GLASS: 1.1.1.12 1.1.1.12
IPv6 in 6to4: 2002:101:10c::101:10c

AU
inetnum:    1.1.1.0 - 1.1.1.255
netname:    APNIC-LABS
descr:     APNIC and Cloudflare DNS Resolver project
descr:     Routed globally by AS13335/Cloudflare
descr:     Research prefix for APNIC Labs
country:    AU
org:      ORG-ARAD1-AP
admin-c:    AR302-AP
tech-c:     AR302-AP
abuse-c:    AA1412-AP
status:     ASSIGNED PORTABLE
remarks:    ---------------
remarks:    All Cloudflare abuse reporting can be done via
remarks:    resolver-abuse@cloudflare.com
remarks:    ---------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-routes:   MAINT-AU-APNIC-GM85-AP
mnt-irt:    IRT-APNICRANDNET-AU
last-modified: 2020-07-15T13:10:57Z
source:     APNIC

irt:      IRT-APNICRANDNET-AU
address:    PO Box 3646
address:    South Brisbane, QLD 4101
address:    Australia
e-mail:     helpdesk@apnic.net
abuse-mailbox: helpdesk@apnic.net
admin-c:    AR302-AP
tech-c:     AR302-AP
auth:      # Filtered
remarks:    helpdesk@apnic.net was validated on 2021-02-09
mnt-by:     MAINT-AU-APNIC-GM85-AP
last-modified: 2021-03-09T01:10:21Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-ARAD1-AP
org-name:    APNIC Research and Development
country:    AU
address:    6 Cordelia St
phone:     +61-7-38583100
fax-no:     +61-7-38583199
e-mail:     helpdesk@apnic.net
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2017-10-11T01:28:39Z
source:     APNIC

role:      ABUSE APNICRANDNETAU
address:    PO Box 3646
address:    South Brisbane, QLD 4101
address:    Australia
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     helpdesk@apnic.net
admin-c:    AR302-AP
tech-c:     AR302-AP
nic-hdl:    AA1412-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-APNICRANDNET-AU
abuse-mailbox: helpdesk@apnic.net
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2021-03-09T01:10:22Z
source:     APNIC

role:      APNIC RESEARCH
address:    PO Box 3646
address:    South Brisbane, QLD 4101
address:    Australia
country:    AU
phone:     +61-7-3858-3188
fax-no:     +61-7-3858-3199
e-mail:     research@apnic.net
nic-hdl:    AR302-AP
tech-c:     AH256-AP
admin-c:    AH256-AP
mnt-by:     MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2018-04-04T04:26:04Z
source:     APNIC


route:     1.1.1.0/24
origin:     AS13335
descr:     APNIC Research and Development
        6 Cordelia St
mnt-by:     MAINT-AU-APNIC-GM85-AP
last-modified: 2018-03-16T16:58:06Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]