| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS13335 CLOUDFLARENET-AS
PREFIKSY:   CLOUDFLARENET-AS AS13335
TRACEROUTE:  1.0.0.0 1.0.0.0
LOOKING GLASS: 1.0.0.0 1.0.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:100:000::100:000

AU
inetnum:    1.0.0.0 - 1.0.0.255
netname:    APNIC-LABS
descr:     APNIC and Cloudflare DNS Resolver project
descr:     Routed globally by AS13335/Cloudflare
descr:     Research prefix for APNIC Labs
country:    AU
org:      ORG-ARAD1-AP
admin-c:    AIC3-AP
tech-c:     AIC3-AP
abuse-c:    AA1412-AP
status:     ASSIGNED PORTABLE
remarks:    ---------------
remarks:    All Cloudflare abuse reporting can be done via
remarks:    resolver-abuse@cloudflare.com
remarks:    ---------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-routes:   MAINT-APNICRANDNET
mnt-irt:    IRT-APNICRANDNET-AU
last-modified: 2023-04-26T22:57:30Z
mnt-lower:   MAINT-APNICRANDNET
source:     APNIC

irt:      IRT-APNICRANDNET-AU
address:    PO Box 3646
address:    South Brisbane, QLD 4101
address:    Australia
e-mail:     helpdesk@apnic.net
abuse-mailbox: helpdesk@apnic.net
admin-c:    AR302-AP
tech-c:     AR302-AP
auth:      # Filtered
remarks:    helpdesk@apnic.net was validated on 2021-02-09
mnt-by:     MAINT-AU-APNIC-GM85-AP
last-modified: 2021-03-09T01:10:21Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-ARAD1-AP
org-name:    APNIC Research and Development
country:    AU
address:    6 Cordelia St
phone:     +61-7-38583100
fax-no:     +61-7-38583199
e-mail:     helpdesk@apnic.net
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2017-10-11T01:28:39Z
source:     APNIC

role:      ABUSE APNICRANDNETAU
address:    PO Box 3646
address:    South Brisbane, QLD 4101
address:    Australia
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     helpdesk@apnic.net
admin-c:    AR302-AP
tech-c:     AR302-AP
nic-hdl:    AA1412-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-APNICRANDNET-AU
abuse-mailbox: helpdesk@apnic.net
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2021-03-09T01:10:22Z
source:     APNIC

role:      APNICRANDNET Infrastructure Contact
address:    6 Cordelia St
        South Brisbane
        QLD 4101
country:    AU
phone:     +61 7 3858 3100
e-mail:     research@apnic.net
admin-c:    GM85-AP
admin-c:    GH173-AP
admin-c:    JD1186-AP
tech-c:     GM85-AP
tech-c:     GH173-AP
tech-c:     JD1186-AP
nic-hdl:    AIC3-AP
mnt-by:     MAINT-APNICRANDNET
last-modified: 2023-04-26T22:50:54Z
source:     APNIC


route:     1.0.0.0/24
origin:     AS13335
descr:     APNIC Research and Development
        6 Cordelia St
mnt-by:     MAINT-APNICRANDNET
last-modified: 2023-04-26T02:42:44Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]