| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LleidaNet AS9192

as-block:    AS9130 - AS9215
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9192
as-name:    LleidaNet
descr:     Lleida - Catalonia - Spain
import:     from AS35699 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12386 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6739 action pref=200; accept AS6739
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS35699 announce AS9192
export:     to AS6774 announce AS9192
export:     to AS6739 announce AS9192
export:     to AS8928 announce AS9192
export:     to AS12386 announce AS9192
org:      ORG-LSTS1-RIPE
admin-c:    FS1003-RIPE
tech-c:     FS1003-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LLEIDANET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LSTS1-RIPE
org-name:    LleidaNetworks Serveis Telematics S.A.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Parc cientific i tecnologic de Lleida Edifici H1 planta 2 porta B
address:    25003
address:    Lleida
address:    SPAIN
phone:     +34973282300
fax-no:     +34973282195
admin-c:    AG13450-RIPE
admin-c:    FS1003-RIPE
mnt-ref:    SDR-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SDR-MNT
abuse-c:    LAC24-RIPE
created:    2011-07-19T13:38:23Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francisco Sapena
address:    Lleida Networks Serveis Telematics
address:    Parc Cientific i Tecnologis de Lleida Edifici H1 Planta 2 Puerta B
address:    Lleida 25003
address:    SPAIN
phone:     +34 97 3282300
fax-no:     +34 97 3282300
nic-hdl:    FS1003-RIPE
mnt-by:     LLEIDANET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]