| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BAT-AS9038 AS9038

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9038
as-name:    BAT-AS9038
org:      ORG-NETS1-RIPE
import:     from AS6866 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47887 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12975 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48237 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8452 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60849 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8551 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3491 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6866 announce AS9038
export:     to AS3491 announce AS9038
export:     to AS8551 announce AS9038
export:     to AS60849 announce AS9038
export:     to AS8452 announce AS9038
export:     to AS8697 announce AS9038
export:     to AS47887 announce AS9038
export:     to AS3257 announce AS9038
export:     to AS3356 announce AS9038
export:     to AS6762 announce AS9038
export:     to AS12975 announce AS9038
export:     to AS48237 announce AS9038
export:     to AS3320 announce AS9038
export:     to AS6695 announce AS9038
export:     to AS174 announce AS9038
export:     to AS6453 announce AS9038
default:    to AS8697 action pref=100; networks ANY
default:    to AS6866 action pref=100; networks ANY
default:    to AS47887 action pref=100; networks ANY
default:    to AS3257 action pref=100; networks ANY
default:    to AS3356 action pref=100; networks ANY
default:    to AS6762 action pref=100; networks ANY
default:    to AS12975 action pref=100; networks ANY
default:    to AS48237 action pref=100; networks ANY
default:    to AS3320 action pref=100; networks ANY
default:    to AS6695 action pref=100; networks ANY
default:    to AS174 action pref=100; networks ANY
default:    to AS6453 action pref=100; networks ANY
admin-c:    MMO10-RIPE
tech-c:     MMO10-RIPE
remarks:    RIPE-NCC-END-MNT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9038-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-05-08T07:22:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NETS1-RIPE
org-name:    Batelco Jordan
country:    JO
org-type:    LIR
address:    Al-Madeena Al-Munawara Street
address:    11181
address:    Amman
address:    JORDAN
phone:     +962 6 5005000
fax-no:     +962 6 5622048
descr:     Batelco Jordan
abuse-c:    AR15949-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UMNIAH-JO
mnt-ref:    BATELCO-JORDAN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UMNIAH-JO
tech-c:     NK1403-RIPE
admin-c:    NK1403-RIPE
admin-c:    MMO10-RIPE
admin-c:    FA6331-RIPE
created:    2004-04-17T11:35:44Z
last-modified: 2020-12-16T12:52:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fadi Ali
address:    Batelco Jordan
address:    P.O Box 811912
address:    Amman 11181 Jordan
address:    Amman
mnt-by:     MNT-JO-BATELCO
phone:     +962 6 5510101
fax-no:     +962 6 5510102
nic-hdl:    MMO10-RIPE
created:    2006-11-02T12:40:23Z
last-modified: 2018-11-28T08:08:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]