| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STORMWALL-AS AS59796

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59796
as-name:    STORMWALL-AS
org:      ORG-SS933-RIPE
remarks:    --------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    --------------------------
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS208293 accept ANY
export:     to AS208293 announce AS59796
export:     to AS44217 announce AS59796
export:     to AS6453 announce AS59796
import:     from AS44217 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS59796
import:     from AS20764 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS59796
import:     from AS42745 accept ANY
export:     to AS42745 announce AS59796
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS59796
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS59796
remarks:    --------------------------
remarks:    IXes
remarks:    --------------------------
import:     from AS-DATAIX accept ANY
export:     to AS-DATAIX announce AS59796
import:     from AS-DECIX accept ANY
export:     to AS-DECIX announce AS59796
import:     from AS-DECIX-V6 accept ANY
export:     to AS-DECIX-V6 announce AS59796
import:     from AS-DECIX-RS accept ANY
export:     to AS-DECIX-RS announce AS59796
import:     from AS-DECIX-RS-V6 accept ANY
export:     to AS-DECIX-RS-V6 announce AS59796
import:     from AS-DECIX-CONNECTED accept ANY
export:     to AS-DECIX-CONNECTED announce AS59796
import:     from AS-DECIX-CONNECTED-V6 accept ANY
export:     to AS-DECIX-CONNECTED-V6 announce AS59796
import:     from AS50384 accept ANY
export:     to AS50384 announce AS59796
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS-STORMWALL-SET
remarks:    --------------------------
remarks:    Peers
remarks:    --------------------------
import:     from AS39743 accept ANY
export:     to AS39743 announce AS59796
import:     from AS25471 accept ANY
export:     to AS25471 announce AS59796
import:     from AS31037 accept ANY
export:     to AS31037 announce AS59796
import:     from AS34458 accept ANY
export:     to AS34458 announce AS59796
import:     from AS29099 accept ANY
export:     to AS29099 announce AS59796
import:     from AS43824 accept ANY
export:     to AS43824 announce AS59796
import:     from AS47289 accept ANY
export:     to AS47289 announce AS59796
import:     from AS60372 accept ANY
export:     to AS60372 announce AS59796
import:     from AS57256 accept ANY
export:     to AS57256 announce AS59796
import:     from AS47574 accept ANY
export:     to AS47574 announce AS59796
import:     from AS16130 accept ANY
export:     to AS16130 announce AS59796
import:     from AS42334 accept ANY
export:     to AS42334 announce AS59796
import:     from AS52368 accept ANY
export:     to AS52368 announce AS59796
import:     from AS8367 accept ANY
export:     to AS8367 announce AS59796
import:     from AS49080 accept ANY
export:     to AS49080 announce AS59796
import:     from AS197695 accept ANY
export:     to AS197695 announce AS59796
import:     from AS263237 accept ANY
export:     to AS263237 announce AS59796
import:     from AS34356 accept ANY
export:     to AS34356 announce AS59796
import:     from AS48629 accept ANY
export:     to AS48629 announce AS59796
import:     from AS50178 accept ANY
export:     to AS50178 announce AS59796
import:     from AS13044 accept ANY
export:     to AS13044 announce AS59796
import:     from AS59627 accept ANY
export:     to AS59627 announce AS59796
import:     from AS199070 accept ANY
export:     to AS199070 announce AS59796
import:     from AS51558 accept ANY
export:     to AS51558 announce AS59796
import:     from AS49683 accept ANY
export:     to AS49683 announce AS59796
import:     from AS34113 accept ANY
export:     to AS34113 announce AS59796
import:     from AS31390 accept ANY
export:     to AS31390 announce AS59796
import:     from AS25491 accept ANY
export:     to AS25491 announce AS59796
import:     from AS16169 accept ANY
export:     to AS16169 announce AS59796
import:     from AS64443 accept ANY
export:     to AS64443 announce AS59796
import:     from AS57553 accept ANY
export:     to AS57553 announce AS59796
import:     from AS206519 accept ANY
export:     to AS206519 announce AS59796
import:     from AS205814 accept ANY
export:     to AS205814 announce AS59796
import:     from AS35104 accept ANY
export:     to AS35104 announce AS59796
import:     from AS60494 accept ANY
export:     to AS60494 announce AS59796
import:     from AS64024 accept ANY
export:     to AS64024 announce AS59796
import:     from AS-KTCPEERS accept ANY
export:     to AS-KTCPEERS announce AS59796
import:     from AS23679 accept ANY
export:     to AS23679 announce AS59796
import:     from AS59931 accept ANY
export:     to AS59931 announce AS59796
import:     from AS43824 accept ANY
export:     to AS43824 announce AS59796
import:     from AS-SET-SCOPESKY accept ANY
export:     to AS-SET-SCOPESKY announce AS59796
import:     from AS393960 accept ANY
export:     to AS393960 announce AS59796
import:     from AS135330 accept ANY
export:     to AS135330 announce AS59796
import:     from AS200875 accept ANY
export:     to AS200875 announce AS59796
import:     from as-alsard-set accept ANY
export:     to as-alsard-set announce AS59796
import:     from AS202933 accept ANY
export:     to AS202933 announce AS59796
import:     from AS50516 accept ANY
export:     to AS50516 announce AS59796
import:     from AS38478 accept ANY
export:     to AS38478 announce AS59796
import:     from AS21100 accept ANY
export:     to AS21100 announce AS59796
import:     from AS42183 accept ANY
export:     to AS42183 announce AS59796
import:     from AS203653 accept ANY
export:     to AS203653 announce AS59796
import:     from AS41718 accept ANY
export:     to AS41718 announce AS59796
import:     from AS49020 accept ANY
export:     to AS49020 announce AS59796
import:     from AS25227 accept ANY
export:     to AS25227 announce AS59796
import:     from AS135343 accept ANY
export:     to AS135343 announce AS59796
import:     from AS327809 accept ANY
export:     to AS327809 announce AS59796
import:     from AS57324 accept ANY
export:     to as-MASARAT announce AS59796
import:     from as-MASARAT accept ANY
export:     to AS57324 announce AS59796
import:     from AS31577 accept ANY
export:     to AS31577 announce AS59796
import:     from AS200698 accept ANY
export:     to AS200698 announce AS59796
import:     from AS61166 accept ANY
export:     to AS61166 announce AS59796
import:     from AS50710 accept ANY
export:     to AS50710 announce AS59796
import:     from AS203268 accept ANY
export:     to AS203268 announce AS59796
import:     from AS134823 accept ANY
export:     to AS134823 announce AS59796
import:     from AS43263 accept ANY
export:     to AS43263 announce AS59796
import:     from AS20874 accept ANY
export:     to AS20874 announce AS59796
import:     from AS133533 accept ANY
export:     to AS133533 announce AS59796
import:     from AS205616 accept ANY
export:     to AS205616 announce AS59796
import:     from AS136782 accept ANY
export:     to AS136782 announce AS59796
import:     from AS201749 accept ANY
export:     to AS201749 announce AS59796
import:     from AS203459 accept ANY
export:     to AS203459 announce AS59796
import:     from AS60976 accept ANY
export:     to AS60976 announce AS59796
import:     from AS201668 accept ANY
export:     to AS201668 announce AS59796
export:     to AS41732 announce AS59796
import:     from AS41732 accept ANY
import:     from AS48399 accept ANY
export:     to AS48399 announce AS59796
import:     from AS198589 accept ANY
export:     to AS198589 announce AS59796
import:     from AS1547 accept ANY
export:     to AS1547 announce AS59796
import:     from AS135376 accept ANY
export:     to AS135376 announce AS59796
import:     from AS137975 accept ANY
export:     to AS137975 announce AS59796
import:     from AS39190 accept ANY
export:     to AS39190 announce AS59796
import:     from AS134687 accept ANY
export:     to AS134687 announce AS59796
import:     from AS133115 accept ANY
export:     to AS133115 announce AS59796
import:     from AS59381 accept ANY
export:     to AS59381 announce AS59796
import:     from AS42624 accept ANY
export:     to AS42624 announce AS59796
import:     from AS3194 accept ANY
export:     to AS3194 announce AS59796
import:     from AS56530 accept ANY
export:     to AS56530 announce AS59796
import:     from AS25394 accept ANY
export:     to AS25394 announce AS59796
import:     from AS327738 accept ANY
export:     to AS327738 announce AS59796
import:     from AS29046 accept ANY
export:     to AS29046 announce AS59796
import:     from AS201792 accept ANY
export:     to AS201792 announce AS59796
import:     from AS37008 accept ANY
import:     from AS56902 accept ANY
import:     from AS38186 accept ANY
export:     to AS56902 announce AS59796
export:     to AS38186 announce AS59796
export:     to AS37008 announce AS59796
import:     from AS8720 accept ANY
export:     to AS8720 announce AS59796
import:     from AS205015 accept ANY
export:     to AS205015 announce AS59796
import:     from AS59955 accept ANY
export:     to AS59955 announce AS59796
import:     from AS-MTW accept ANY
import:     from AS135636 accept ANY
export:     to AS-MTW announce AS59796
export:     to AS135636 announce AS59796
export:     to AS30924 announce AS59796
import:     from AS210318 accept ANY
import:     from AS30924 accept ANY
export:     to AS205889 announce AS59796
import:     from AS205889 accept ANY
export:     to AS210318 announce AS59796
import:     from AS59939 accept ANY
import:     from AS205563 accept ANY
export:     to AS205563 announce AS59796
export:     to AS59939 announce AS59796
import:     from AS29420 accept ANY
export:     to AS29420 announce AS59796
import:     from AS137373 accept ANY
export:     to AS137373 announce AS59796
import:     from AS135905 accept ANY
import:     from AS135999 accept ANY
export:     to AS135999 announce AS59796
export:     to AS135905 announce AS59796
export:     to AS197071 announce AS59796
export:     to AS-IWERK announce AS59796
import:     from AS51408 accept ANY
import:     from AS197071 accept ANY
import:     from AS-IWERK accept ANY
export:     to AS51408 announce AS59796
import:     from AS30721 accept ANY
export:     to AS30721 announce AS59796
import:     from AS207462 accept ANY
export:     to AS207462 announce AS59796
import:     from AS52284 accept ANY
import:     from AS-LOCLIX accept ANY
export:     to AS52284 announce AS59796
export:     to AS-LOCLIX announce AS59796
import:     from AS208306 accept ANY
import:     from AS206893 accept ANY
export:     to AS208570 announce AS59796
import:     from AS208570 accept ANY
export:     to AS206893 announce AS59796
export:     to AS208306 announce AS59796
import:     from AS36991 accept ANY
import:     from AS15549 accept ANY
export:     to AS15549 announce AS59796
import:     from AS200869 accept ANY
import:     from AS203087 accept ANY
export:     to AS203087 announce AS59796
export:     to AS200869 announce AS59796
export:     to AS36991 announce AS59796
export:     to AS210021 announce AS59796
export:     to as-alsard-set announce AS59796
import:     from AS210021 accept ANY
import:     from AS207097 accept ANY
import:     from as-alsard-set accept ANY
export:     to AS207097 announce AS59796
import:     from AS-CUBIXSERV accept ANY
import:     from AS136986 accept ANY
import:     from AS202354 accept ANY
import:     from AS38186 accept ANY
export:     to AS202354 announce AS59796
import:     from AS34929 accept ANY
export:     to AS34929 announce AS59796
export:     to AS38186 announce AS59796
export:     to AS-CUBIXSERV announce AS59796
export:     to AS-MAX announce AS59796
export:     to AS60330 announce AS59796
export:     to AS136986 announce AS59796
import:     from AS-MAX accept ANY
export:     to AS205371 announce AS59796
import:     from AS265804 accept ANY
export:     to AS265804 announce AS59796
export:     to AS204566 announce AS59796
import:     from AS204566 accept ANY
export:     to AS263801 announce AS59796
import:     from AS263801 accept ANY
import:     from AS262259 accept ANY
export:     to AS270014 announce AS59796
import:     from AS270014 accept ANY
import:     from AS55789 accept ANY
export:     to AS262259 announce AS59796
export:     to AS55789 announce AS59796
import:     from AS60330 accept ANY
export:     to AS47995 announce AS59796
import:     from AS206980 accept ANY
import:     from AS47995 accept ANY
export:     to AS207333 announce AS59796
import:     from AS207333 accept ANY
export:     to AS206980 announce AS59796
import:     from AS60999 accept ANY
export:     to AS60999 announce AS59796
export:     to AS202958 announce AS59796
import:     from AS202958 accept ANY
export:     to AS200532 announce AS59796
import:     from AS200532 accept ANY
import:     from AS205371 accept ANY
import:     from AS58231 accept ANY
import:     from AS202672 accept ANY
export:     to AS202672 announce AS59796
export:     to AS58231 announce AS59796
import:     from AS328543 accept ANY
export:     to AS328543 announce AS59796
export:     to AS131659 announce AS59796
export:     to AS17415 announce AS59796
import:     from AS17415 accept ANY
import:     from AS60591 accept ANY
import:     from as-infonas accept ANY
export:     to as-infonas announce AS59796
export:     to AS60591 announce AS59796
import:     from AS131659 accept ANY
remarks:    --------------------------
remarks:    Communities accepted from customers
remarks:    --------------------------
remarks:    59796:900 - Blackhole traffic (RTBH). /32 prefixes only.
remarks:    --------------------------
admin-c:    RK10513-RIPE
tech-c:     RK10513-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-sk-stormwall-1
created:    2014-09-25T13:25:22Z
last-modified: 2021-02-12T07:53:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS933-RIPE
org-name:    StormWall s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Ligurcekova 8
address:    82106
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 232784563
admin-c:    RK10513-RIPE
tech-c:     RK10513-RIPE
abuse-c:    AR50588-RIPE
mnt-ref:    mnt-sk-stormwall-1
mnt-ref:    stormwall-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-sk-stormwall-1
created:    2019-02-01T08:29:26Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     StormWall Maintainer
address:    Ligurcekova 8
address:    82106
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 232784563
nic-hdl:    RK10513-RIPE
mnt-by:     mnt-sk-stormwall-1
created:    2019-02-01T08:29:25Z
last-modified: 2020-05-05T14:40:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]