| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DARNET-AS AS57478

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57478
as-name:    DARNET-AS
org:      ORG-DMLT2-RIPE
import:     from AS13000 accept ANY
export:     to AS13000 announce AS57478
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS57478
admin-c:    DA9557-RIPE
tech-c:     DA9557-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-darnet-1-mnt
created:    2011-11-07T15:42:24Z
last-modified: 2021-08-02T06:43:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DMLT2-RIPE
org-name:    Dariusz Michal Lyczko trading as DAR.NET
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Gornoslaska 31/2
address:    44-270
address:    Rybnik
address:    POLAND
phone:     +48324567104
admin-c:    DA9557-RIPE
tech-c:     DA9557-RIPE
abuse-c:    AR63778-RIPE
mnt-ref:    pl-darnet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-darnet-1-mnt
created:    2021-07-28T07:01:31Z
last-modified: 2021-07-28T07:01:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DARNET
address:    POLAND
address:    Rybnik
address:    44-270
address:    Gornoslaska 31/2
phone:     +48324567104
nic-hdl:    DA9557-RIPE
mnt-by:     pl-darnet-1-mnt
created:    2021-07-28T07:01:30Z
last-modified: 2021-07-28T07:01:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]