| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERCOLO-AS AS57433

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57433
as-name:    INTERCOLO-AS
descr:     intercolo IP-Backbone
descr:     +-------------------------------+
descr:     | intercolo AS 57433 |
descr:     +-------------------------------+
descr:     | Contact Information: |
descr:     | intercolo GmbH |
descr:     | intercolo.net |
descr:     | Carl-Goerdeler-Strasse 114 |
descr:     | 60320 Frankfurt am Main |
descr:     | Tel. +49 (0) 69 - 564070 |
descr:     | Fax: +49 (0) 69 - 564060 |
descr:     | mail: info@intercolo.de |
descr:     | http://www.intercolo.de |
descr:     +-------------------------------+
descr:     | |
org:      ORG-MGP5-RIPE
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS12586
remarks:    http://intercolo.de
remarks:    --- Telia
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1299 announce AS-INTERCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-INTERCOLO
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    --- GTT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3257 announce AS-INTERCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-INTERCOLO
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    --- DTAG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3320 announce AS-INTERCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-INTERCOLO
remarks:    --- Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-INTERCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-INTERCOLO
remarks:    --- Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12586 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12586 announce AS-INTERCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12586 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12586 announce AS-INTERCOLO
remarks:    --- NTT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2914 announce AS-INTERCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-INTERCOLO
remarks:    Upstreams
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS12586 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-INTERCOLO
export:     to AS3257 announce AS-INTERCOLO
export:     to AS6939 announce AS-INTERCOLO
export:     to AS12586 announce AS-INTERCOLO
remarks:
remarks:    Peerings
remarks:
remarks:
import:     from AS12389 accept AS-ROSTELECOM
export:     to AS12389 announce AS-INTERCOLO
import:     from AS29066 accept AS-VELIANET
export:     to AS29066 announce AS-INTERCOLO
import:     from AS38107 accept AS38107
export:     to AS38107 announce AS-INTERCOLO
import:     from AS12360 accept AS-KTK-V4
export:     to AS12360 announce AS-INTERCOLO
import:     from AS25394 accept as-mk-netzdienste
export:     to AS25394 announce AS-INTERCOLO
import:     from AS21263 accept as-teledata
export:     to AS21263 announce AS-INTERCOLO
import:     from AS35366 accept as-isppro
export:     to AS35366 announce AS-INTERCOLO
remarks:    --- AS59592
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59592 accept AS59592
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59592 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59592 accept AS59592
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59592 announce AS-ANY
remarks:    --- AS60461
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60461 accept AS60461
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60461 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60461 accept AS60461
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60461 announce AS-ANY
remarks:    --- AS47637
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47637 accept AS47637
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47637 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47637 accept AS47637
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47637 announce AS-ANY
admin-c:    iRC4-RIPE
tech-c:     ICMG-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2011-10-25T11:45:51Z
last-modified: 2023-04-07T12:08:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MGP5-RIPE
org-name:    intercolo GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Carl-Goerdeler-Str 114
address:    60320
address:    Frankfurt
address:    GERMANY
phone:     +4969564060
phone:     +491715640404
abuse-c:    iRC4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INTERCOLO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2012-01-26T15:21:39Z
last-modified: 2023-09-23T09:51:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      intercolo Ripe Coordination
address:    INTERCOLO GMBH
address:    Carl-Goerdeler-Strae 114
address:    60320 FRAKFURT
address:    GERMANY
phone:     +49.69564060
remarks:
remarks:    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
remarks:    * In case of abuse like SPAM, Hack Attacks, Scans, etc. *
remarks:    * please mail to: --> abuse [@] intercolo.net <-- *
remarks:    * Inquiries can only be processed, *
remarks:    * if sent to the correct address *
remarks:    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
remarks:
abuse-mailbox: abuse@intercolo.net
admin-c:    ICMG-RIPE
tech-c:     ICMG-RIPE
nic-hdl:    iRC4-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2011-06-16T12:35:42Z
last-modified: 2024-03-18T14:09:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Max Gade
address:    Carl-Goerdeler-Strae 114
address:    DE-60320 Frankfurt am Main
address:    Germany
phone:     +49.69348783700
nic-hdl:    ICMG-RIPE
mnt-by:     MNT-INTERCOLO
created:    2011-05-23T20:52:47Z
last-modified: 2013-03-16T21:29:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]