| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.155 (lg) / ec2-3-238-235-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:eb9b::3ee:eb9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MAGYAR-TELEKOM-TMH AS5513

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5513
as-name:    MAGYAR-TELEKOM-TMH
descr:     Konyves Kalman korut 36.
descr:     H-1097 Budapest
descr:     Hungary
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS5483
org:      ORG-HTM1-RIPE
import:     from AS5483 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5483 announce AS5513
default:    to AS5483 action pref=100; networks ANY
admin-c:    MTRA-RIPE
tech-c:     MTNA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5513-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-04-18T20:37:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HTM1-RIPE
org-name:    Magyar Telekom plc.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Knyves Klmn krt 36.
address:    1097
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36 1 432 0700
phone:     +36 1 457 4000
fax-no:     +36 1 458 0044
admin-c:    MTRA-RIPE
admin-c:    BAT3-RIPE
admin-c:    DB2380-RIPE
admin-c:    GS621-RIPE
abuse-c:    MTAC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2004-04-17T11:26:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom Network Administrator
address:    Budapest, Hungary
tech-c:     BAT3-RIPE
nic-hdl:    MTNA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T20:08:36Z
last-modified: 2019-04-18T14:47:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom RIPE Administrator
address:    Budapest, Hungary
admin-c:    DB2380-RIPE
admin-c:    MK1117-RIPE
nic-hdl:    MTRA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T19:58:47Z
last-modified: 2019-04-18T14:29:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]