| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS AS5483

as-block:    AS5377 - AS5535
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5483
as-name:    MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS
descr:     Magyar Telekom Nyrt.
descr:     Public Internet Access Provider
descr:     Budapest, Hungary
descr:     HU
org:      ORG-HTM1-RIPE
remarks:    ==== IPv4 ====
remarks:    -------- TRANSIT --------
import:     from AS1299 action pref=65375; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-MAGYARTELEKOM
import:     from AS3320 action pref=65375; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-MAGYARTELEKOM
import:     from AS3356 action pref=65375; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-MAGYARTELEKOM
import:     from AS3549 action pref=65375; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-MAGYARTELEKOM
remarks:    -------- PUBLIC PEERING --------
import:     from AS5507 action pref=65294; accept ANY
export:     to AS5507 announce AS-MAGYARTELEKOM
import:     from AS6695 action pref=65305; accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-MAGYARTELEKOM
import:     from AS6777 action pref=65305; accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-MAGYARTELEKOM
import:     from AS1955 action pref=50; accept AS-HBONE
import:     from AS3244 action pref=50; accept AS3244 AS8417 AS8229
import:     from AS3340 action pref=50; accept AS-DATANET AS5596
import:     from AS5389 action pref=50; accept AS-EUROWEB
import:     from AS5393 action pref=50; accept AS5393
import:     from AS5513 action pref=50; accept AS5513
import:     from AS5561 action pref=50; accept AS5561 AS6784 AS8512
import:     from AS5565 action pref=50; accept AS5565 AS6784
import:     from AS5596 action pref=50; accept AS5596
import:     from AS6722 action pref=50; accept AS6722
import:     from AS8448 action pref=50; accept AS8448
import:     from AS8708 action pref=50; accept AS-RDSNET
export:     to AS1955 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS3244 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS3340 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5389 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5393 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5513 announce ANY
export:     to AS5561 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5565 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS5596 announce ANY
export:     to AS6722 announce AS-MAGYARTELEKOM
export:     to AS8448 announce ANY
export:     to AS8708 announce AS-MAGYARTELEKOM
remarks:    ==== IPv6 ====
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 action pref=70; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3549 action pref=70; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 action pref=70; accept AS-BIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=70; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-MAGYARTELEKOM6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3549 announce AS-MAGYARTELEKOM6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-MAGYARTELEKOM6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-MAGYARTELEKOM6
admin-c:    MTRA-RIPE
tech-c:     MTNA-RIPE
remarks:    ==============================================
remarks:    NOC: noc.ip@telekom.hu
remarks:    Abuse: abuse@telekom.hu
remarks:    Peering: peering@net.telekom.hu
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    o Route Flap Damping is applied.
remarks:    ==============================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5483-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-07-24T14:59:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HTM1-RIPE
org-name:    Magyar Telekom plc.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Knyves Klmn krt 36.
address:    1097
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36 1 432 0700
phone:     +36 1 457 4000
fax-no:     +36 1 458 0044
admin-c:    MTRA-RIPE
abuse-c:    MTAC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2004-04-17T11:26:04Z
last-modified: 2021-10-20T10:50:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom Network Administrator
address:    Budapest, Hungary
tech-c:     TIBA-RIPE
tech-c:     DB2380-RIPE
nic-hdl:    MTNA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T20:08:36Z
last-modified: 2021-10-20T11:49:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom RIPE Administrator
address:    Budapest, Hungary
admin-c:    DB2380-RIPE
admin-c:    MK1117-RIPE
admin-c:    TIBA-RIPE
nic-hdl:    MTRA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T19:58:47Z
last-modified: 2021-10-20T11:49:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]