| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TKANDALAKSHA-AS AS51477

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51477
as-name:    TKANDALAKSHA-AS
org:      ORG-TK24-RIPE
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS51477
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS51477
admin-c:    TK8750-RIPE
tech-c:     TK8750-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2010-09-02T14:29:56Z
last-modified: 2022-03-15T10:49:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-TK24-RIPE
org-name:    Teleradiokompaniya Kandalaksha LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    ul. Novaya, d. 10/1, of. 14
address:    184049 Kandalaksha
address:    Russia
abuse-c:    TK8750-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2010-08-02T10:31:03Z
last-modified: 2022-12-01T16:55:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Teleradiokompaniya Kandalaksha
address:    ul. Novaya, d. 10/1, of. 14
address:    184049 Kandalaksha
address:    Russia
abuse-mailbox: abuse@tigernet.ru
phone:     +7 81533 30240
nic-hdl:    TK8750-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-10-11T16:47:15Z
last-modified: 2022-03-15T10:48:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]