| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXARING AS51324

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51324
as-name:    EXARING
org:      ORG-EA868-RIPE
descr:     EXARING AG
remarks:
remarks:    Peering coordinators for as51324: 
remarks:    PeeringDB: https://www.peeringdb.com/asn/51324
remarks:
remarks:    # we filter all our peerings;
remarks:    # but right now, we do not publish the peers
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to  AS-ANY announce AS-EXARING
remarks:
admin-c:    CBEL-RIPE
tech-c:     EXNO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXA
created:    2014-12-09T11:31:34Z
last-modified: 2018-09-04T11:31:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA868-RIPE
org-name:    Exaring AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Leopoldstr. 236
address:    80807
address:    Munich
address:    GERMANY
phone:     +49 89 215 462 472
abuse-c:    AC28475-RIPE
mnt-ref:    MNT-EXA
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EXA
created:    2014-12-04T15:52:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:21Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    CBEL-RIPE

role:      NOC EXARING AG
address:    EXARING AG
address:    Leopoldstrasse 236
address:    80807 Munich
address:    Germany
phone:     +49 89 215 462 455
nic-hdl:    EXNO-RIPE
mnt-by:     MNT-EXA
created:    2014-12-09T11:36:00Z
last-modified: 2016-04-29T08:48:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christoph Bellmer
address:    EXARING AG
address:    Leopoldstrasse 236
address:    80807 Munich
address:    Germany
phone:     +4997618959000
nic-hdl:    CBEL-RIPE
mnt-by:     MNT-EXA
created:    2014-12-08T07:50:27Z
last-modified: 2016-03-02T09:03:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]