| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.248.103 (lg) / ec2-34-238-248-103.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:f867::22ee:f867 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INN361-AS AS49320

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49320
as-name:    INN361-AS
org:      ORG-GTL7-RIPE
descr:     KOMTEKS
import:     from AS8641 action pref=200; accept ANY
export:     to AS8641 announce AS-INN361
import:     from AS199021 action pref=200; accept ANY
export:     to AS199021 announce AS-INN361
descr:     TRC FIORD
import:     from AS28917 action pref=250; accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-INN361
descr:     Teleradiocompany Odintsovo
import:     from AS61121 action pref=100; accept AS-ODTV
export:     to AS61121 announce AS-INN361
descr:     United Networks
import:     from AS198539 action pref=200; accept AS-UNITEDNETS
export:     to AS198539 announce AS-INN361
descr:     Link Ltd
import:     from AS203513 action pref=200; accept AS203513
export:     to AS203513 announce AS-INN361
descr:     Zencom LTD
import:     from AS197460 action pref=200; accept AS197460
export:     to AS197460 announce AS-INN361
descr:     MKC
import:     from AS50760 action pref=200; accept AS50760
export:     to AS50760 announce ANY
admin-c:    AP247-RIPE
tech-c:     AP247-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GOLITSYNO-MNT
created:    2009-05-18T11:29:04Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-GTL7-RIPE
org-name:    Golitsyno Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    Petrovskij proezd d.1
address:    MO , 143050, Russia
abuse-c:    AR27461-RIPE
mnt-ref:    GOLITSYNO-MNT
mnt-by:     GOLITSYNO-MNT
created:    2009-05-12T10:33:45Z
last-modified: 2017-04-04T23:10:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivanchenko Nikolay
address:    Petrovskij proezd d.1
address:    MO, 143050, Russia
phone:     +7 495 6096577
nic-hdl:    AP247-RIPE
mnt-by:     GOLITSYNO-MNT
created:    2009-05-12T10:33:44Z
last-modified: 2017-04-04T23:13:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]