| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SEFROYEKPARDAZENG-AS AS48715

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48715
as-name:    SEFROYEKPARDAZENG-AS
descr:     Sefroyek Pardaz Engineering Company
descr:     Unit 2 Number 8 Arian Building Paniz Alley Vafa Azar st, Tehran, Iran, 1481853973
descr:     SERVCO License 100-95-20
descr:     Tel: +982148650
descr:     Fax: +982148658201
org:      ORG-SPEC3-RIPE
import:     from AS58331 accept ANY
export:     to AS58331 announce AS48715
import:     from AS44285 accept ANY
export:     to AS44285 announce AS48715
import:     from AS43754 accept ANY
export:     to AS43754 announce AS48715
import:     from AS42043 accept ANY
export:     to AS42043 announce AS48715
import:     from AS201295 accept ANY
export:     to AS201295 announce AS48715
import:     from AS213028 accept ANY
export:     to AS213028 announce AS48715
export:     to AS209836 announce AS48715
import:     from AS209836 accept ANY
admin-c:    SY88-RIPE
tech-c:     SY88-RIPE
tech-c:     AS38447-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SHAHRAD
created:    2016-10-11T12:11:32Z
last-modified: 2021-10-03T14:37:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPEC3-RIPE
org-name:    Sefroyek Pardaz Engineering PJSC
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Unit 2 Number 8 Arian Building Paniz Alley Vafa Azar st
address:    1481853861
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989121221710
fax-no:     +982148658201
abuse-c:    SPAR6-RIPE
admin-c:    SY88-RIPE
tech-c:     AS38447-RIPE
mnt-ref:    MNT-SHAHRAD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SHAHRAD
created:    2016-09-20T12:52:38Z
last-modified: 2023-06-20T06:25:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Amir Sabet
address:    Unit 2 Number 8 Arian Building Paniz Alley Vafa Azar st
org:      ORG-SPEC3-RIPE
phone:     +989121321312
phone:     +982148658110
nic-hdl:    AS38447-RIPE
mnt-by:     MNT-AMIRSABET
created:    2016-11-26T09:51:36Z
last-modified: 2023-08-18T18:17:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Shahrad Yousefizadeh
address:    Ferdos Blvd. Tehran - Iran
phone:     +989121221710
fax-no:     +982144083160
nic-hdl:    SY88-RIPE
mnt-by:     MNT-SHAHRAD
created:    2005-03-06T17:50:36Z
last-modified: 2018-11-10T07:28:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]