| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATHEEB-AS AS48695

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48695
as-name:    ATHEEB-AS
org:      ORG-ATCL3-RIPE
import:     from AS47794 accept ANY
import:     from AS43775 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS39386 accept ANY
import:     from AS39386 accept AS-IGW-SET
import:     from AS48237 accept AS-MOBILY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS5511 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS6762 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS61374 accept AS-UAEIX
import:     from AS61374 accept AS-UAEIX-CONNECTED
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS20717 accept AS-DECIX-MRS
import:     from AS20717 accept AS-DECIX-MRS-V6
import:     from AS42695 accept AS-CN
import:     from AS8895 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS5583 accept AS-OBS-BENELUX
import:     from AS48840 accept ANY
export:     to AS47794 announce AS48695
export:     to AS5583 announce AS48695
export:     to AS43775 announce AS48695
export:     to AS174 announce AS48695
export:     to AS39386 announce AS48695
export:     to AS6762 announce AS48695
export:     to AS6453 announce AS48695
export:     to AS1299 announce AS48695
export:     to AS3356 announce AS48695
export:     to AS5511 announce as-Atheeb-peers
export:     to AS3356 announce AS47794
export:     to AS3356 announce as-Atheeb-peers
export:     to AS39386 announce as-Atheeb-peers
export:     to AS5511 announce AS48695
export:     to AS3257 announce AS48695
export:     to AS61374 announce AS48695
export:     to AS8895 announce AS48695
export:     to AS20717 announce AS48695
export:     to AS15169 announce AS48695
export:     to AS42695 announce AS48695
export:     to AS16509 announce AS48695
export:     to AS48840 announce AS48695
export:     to AS48237 announce AS48695
export:     to AS48237 announce as-Atheeb-peers
admin-c:    AA11282-RIPE
tech-c:     AA11282-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     atheeb-mnt
created:    2009-01-06T10:01:19Z
last-modified: 2019-12-16T10:57:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATCL3-RIPE
org-name:    Etihad Atheeb Telecom Company
country:    SA
org-type:    LIR
address:    3704, King Abdullah road, Hai Almughrazat
        PO Box: 250398
address:    12482-6488
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966115111263
phone:     +966115111396
fax-no:     +96612178145
tech-c:     AA11282-RIPE
abuse-c:    AR17063-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    atheeb-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     atheeb-mnt
created:    2008-06-27T11:38:01Z
last-modified: 2021-09-01T12:20:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ISP Team
address:    Riyadh, King Abdulaziz Road Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
phone:     +966115111263
nic-hdl:    AA11282-RIPE
mnt-by:     atheeb-mnt
created:    2011-12-12T13:35:33Z
last-modified: 2019-10-21T07:14:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]