| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORG-UL31-RIPE AS44395

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44395
as-name:    ORG-UL31-RIPE
org:      ORG-UL31-RIPE
remarks:
remarks:    **************************************************************
remarks:    **** Upstreams ******
remarks:    **************************************************************
remarks:
remarks:    ********* Level 3 *********
import:     from AS3356 action pref=65435; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    ********* TeliaSonera *********
mp-import:   afi any.unicast from AS1299 action pref=65435; accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS1299 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    ********* Sofia Connect *********
import:     from AS47872 action pref=65435; accept ANY
export:     to AS47872 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    ********* GNC-ALFA *********
import:     from AS196709 action pref=65435; accept ANY
export:     to AS196709 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    ********* TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. *********
import:     from AS6762 action pref=65435; accept ANY
export:     to AS6762 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    ********* AS8932 *********
mp-import:   afi any.unicast from AS8932 action pref=65435; accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS8932 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:
remarks:    **************************************************************
remarks:    **** International IXP ******
remarks:    **************************************************************
remarks:
remarks:    **** EQUNIX-IX Route Servers ******
mp-import:   afi any.unicast from AS24115 action pref=65435; accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS24115 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** DE-CIX ******
mp-import:   afi any.unicast from AS6695 action pref=65435; accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6695 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Hurricane Electric ******
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 action pref=65435; accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=65435; accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Strato AG ******
mp-import:   afi any.unicast from AS6724 action pref=65435; accept AS-STRATORZ
mp-export:   afi any.unicast to AS6724 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** OpenCarrier eG ******
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41692 action pref=65435; accept AS-OPENCARRIER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 action pref=65435; accept AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi any.unicast to AS41692 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** MANDA ******
mp-import:   afi any.unicast from AS8365 action pref=65435; accept AS-MANDA
mp-export:   afi any.unicast to AS8365 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** ANEXIA ******
mp-import:   afi any.unicast from AS42473 action pref=65435; accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi any.unicast to AS42473 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** TalkTalk ******
mp-import:   afi any.unicast from AS13285 action pref=65435; accept AS-OPAL
mp-export:   afi any.unicast to AS13285 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** NORDUnet ******
mp-import:   afi any.unicast from AS2603 action pref=65435; accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi any.unicast to AS2603 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** BALKAN-IX ******
mp-import:   afi any.unicast from AS59900 action pref=65435; accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS59900 announce AS8932:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Comnet ******
mp-import:   afi any.unicast from AS42416 action pref=65435; accept AS-COMNET
mp-export:   afi any.unicast to AS42416 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** AKAMAI ******
mp-import:   afi any.unicast from AS20940 action pref=65435; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi any.unicast to AS20940 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Arvato ******
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33873 action pref=65435; accept AS-ARVATO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33873 action pref=65435; accept AS-ARVATO6
mp-export:   afi any.unicast to AS33873 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Voxility ******
mp-import:   afi any.unicast from AS39743 action pref=65435; accept AS-VOXILITY-SET
mp-export:   afi any.unicast to AS39743 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Twitch ******
mp-import:   afi any.unicast from AS46489 action pref=65435; accept AS46489:AS-JUSTINTV
mp-export:   afi any.unicast to AS46489 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Apple ******
mp-import:   afi any.unicast from AS714 action pref=65435; accept AS-APPLE
mp-export:   afi any.unicast to AS714 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Facebook ******
mp-import:   afi any.unicast from AS32934 action pref=65435; accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi any.unicast to AS32934 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** EdgeCast ******
mp-import:   afi any.unicast from AS15133 action pref=65435; accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi any.unicast to AS15133 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Afilias ******
mp-import:   afi any.unicast from AS12041 action pref=65435; accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-export:   afi any.unicast to AS12041 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** CloudFlare ******
mp-import:   afi any.unicast from AS13335 action pref=65435; accept AS13335
mp-export:   afi any.unicast to AS13335 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Softlayer ******
mp-import:   afi any.unicast from AS36351 action pref=65435; accept AS-SOFTLAYER
mp-export:   afi any.unicast to AS36351 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Global Communication Net AD ******
mp-import:   afi any.unicast from AS12615 action pref=65435; accept AS-GCN-OUT
mp-export:   afi any.unicast to AS12615 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** R-KOM ******
mp-import:   afi any.unicast from AS12611 action pref=65435; accept AS-RKOM
mp-export:   afi any.unicast to AS12611 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **** Wargaming ******
mp-import:   afi any.unicast from AS199524 action pref=65435; accept AS-WGI
mp-export:   afi any.unicast to AS199524 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    **************************************************************
remarks:    **** International Peers ******
remarks:    **************************************************************
remarks:
remarks:    ********* Google *********
mp-import:   afi any.unicast from AS15169 action pref=65435; accept AS15169
mp-export:   afi any.unicast to AS15169 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:    ********* Caucasus *********
mp-import:   afi any.unicast from AS20771 action pref=65435; accept AS20771
mp-export:   afi any.unicast to AS20771 announce AS44395:AS-ALL
remarks:
remarks:
remarks:    **************************************************************
remarks:    **** Peers/downstreams ******
remarks:    **************************************************************
remarks:
remarks:    ********* AM-NIC-AS *********
mp-import:   afi any.unicast from AS8226 accept AS8226:AS-ALL
mp-export:   afi any.unicast to AS8226 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* HS-AS *********
mp-import:   afi any.unicast from AS200896 accept AS200896
mp-export:   afi any.unicast to AS200896 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ARMENTEL *********
import:     from AS12297 accept AS12297
export:     to AS12297 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ADC-AS *********
import:     from AS42109 accept AS42109
export:     to AS42109 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* HNET-AS *********
import:     from AS42991 accept AS42991
export:     to AS42991 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* CROSSNET *********
import:     from AS39863 accept AS39863
export:     to AS39863 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* WEB *********
import:     from AS16190 accept AS-WEB
export:     to AS16190 announce any
remarks:
remarks:    ********* FiberNet *********
import:     from AS41965 accept AS41965
export:     to AS41965 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* GNC-ALFA *********
import:     from AS49800 accept AS49800
export:     to AS49800 announce ANY
import:     from AS6682 accept AS-GNC
export:     to AS6682 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* HI-TECH *********
import:     from AS43845 accept AS43845
export:     to AS43845 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ICONCOM *********
import:     from AS8932 accept AS8932:AS-ALL
export:     to AS8932 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* Infotech *********
import:     from AS50623 accept AS50623
export:     to AS50623 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* INTERACTIVE *********
import:     from AS197834 accept AS197834
export:     to AS197834 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* AM-NETSYS-AS *********
import:     from AS21104 accept AS21104
export:     to AS21104 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* AM-NETSOFT-AS *********
import:     from AS198519 accept AS198519
export:     to AS198519 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* Orange-Armenia *********
import:     from AS49363 accept AS49363
export:     to AS49363 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* RA-GOV *********
import:     from AS197497 accept AS197497
export:     to AS197497 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ARMIX *********
import:     from AS51225 accept AS51225
export:     to AS51225 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* INNOVA-AM *********
import:     from AS57231 accept AS57231
export:     to AS57231 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* HACHN-AS *********
import:     from AS51342 accept AS51342
export:     to AS51342 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* K-Telecom *********
import:     from AS43733 accept AS43733
export:     to AS43733 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ASCN-HARMONY *********
import:     from AS48008 accept AS48008
export:     to AS48008 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* APAGA *********
import:     from AS48861 accept AS48861
export:     to AS48861 announce ANY
remarks:
remarks:    ****** AM-ABC-DOMAIN-AS *******
import:     from AS199673 accept AS199673
export:     to AS199673 announce ANY
remarks:
remarks:    ****** IIAP-ASNET-AS *******
mp-import:   afi any.unicast from AS47623 accept AS47623
mp-export:   afi any.unicast to AS47623 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ProCredit-ASN *********
import:     from AS50067 accept AS50067
export:     to AS50067 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* Inecobank-as *********
import:     from AS201639 accept AS201639
export:     to AS201639 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* INTERLOTTO *********
import:     from AS201921 accept AS201921
export:     to AS201921 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* Mentor-Graphics-AS *********
import:     from AS48406 accept AS48406
export:     to AS48406 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ALSARD *********
import:     from AS39216 accept AS-ALSARD-SET
export:     to AS39216 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* byblos-as *********
import:     from AS204241 accept AS204241
export:     to AS204241 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* TIC *********
import:     from AS48159 accept AS-TICIR
export:     to AS48159 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* TIC-GW *********
import:     from AS49666 accept AS-TICGW
export:     to AS49666 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* DCI *********
import:     from AS12880 accept AS-DCI
export:     to AS12880 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* SCR-as *********
import:     from AS204194 accept AS204194
export:     to AS204194 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* VIVARO *********
import:     from AS199062 accept AS199062
export:     to AS199062 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS207092 accept AS207092
mp-export:   afi any.unicast to AS207092 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* Aranea *********
import:     from AS34083 accept AS34083
export:     to AS34083 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* Ameria Bank *********
import:     from AS201063 accept AS201063
export:     to AS201063 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ASTERNET-UTC *********
import:     from AS208339 accept AS208339 AS39344 AS39355
export:     to AS208339 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* AM-ISOC-AM-NIC *********
mp-import:   afi any.unicast from AS51090 accept AS51090:AS-ALL
mp-export:   afi any.unicast to AS51090 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* NOR-NORQ *********
mp-import:   afi any.unicast from AS205368 accept AS205368
mp-export:   afi any.unicast to AS205368 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ARPINET *********
mp-import:   afi any.unicast from AS201986 accept AS-ARPINET
mp-export:   afi any.unicast to AS201986 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* AZATUTYUN-ELITCOM *********
mp-import:   afi any.unicast from AS202756 accept AS202756
mp-export:   afi any.unicast to AS202756 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* UDN-CACHE *********
mp-import:   afi any.unicast from AS206810 accept AS206810
mp-export:   afi any.unicast to AS206810 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* INNOVA-CDN *********
mp-import:   afi any.unicast from AS49813 accept AS49813
mp-export:   afi any.unicast to AS49813 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* PRIMESYSTEMS(BARGAVACH CANCER) *********
mp-import:   afi any.unicast from AS200526 accept AS200526
mp-export:   afi any.unicast to AS200526 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* GORANNET *********
mp-import:   afi any.unicast from AS51018 accept AS-Gorannet
mp-export:   afi any.unicast to AS51018 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* GLOBALCREDIT *********
mp-import:   afi any.unicast from AS57206 accept AS57206
mp-export:   afi any.unicast to AS57206 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* EHEALTH *********
mp-import:   afi any.unicast from AS51493 accept AS51493
mp-export:   afi any.unicast to AS51493 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* HAYAT-ISP *********
mp-import:   afi any.unicast from AS57588 accept AS57588
mp-export:   afi any.unicast to AS57588 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* REALTIME *********
mp-import:   afi any.unicast from AS210315 accept AS-REALTIME-SET
mp-export:   afi any.unicast to AS210315 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* ARCA *********
mp-import:   afi any.unicast from AS42688 accept AS42688
mp-export:   afi any.unicast to AS42688 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* SCIS *********
mp-import:   afi any.unicast from AS205906 accept AS-SCIS
mp-export:   afi any.unicast to AS205906 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* INTERLINK *********
import:     from AS205277 accept AS205277
export:     to AS205277 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS205277 accept AS205277
mp-export:   afi any.unicast to AS205277 announce ANY
remarks:
remarks:    ********* VIRUSNET *********
mp-import:   afi any.unicast from AS207810 accept AS207810
mp-export:   afi any.unicast to AS207810 announce ANY
remarks:
remarks:    **************************************************************
remarks:    **** Communities ******
remarks:    **************************************************************
remarks:
remarks:    *****************************
remarks:    **** Upstreams *****
remarks:    *****************************
remarks:    1000x - World
remarks:    1200x - Level3
remarks:    1300x - Sofia Connect
remarks:    1400x - GGC (Google Global Cache)
remarks:    1500x - TeliaSonera
remarks:    1600x - TATA
remarks:    1700x - AKAMAI (AS21357)
remarks:    1800x - FNA
remarks:    1900x - TIS
remarks:
remarks:    *****************************
remarks:    **** International IXP *****
remarks:    *****************************
remarks:    2100x - DE-CIX
remarks:    2130x - OM-NIX
remarks:    2140x - AMS-IX
remarks:    2150x - NL-IX
remarks:    2160x - MSK-IX
remarks:    2170x - BIX
remarks:    2180x - LINX
remarks:    2200x - BALKAN-IX
remarks:    2210x - PITER-IX
remarks:    2220x - EURASIA-IX
remarks:    2230x - EQUINIX-IX
remarks:
remarks:    *****************************
remarks:    **** International Peers *****
remarks:    *****************************
remarks:    2110x - Google
remarks:    2120x - Caucasus Online
remarks:    2190x - Facebook
remarks:
remarks:    *****************************
remarks:    **** Peers/downstreams *****
remarks:    *****************************
remarks:    3000x - Arminco (AS8226)
remarks:    3010x - Beeline (AS12297)
remarks:    3020x - ADC (AS42109)
remarks:    3030x - Bionet (AS42991)
remarks:    3050x - Crossline (AS39863)
remarks:    3060x - WEB (AS16190)
remarks:    3070x - Fibernet (AS41965)
remarks:    3080x - GNC-ALFA (AS49800)
remarks:    3090x - Hitech (AS43845)
remarks:    3100x - Ucom INT (AS8932)
remarks:    3110x - Infotech (AS50623)
remarks:    3120x - Interactive (AS197834)
remarks:    3130x - Netsys (AS21104)
remarks:    3140x - Netsoft (AS198519)
remarks:    3160x - Orange (AS49363)
remarks:    3170x - Gov (AS197497)
remarks:    3180x - ARMIX (AS51225)
remarks:    3190x - Innova (AS57231)
remarks:    3200x - Hachn-ISP (AS51342)
remarks:    3210x - VivaCell (AS43733)
remarks:    3220x - ASCN-HARMONY (AS48008)
remarks:    3230x - APAGA (AS48861)
remarks:    3240x - ABC Domain (AS199673)
remarks:    3250x - IIAP of NAS of RA (AS47623)
remarks:    3260x - INTER LOTTO LLC (AS201921)
remarks:    3270x - Inecobank CJSC (AS201639)
remarks:    3280x - ALSARD (AS39216)
remarks:    3290x - Mentor Graphics (AS48406)
remarks:    3300x - Byblos Bank Armenia (AS204241)
remarks:    3310x - TIC (AS12880, AS48159, AS49666)
remarks:    3320x - VIVARO (AS199062)
remarks:    3330x - ICON
remarks:    3340x - Aranea (AS34083)
remarks:    3350x - Ameria Bank (AS201063)
remarks:    3360x - Cloudeflare (AS13335)
remarks:    3370x - interactive-Hosting (AS197834)
remarks:    3380x - ASTERNET (AS208339)
remarks:    3390x - MASARAT (AS57324)
remarks:    3400x - AM-ISOC-AM-NIC (AS51090)
remarks:    3410x - NOR-NORQ (AS205368)
remarks:    3420x - ARPINET (AS201986)
remarks:    3430x - AZATUTYUN-ELITCOM (AS202756)
remarks:    3440x - UDN-CACHE (AS206810)
remarks:    3450x - GORANNET (AS51018)
remarks:    3460x - GLOBALCREDIT (AS57206)
remarks:    3470x - EHEALTH (AS51493)
remarks:    3480x - FREE
remarks:    3490x - HAYAT-ISP (AS57588)
remarks:    3500x - UDN-CACHE-YEREVAN (AS206810)
remarks:    3510x - South Caucasus Railway (AS204194)
remarks:    3520x - REALTIME (AS210315)
remarks:    3530x - ARCA (AS42688)
remarks:    3540x - SCIS (AS205906)
remarks:    3550x - INNOVA-CDN (AS49813)
remarks:    3560x - PRIMESYSTEMS (AS200526)
remarks:    3570x - INTERLINK (AS205277)
remarks:    3580x - VIRUSNET (AS207810)
remarks:    3998x - All Downstreams
remarks:    3999x - All Peers
remarks:
remarks:
remarks:    ******************************
remarks:    **** where x is equal to *****
remarks:    ******************************
remarks:    0 - advertise
remarks:    1, 2, 3, 4 - prepend prefix 1, 2, 3 or 4 times respectively
remarks:    6 - Increase MED
remarks:    8 - do not advertise
remarks:    9 - set community to no-export
remarks:
remarks:
remarks:    ************************************
remarks:    **** Informational communities *****
remarks:    ************************************
remarks:    yyy70 - yyy is matching first three letters of neighbour's community.
remarks:    This community is marked at import from neighbour.
remarks:    Example: 12070 means prefix is received from Level3.
remarks:
admin-c:    UCOM101-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UCOM
mnt-by:     MNT-UCOMRIPEADMIN
created:    2008-01-15T11:25:53Z
last-modified: 2020-05-27T14:37:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UL31-RIPE
org-name:    Ucom LLC
org-type:    LIR
address:    9 G. Lusavorich
address:    0015
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +374 11 400 400
fax-no:     +37411400401
admin-c:    AY143-RIPE
admin-c:    AK6507-RIPE
admin-c:    HY160-RIPE
admin-c:    ZD686-RIPE
tech-c:     UCOM101-RIPE
abuse-c:    UCAB101-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UCOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2008-01-02T14:00:51Z
last-modified: 2018-09-19T08:12:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ucom Network Role
address:    Sayat-Nova 40/1, 0025 Yerevan, Armenia
phone:     +37411 444 444
fax-no:     +37411 400 401
nic-hdl:    UCOM101-RIPE
mnt-by:     MNT-UCOM
created:    2013-08-21T08:12:00Z
last-modified: 2018-10-17T12:57:20Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    ZD686-RIPE
admin-c:    AK6507-RIPE
admin-c:    AH12016-RIPE
admin-c:    VM6753-RIPE
tech-c:     AH12016-RIPE
tech-c:     ZD686-RIPE
tech-c:     AK6507-RIPE
tech-c:     VM6753-RIPE
tech-c:     HFD-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]