| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FONE-ASN AS42739

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42739
as-name:    FONE-ASN
org:      ORG-FSzo2-RIPE
remarks:    UPLINKS
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS8545 accept AS-PLIX
import:     from AS12741 accept AS-NETIA
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS5617 accept AS-TPNET
import:     from AS29535 accept AS-TPIX
import:     from AS44896 accept AS-PIX
import:     from AS8354 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS48850 accept AS-KIKE
import:     from AS24748 accept AS-THINX
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS6695 accept ANY
import:     from AS34307 accept ANY
import:     from AS6777 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS32934 accept ANY
import:     from AS16509 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS2914 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS8545 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS12741 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS24724 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS5617 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS29535 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS44896 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS8354 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS9002 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS3257 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS6939 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS48850 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS24748 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS5588 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS62047 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS6695 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS34307 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS6777 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS3356 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS32934 announce AS-HAWE-ALL
export:     to AS16509 announce AS-HAWE-ALL
remarks:    AS advertised by HAWE Telekom are listed in AS-HAWE-ALL
remarks:    ____________________________________________________
remarks:    COMMUNITY BGP
remarks:    Location communities assigned by HAWE Telekom
remarks:    42739:1001 - POP_Poznan
remarks:    42739:1002 - POP_Warszawa
remarks:    42739:1003 - POP_Szczecin
remarks:    42739:1004 - POP_Sochaczew
remarks:    42739:1005 - POP_Konin
remarks:    42739:1006 - POP_Gdansk
remarks:    42739:1007 - POP_Lublin
remarks:    42739:1008 - POP_Zamosc
remarks:    42739:1009 - POP_Rzeszow
remarks:    42739:1010 - POP_Elblag
remarks:    42739:1011 - POP_Olsztyn
remarks:    42739:1012 - POP_Suwalki
remarks:    42739:1013 - POP_Bialystok
remarks:    42739:1014 - POP_Tarnow
remarks:    42739:1015 - POP_Krakow
remarks:    42739:1016 - POP_Gorzow
remarks:    42739:1017 - POP_Biala_Podlaska
remarks:    42739:1018 - POP_Katowice
remarks:    42739:1019 - POP_Wroclaw
remarks:    42739:1020 - POP_Lezajsk
remarks:    42739:1021 - POP_Bilgoraj
remarks:    42739:1022 - POP_Frankfurt
remarks:    42739:1023 - POP_Amsterdam
remarks:    42739:1024 - POP_Krobielewko
remarks:    42739:1025 - POP_Koszalin
remarks:    42739:1026 - POP_Goledzkie
remarks:    42739:1027 - POP_Pyrzyce
remarks:    42739:1028 - POP_Siedlce
remarks:    ____________________________________________________
remarks:    Communities accepted from customers
remarks:    Traffic engineering communities
remarks:    42739:10000 - Do not announce to GLOBAL UPLINKs
remarks:    42739:10001 - Prepend 1x to GLOBAL UPLINKs
remarks:    42739:10002 - Prepend 2x to GLOBAL UPLINKs
remarks:    42739:10003 - Prepend 3x to GLOBAL UPLINKs
remarks:    42739:20000 - Do not announce to TPSA
remarks:    42739:20001 - Prepend 1x to TPSA
remarks:    42739:20002 - Prepend 2x to TPSA
remarks:    42739:20003 - Prepend 3x to TPSA
remarks:    42739:50000 - Do not announce to Google Global Cache
remarks:    42739:50001 - Prepend 1x to Google Global Cache
remarks:    42739:50002 - Prepend 2x to Google Global Cache
remarks:    42739:50003 - Prepend 3x to Google Global Cache
remarks:    BLACKHOLE communities
remarks:    42739:667 - block traffic origin from Cogent, GTT
remarks:    42739:668 - block all traffic
admin-c:    HA3711-RIPE
admin-c:    HA3711-RIPE
tech-c:     HA3711-RIPE
tech-c:     HA3711-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FONE
mnt-by:     MNT-HAWE
created:    2007-04-10T11:44:54Z
last-modified: 2020-05-04T14:29:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSZO2-RIPE
org-name:    Hawe Telekom S.A. in Restructuring
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Dzialkowa 38
address:    59-220
address:    Legnica
address:    POLAND
phone:     +48 76 851 21 31
fax-no:     +48 76 851 21 33
admin-c:    HA3711-RIPE
abuse-c:    AR16398-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-HAWE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-HAWE
created:    2007-02-27T12:08:11Z
last-modified: 2022-08-30T11:14:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HAWE-ADMIN
address:    ul.Bulgarska 65 60-320 Poznan
phone:     +48 61 861 49 35
abuse-mailbox: abuse@hawetelekom.com
org:      ORG-FSZO2-RIPE
admin-c:    PP6380-RIPE
tech-c:     PP6380-RIPE
admin-c:    MW10021-RIPE
tech-c:     MW10021-RIPE
admin-c:    SK14108-RIPE
tech-c:     SK14108-RIPE
admin-c:    BL7290-RIPE
tech-c:     BL7290-RIPE
nic-hdl:    HA3711-RIPE
mnt-by:     MNT-FONE
mnt-by:     MNT-HAWE
created:    2016-10-13T09:20:11Z
last-modified: 2020-06-05T08:23:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]