| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DPNET AS42568

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42568
as-name:    DPNET
descr:     Bucharest, Insulei 4
descr:     Sector 1, 014618, Romania
descr:     RO
import:     from AS8708 accept ANY
import:     from AS50244 accept ANY
import:     from AS12310 accept ANY
import:     from AS5541 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS42568
export:     to AS50244 announce AS42568
export:     to AS12310 announce AS42568
export:     to AS5541 announce AS42568
org:      ORG-SDPS1-RIPE
admin-c:    MS15190-RIPE
tech-c:     MS15190-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SC-DIGITAL-PROJECT-SRL-MNT
created:    2007-03-14T08:06:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SNS34-RIPE

organisation:  ORG-SDPS1-RIPE
org-name:    DIGITAL PROJECT SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    4, Insulei
address:    RO
phone:     +40-749090008
abuse-c:    AR21333-RIPE
admin-c:    MS15190-RIPE
tech-c:     MS15190-RIPE
mnt-by:     SC-DIGITAL-PROJECT-SRL-MNT
mnt-ref:    SC-DIGITAL-PROJECT-SRL-MNT
created:    2007-03-05T15:23:37Z
last-modified: 2022-12-01T16:49:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Technical Department
address:    Insulei Nr 4 Sector 1
address:    Bucuresti Romania 014618
phone:     +40-749090008
nic-hdl:    MS15190-RIPE
mnt-by:     SC-DIGITAL-PROJECT-SRL-MNT
created:    2007-03-05T15:23:37Z
last-modified: 2023-05-10T04:26:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]