| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PWC AS42438

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42438
as-name:    PWC
org:      ORG-PA185-RIPE
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS42438
export:     to AS8220 announce AS42438
admin-c:    DZ843-RIPE
tech-c:     DZ843-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-02-21T09:53:50Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:15Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-PA185-RIPE
org-name:    PricewaterhouseCooper AG
org-type:    OTHER
address:    Birchstrasse 160
address:    CH-8050 Zurich
abuse-c:    AR26015-RIPE
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2007-02-07T16:48:56Z
last-modified: 2014-11-17T21:46:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dominik Zanolari
address:    PricewaterhouseCoopers Ltd
address:    St. Jakobs-Strasse 25
address:    CH-4002 Basel
address:    Switzerland
phone:     +41 58 792 11 46
nic-hdl:    DZ843-RIPE
created:    2006-06-07T07:59:25Z
last-modified: 2017-10-30T21:49:43Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]