| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Luganet AS39728

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39728
as-name:    Luganet
org:      ORG-LD123-RIPE
import:     from AS20850 action pref=100; accept ANY
import:     from AS212982 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34669 action pref=100; accept ANY
import:     from AS-Luganet action pref=100; accept ANY
import:     from AS209436 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207744 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31210 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35297 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3255 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30792 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48692 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43124 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50106 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50192 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20839 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35804 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43786 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50581 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57025 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197054 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197054 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198229 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48882 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197129 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50643 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56972 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59531 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49444 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44255 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51511 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56416 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30822 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35804 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34799 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207744 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44798 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8753 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58271 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197490 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50015 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39529 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47526 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12773 action pref=100; accept ANY
import:     from AS-MOLS action pref=100; accept ANY
import:     from AS57864 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31210 announce AS-Luganet
export:     to as43201 announce AS-Luganet
export:     to AS209436 announce ANY
export:     to AS34669 announce ANY
export:     to AS212982 announce ANY
export:     to AS20850 announce AS-Luganet
export:     to AS9002 announce AS-Luganet
export:     to AS35297 announce AS-Luganet
export:     to AS21219 announce AS-Luganet
export:     to AS174 announce AS-Luganet
export:     to AS3255 announce AS-Luganet
export:     to AS30792 announce ANY
export:     to AS48692 announce ANY
export:     to AS43124 announce ANY
export:     to AS50106 announce ANY
export:     to AS50192 announce ANY
export:     to AS42430 announce ANY
export:     to AS20839 announce ANY
export:     to AS35804 announce ANY
export:     to AS51866 announce ANY
export:     to AS43786 announce ANY
export:     to AS50581 announce ANY
export:     to AS57025 announce ANY
export:     to AS207744 announce ANY
export:     to AS197054 announce ANY
export:     to AS198229 announce ANY
export:     to AS48882 announce ANY
export:     to AS197129 announce ANY
export:     to AS50643 announce ANY
export:     to AS56972 announce ANY
export:     to AS59531 announce ANY
export:     to AS49444 announce ANY
export:     to AS44255 announce ANY
export:     to AS51511 announce ANY
export:     to AS56416 announce ANY
export:     to AS30822 announce ANY
export:     to AS358004 announce ANY
export:     to AS34799 announce ANY
export:     to AS44798 announce ANY
export:     to AS8753 announce ANY
export:     to AS58271 announce ANY
export:     to AS197490 announce ANY
export:     to AS50015 announce ANY
export:     to AS39529 announce ANY
export:     to AS197359 announce ANY
export:     to AS47526 announce ANY
export:     to AS12773 announce ANY
export:     to AS-MOLS announce ANY
export:     to AS57864 announce ANY
admin-c:    LD5945-RIPE
tech-c:     LD5945-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-likhno-1
created:    2006-04-18T13:04:02Z
last-modified: 2022-07-28T11:13:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LD123-RIPE
org-name:    Likhno Dmitriy trading as Luganet
country:    RU
org-type:    LIR
geoloc:     48.5335 39.2783
address:    st. 50 years of the VLKSM, house 4, apartment 297
address:    141077
address:    Korolev, Moscow region
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74993211735
admin-c:    LD5945-RIPE
tech-c:     LD5945-RIPE
abuse-c:    AR56602-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-likhno-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-likhno-1
created:    2019-11-07T12:27:52Z
last-modified: 2022-05-11T08:51:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Likhno Dmitriy
address:    st. 50 years of the VLKSM, house 4, apartment 297
address:    141077
address:    Korolev, Moscow region
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74993211735
nic-hdl:    LD5945-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-likhno-1
created:    2019-11-07T12:27:51Z
last-modified: 2020-10-06T13:12:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]