| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASK-AS AS39308

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39308
as-name:    ASK-AS
org:      ORG-ASK1-RIPE
import:     from AS34636 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     from AS204213 action pref=100; accept ANY
export:     to AS34636 announce AS-ASK
export:     to AS43754 announce AS-ASK
export:     to AS204213 announce AS-ASK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS39308
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34636 announce AS39308
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100;accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34636 action pref=100;accept ANY
admin-c:    MRN1-RIPE
tech-c:     MRN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ASK1
created:    2006-01-27T13:24:19Z
last-modified: 2020-04-18T20:52:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ASK1-RIPE
org-name:    ANDISHE SABZ KHAZAR CO. P.J.S.
country:    IR
descr:     AndisheSabzKHazar
org-type:    LIR
address:    NO. 11, 165 Ave. , Golsar
address:    4166715985
address:    Rasht, Gilan,
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98133410
geoloc:     37.3070826 49.5861339
fax-no:     +981333728155
admin-c:    RM17533-RIPE
admin-c:    MRN1-RIPE
abuse-c:    AA26763-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ASK1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ASK1
created:    2004-05-11T07:33:31Z
last-modified: 2020-12-16T13:37:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Reza Nikrou
address:    165 Ave, No 11
address:    Golsar, Rasht ,Guilan, Iran
mnt-by:     MNT-ASK1
phone:     +98(13)3410
nic-hdl:    MRN1-RIPE
created:    2001-12-17T06:53:51Z
last-modified: 2018-12-06T06:53:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]