| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STONERICH-AS AS34767

as-block:    AS34438 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-04-20T14:54:28Z
last-modified: 2023-04-20T14:54:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS34767
as-name:    STONERICH-AS
org:      ORG-SuWO1-RIPE
import:     from AS-MMC-AT action pref=100; accept ANY
export:     to AS-MMC-AT announce AS34767
import:     from AS31125 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31125 announce AS-STONERICH
admin-c:    OS2603-RIPE
tech-c:     OS2603-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     stone-rich
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2005-03-31T10:16:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:08:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SUWO1-RIPE
org-name:    Otto M. Steinmann e.U.
country:    AT
org-type:    LIR
address:    MAYRGASSE 160
address:    2603
address:    Felixdorf
address:    AUSTRIA
phone:     +43 2628 65521 0
abuse-c:    AR14105-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    stone-rich
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     stone-rich
created:    2005-02-04T06:11:10Z
last-modified: 2022-10-05T17:16:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Otto Steinmann
address:    Mayrgasse 160
address:    2603 Felixdorf
address:    Austria
mnt-by:     stone-rich
phone:     +43 2628 65521
nic-hdl:    OS2603-RIPE
created:    2005-02-04T17:44:35Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]