| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRONET-AL-AS AS33924

as-block:    AS33792 - AS34984
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:04Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:04Z
source:     RIPE


aut-num:    AS33924
as-name:    PRONET-AL-AS
remarks:    ------------ UPSTREAMS ----------------
remarks:    TTI
import:     from AS6663 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6663 announce AS-PRONET-SET
remarks:    HurricaneElectric
import:     from AS6939 action pref=400; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-PRONET-SET
remarks:    ATU
import:     from AS198279 action pref=500; accept ANY
export:     to AS198279 announce AS-PRONET-SET
remarks:    _______________________________________
remarks:    -------------- CLIENTS ----------------
remarks:    _______________________________________
remarks:    ------------- BGP PEERS ---------------
remarks:    Abcom
import:     from AS21183 action pref=200; accept AS21183
export:     to AS21183 announce AS-PRONET-SET
remarks:    Abisnet
import:     from AS35047 action pref=200; accept AS35047
export:     to AS35047 announce AS-PRONET-SET
remarks:    Digicom
import:     from AS35444 action pref=200; accept AS35444
export:     to AS35444 announce AS-PRONET-SET
remarks:    TIBO
import:     from AS39611 action pref=200; accept AS9611
export:     to AS39611 announce AS-PRONET-SET
remarks:    _______________________________________
org:      ORG-PS1-RIPE
admin-c:    GB2419-RIPE
tech-c:     AT13561-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PRONET-ALB
created:    2004-09-07T09:33:34Z
last-modified: 2022-03-23T14:41:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ps1-RIPE
org-name:    Pronet sh.p.k.
country:    AL
org-type:    LIR
address:    Rr. Tom Plezha/ P. Klensi/ Shk.2/ Nr. 6
address:    1060
address:    Tirana
address:    ALBANIA
phone:     +355694086665
fax-no:     +35542321457
admin-c:    AT13561-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-PRONET-ALB
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PRONET-ALB
abuse-c:    PINA2-RIPE
created:    2004-04-17T10:58:02Z
last-modified: 2022-03-14T14:38:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Admir Tane
address:    Rr. Elbasanit, P. Xheker, Nr. 87, Tirana, Albania
phone:     +35542321457
nic-hdl:    AT13561-RIPE
mnt-by:     MNT-PRONET-ALB
created:    2016-09-23T09:35:38Z
last-modified: 2016-09-23T10:12:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gent Bega
address:    Rr. Elbasanit, P. Xheker, Nr. 87
phone:     +35542321457
nic-hdl:    GB2419-RIPE
mnt-by:     MNT-PRONET-ALB
created:    2004-01-26T11:31:05Z
last-modified: 2016-09-23T09:47:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]