| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPACCT-AS AS31287

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31287
as-name:    IPACCT-AS
descr:     IPACCT Ltd., ISP in Bulgaria and Balkans Region
org:      ORG-ICL63-RIPE
import:     from AS31435 accept ANY
import:     from AS42081 accept ANY
import:     from AS44814 accept ANY
import:     from AS8866 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS48452 accept ANY
import:     from AS198771 accept AS198771
import:     from AS8717 accept ANY
import:     from AS24750 accept AS-CISBG
import:     from AS57344 accept ANY
import:     from AS34569 accept ANY
import:     from AS35621 accept AS35621
import:     from AS49740 accept AS49740
import:     from AS50186 accept AS50186
import:     from AS41989 accept AS41989
import:     from AS199173 accept AS199173
import:     from AS34224 accept ANY
import:     from AS199048 accept AS199048
import:     from AS34917 accept AS34917
import:     from AS34314 accept AS34314
import:     from AS39135 accept AS39135
import:     from AS20750 accept AS20750
import:     from AS41017 accept AS41017
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS42721 accept AS42721
import:     from AS35654 accept AS35654
import:     from AS51582 accept AS51582
import:     from AS49773 accept AS49773
import:     from AS48181 accept AS48181
import:     from AS39833 accept AS39833
import:     from AS51582 accept AS51582
import:     from AS44313 accept AS44313
import:     from AS60182 accept AS60182
import:     from AS45007 accept AS45007
import:     from AS61092 accept AS61092
import:     from AS41280 accept AS41280
import:     from AS47374 accept AS47374
import:     from AS48698 accept AS48698
import:     from AS59466 accept AS59466
import:     from AS42794 accept AS42794
import:     from AS56606 accept AS56606
import:     from AS199364 accept AS-RAX
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
import:     from AS112 accept AS112
import:     from AS25152 accept AS25152
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
import:     from AS50952 accept ANY
import:     from AS59620 accept AS-GESBG-OUT
import:     from AS47697 accept AS15669 AS47697
import:     from AS42295 accept ANY
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS24750 announce AS-IPACCT
export:     to AS31435 announce ANY
export:     to AS42081 announce AS-IPACCT
export:     to AS44814 announce AS-IPACCT
export:     to AS8866 announce AS-IPACCT
export:     to AS6453 announce AS-IPACCT
export:     to AS48452 announce AS-IPACCT
export:     to AS198771 announce ANY
export:     to AS8717 announce AS-IPACCT
export:     to AS197484 announce ANY
export:     to AS57344 announce AS-IPACCT
export:     to AS34569 announce AS-IPACCT
export:     to AS35621 announce ANY
export:     to AS49740 announce ANY
export:     to AS50186 announce ANY
export:     to AS41989 announce ANY
export:     to AS199173 announce ANY
export:     to AS34224 announce AS-IPACCT
export:     to AS199048 announce ANY
export:     to AS34917 announce ANY
export:     to AS34314 announce ANY
export:     to AS39135 announce ANY
export:     to AS20750 announce ANY
export:     to AS41017 announce ANY
export:     to AS2914 announce AS-IPACCT
export:     to AS42721 announce ANY
export:     to AS35654 announce ANY
export:     to AS51582 announce ANY
export:     to AS49773 announce ANY
export:     to AS48181 announce ANY
export:     to AS39833 announce ANY
export:     to AS51582 announce ANY
export:     to AS44313 announce ANY
export:     to AS60182 announce ANY
export:     to AS45007 announce ANY
export:     to AS61092 announce ANY
export:     to AS41280 announce ANY
export:     to AS47374 announce ANY
export:     to AS48698 announce ANY
export:     to AS59466 announce ANY
export:     to AS42794 announce ANY
export:     to AS56606 announce ANY
export:     to AS199364 announce ANY
export:     to AS61955 announce AS-IPACCT
export:     to AS112 announce ANY
export:     to AS25152 announce ANY
export:     to AS31210 announce AS-IPACCT
export:     to AS50952 announce AS-IPACCT
export:     to AS59620 announce ANY
export:     to AS47697 announce ANY
export:     to AS42295 announce ANY
export:     to AS8674 announce ANY
default:    to AS174 networks any
admin-c:    BB1373-RIPE
tech-c:     BB1373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2004-04-06T13:14:55Z
last-modified: 2022-10-29T09:31:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ICL63-RIPE
org-name:    IPACCT CABLE Ltd
country:    BG
org-type:    LIR
address:    140 Strandzha str., entr. B, fl. 6, app. 44
address:    1233
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +359898553240
admin-c:    BB1373-RIPE
tech-c:     BB1373-RIPE
abuse-c:    AR50635-RIPE
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2019-02-05T08:24:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Boian Bonev
address:    IPACCT Ltd.
address:    140, Strandzha str.
address:    BG-1233 Sofia
address:    Bulgaria
org:      ORG-APAO1-RIPE
org:      ORG-CKKE1-RIPE
org:      ORG-FE7-RIPE
org:      ORG-NNL11-RIPE
org:      ORG-LE9-RIPE
org:      ORG-AO17-RIPE
org:      ORG-EIVD1-RIPE
org:      ORG-LA98-RIPE
org:      ORG-CISL1-RIPE
org:      ORG-MIL18-RIPE
org:      ORG-CL40-RIPE
phone:     +359 2 4922622
nic-hdl:    BB1373-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2002-02-22T02:00:23Z
last-modified: 2014-12-03T06:36:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]