| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.200.222.93 (lg) / ec2-34-200-222-93.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22c8:de5d::22c8:de5d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INLINE-AS AS31147

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31147
as-name:    INLINE-AS
org:      ORG-IIOD2-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    UPSTREAMS IPv4:
remarks:    ======================================
remarks:
remarks:    Tinet SpA
remarks:    ------------------------
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:    Star-Hosting e.K.
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS44146 accept ANY
export:     to AS44146 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:    GHOSTnet GmbH
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS12586 accept ANY
export:     to AS12586 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:    TNG AG
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS13101 accept ANY
export:     to AS13101 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:    IAG
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS31025 accept ANY
export:     to AS31025 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    UPSTREAMS IPv6:
remarks:    ======================================
remarks:
remarks:    Tinet SpA
remarks:    ------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:    Hurricane Electric
remarks:    ------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    DOWNSTREAMS:
remarks:    ======================================
remarks:
remarks:    Funke Internet Services
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS34764 accept AS-FISDE
export:     to AS34764 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    I.C.S. Trabia-Network S.R.L.
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS-TRABIA accept AS-TRABIA
export:     to AS-TRABIA announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:    I.C.S. Trabia-Network S.R.L.
remarks:    --------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-TRABIA-V6 accept AS-TRABIA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-TRABIA-V6 announce ANY
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:    PEERINGS IPv4:
remarks:    ======================================
remarks:
import:     from AS31142 accept AS-KLEYREX-RS1
export:     to AS31142 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS25489 accept AS-AQUATIX
export:     to AS25489 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS29471 accept AS-WEBJANSSEN
export:     to AS29471 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS42456 accept AS-CHMURTZ
export:     to AS42456 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS41391 accept AS-CLUSTERS
export:     to AS41391 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS47195 accept AS-GAMEFORGE
export:     to AS47195 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
export:     to AS41692 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS12759 accept AS-SOCO
export:     to AS12759 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS31400 accept AS-ACCELERATED
export:     to AS31400 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS8319 accept AS-IXNETHINKS
export:     to AS8319 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS44146 accept AS-STARHOSTING
export:     to AS44146 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS35749 accept AS-35749
export:     to AS35749 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS25279 accept AS-TREML-STURM
export:     to AS25279 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS36408 accept AS-PANTHER
export:     to AS36408 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS9063 accept AS-SAARGATE
export:     to AS9063 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS35292 accept AS-ELXSI
export:     to AS35292 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS34154 accept AS-CONFIGO
export:     to AS34154 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS28676 accept AS-WITCOM
export:     to AS28676 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS20886 accept AS-BLATZ
export:     to AS20886 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS25220 accept AS-GLOBALNOC
export:     to AS25220 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS48039 accept AS-KGT
export:     to AS48039 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS39792 accept AS-ANDERS
export:     to AS39792 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS29066 accept AS-VELIANET
export:     to AS29066 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS42366 accept AS-TERRATRANSIT
export:     to AS42366 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS44444 accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS29140 accept AS-HOSTSERVER
export:     to AS29140 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS58329 accept AS-RACKPLACE
export:     to AS58329 announce AS-INLINE
remarks:
import:     from AS199071 accept AS-PRUNK
export:     to AS199071 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:    PEERINGS IPv6:
remarks:    ======================================
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25486 accept AS-LUN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25486 announce AS-INLINE
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
admin-c:    IIOD-RIPE
tech-c:     IIOD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INLINE-KA-MNT
created:    2004-03-09T15:54:50Z
last-modified: 2018-09-04T10:01:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IIOD2-RIPE
org-name:    Inline Internet Online Dienste GmbH
org-type:    LIR
address:    Kaiserstrasse 80
address:    76133
address:    Karlsruhe
address:    GERMANY
phone:     +49721966820
fax-no:     +497219668211
abuse-c:    AR14609-RIPE
admin-c:    ZUAR-RIPE
admin-c:    MFIN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    INLINE-KA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INLINE-KA-MNT
created:    2008-06-20T09:49:05Z
last-modified: 2017-03-22T14:06:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Inline Administrator
remarks:
address:    Inline Internet Online Dienste GmbH
address:    Kaiserstrasse 121
address:    76133 Karlsruhe
address:    GERMANY
remarks:
phone:     +49 (721) 96682-0
fax-no:     +49 (721) 96682-11
remarks:
remarks:
remarks:    ++++++++++++++++++++ ABUSE +++++++++++++++++++
remarks:    + Any abuse complains (e.g. port scan, spam,
remarks:    + hammering, etc.) please send to:
remarks:    +
remarks:    +        abuse@inline.de
remarks:    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:
remarks:    Routing questions:  noc@inline.de
remarks:    General questions:  info@inline.de
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:
admin-c:    HMIN-RIPE
tech-c:     HMIN-RIPE
remarks:
nic-hdl:    IIOD-RIPE
mnt-by:     INLINE-KA-MNT
abuse-mailbox: abuse@inline.de
created:    2008-06-23T18:33:26Z
last-modified: 2012-03-20T09:22:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]