| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIMPLYTRANSIT AS29550

as-block:    AS29545 - AS29570
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29550
as-name:    SIMPLYTRANSIT
org:      ORG-PIS3-RIPE
remarks:    ***********************************
remarks:    * *
remarks:    * Abuse: abuse@as29550.net *
remarks:    * *
remarks:    * Peering: peering@as29550.net *
remarks:    * *
remarks:    ***********************************
remarks:    --- Transit Suppliers ---
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-AS29550
export:     to AS3257 announce AS-AS29550
export:     to AS6453 announce AS-AS29550
remarks:    --- Peering Partners ---
import:     from AS6728 accept AS-NILDRAM
import:     from AS20500 accept AS-GRIFFIN
import:     from AS25310 accept AS25310
import:     from AS8897 accept AS-MISTRAL
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS8406 accept AS-AS-TELENORUK-XPOINT
import:     from AS16353 accept AS-MERULA
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET
import:     from AS13005 accept AS-C2INTERNET
import:     from AS8419 accept AS-HOTCHILLI
import:     from AS15444 accept AS-NETSERVICES
import:     from AS12621 accept AS-ONEANET
import:     from AS25462 accept AS-RETN
import:     from AS28956 accept AS-TSN
import:     from AS6871 accept AS-PLUSNETUK
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
import:     from AS24851 accept AS-NETCETERA
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS20712 accept AS-AA
import:     from AS8068 accept AS-MICROSOFTEU
import:     from AS16082 accept AS-SPITFIRE
import:     from AS16034 accept AS-KEME
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8468 accept AS-ENTANET
import:     from AS25369 accept AS-FOUR-U
import:     from AS30967 accept AS30967
import:     from AS8757 accept AS-ACCESS11
import:     from AS5462 accept AS-CABLEINET
import:     from AS31084 accept AS31084
import:     from AS21356 accept AS-XPOINTML
import:     from AS16260 accept AS-XPOINT
import:     from AS9191 accept AS-NEWNET
import:     from AS9191 accept AS-NTLI
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS34442 accept AS-XIFOS
import:     from AS2529 accept AS-DEMON-INTERNET
import:     from AS786 accept AS-JANET
import:     from AS16637 accept AS-MTNNS-AS
import:     from AS13213 accept AS-UK2NET-AS
import:     from AS5089 accept AS-NTL
import:     from AS9145 accept AS-EWETEL
import:     from AS20500 accept AS-GRIFFIN
import:     from AS20799 accept AS-DATANET-AS
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS9191 accept AS-NEWNET
import:     from AS8220 accept AS-COLT
import:     from AS20976 accept AS-HOTLINKS-AS
import:     from AS5587 accept AS-BUSINESSERVE
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET-AS
import:     from AS30844 accept AS-ECONET-ECS
import:     from AS8897 accept AS-MISTRAL
import:     from AS9153 accept AS-BURSTFIRE-EU
import:     from AS20547 accept AS-UKS-AS
import:     from AS8586 accept AS-REDNET-AS
import:     from AS6461 accept AS-MFNX
import:     from AS6779 accept AS-ICLNET-AS
import:     from AS8546 accept AS-YOUR-COMMS-UK-AS
import:     from AS6730 accept AS-SUNRISE
import:     from AS3246 accept AS-TDCSONG
import:     from AS8851 accept AS-INWEB
import:     from AS29006 accept AS-POBOX-AS
import:     from AS8560 accept AS-SCHLUND-AS
import:     from AS5503 accept AS-RMIFL
import:     from AS540 accept AS-FREENETDE
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
import:     from AS8210 accept AS-TELENOR
import:     from AS15444 accept AS-NETSERVICES
import:     from AS3303 accept AS-SWISSCOM
import:     from AS16034 accept AS-KEME
import:     from AS6667 accept AS-EUNET-FINLAND
import:     from AS8419 accept AS-HOTCHILLI
import:     from AS12932 accept AS-TELETEXT-LTD-AS
import:     from AS8553 accept AS-AVENSYS
import:     from AS6774 accept AS-ASN-BICS
import:     from AS9191 accept AS-NEWNET
import:     from AS15915 accept AS-IBERCOM
import:     from AS13285 accept AS-OPALTELECOM-AS
import:     from AS29017 accept AS-GYRON
import:     from AS8912 accept AS-NETBENEFIT
import:     from AS8468 accept AS-ENTANET
import:     from AS13037 accept AS-ZEN-AS
import:     from AS8966 accept AS-HSO
import:     from AS20718 accept AS-AS_ARSYS-EURO-1
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI-ASN1
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
import:     from AS24851 accept AS-UK-NETCETERA
import:     from AS29055 accept AS-PRODIGY-AS
import:     from AS25180 accept AS-EXPONENTIAL-E-AS
import:     from AS25462 accept AS-RETN-AS
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS347 accept AS-IS
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI-ASN1
import:     from AS29415 accept AS-EUROWAN-ASN
import:     from AS29131 accept AS-RAPIDSWITCH-AS
import:     from AS20485 accept AS-TRANSTELECOM
import:     from AS15766 accept AS-DOMICILIUM-AS
import:     from AS31216 accept AS-BSOCOM
import:     from AS15635 accept AS15635
import:     from AS30740 accept AS-EXA-AS
import:     from AS8844 accept AS-COMMUNITY
import:     from AS21396 accept AS-NETCONNEX
import:     from AS29527 accept AS-OTHELLOTECH-AS
import:     from AS35751 accept AS-WFCS
import:     from AS16030 accept AS-ALTECOM
import:     from AS5459 accept AS-LINX-AS
import:     from AS31312 accept AS-VNL
import:     from AS35591 accept AS-PROVIDERONE-AS
import:     from AS5552 accept AS-DIALNET-UK
import:     from AS3213 accept AS-BOGONS-CORE-ASN
import:     from AS12654 accept AS-RIPE-NCC-RIS-AS
import:     from AS8714 accept AS-LINX-ROUTESRV
import:     from AS8714 accept AS-LINX-ROUTESRV
import:     from AS21371 accept AS-IXEUROPE-UK-ASN
import:     from AS5631 accept AS-VITAL-GROUP
import:     from AS25310 accept AS-ASN-CWACCESS
import:     from AS5427 accept AS-PRTL-DE
import:     from AS39202 accept AS-GCAP-AS
import:     from AS41012 accept AS-THECLOUD
import:     from AS1290 accept AS1290
import:     from AS6939 accept AS6939
import:     from AS2686 accept AS2686
import:     from AS32787 accept AS32787
import:     from AS33889 accept AS33889
import:     from AS4513 accept AS4513
import:     from AS22822 accept AS22822
import:     from AS16353 accept AS16353
import:     from AS8966 accept AS8966
import:     from AS6871 accept AS6871
import:     from AS3491 accept AS3491
import:     from AS9318 accept AS9318
import:     from AS20834 accept AS20834
import:     from AS3209 accept AS3209
import:     from AS6327 accept AS6327
import:     from AS25137 accept AS25137
import:     from AS31458 accept AS31458
import:     from AS19151 accept AS19151
import:     from AS12713 accept AS12713
import:     from AS13122 accept AS13122
import:     from AS32787 accept AS32787
import:     from AS14492 accept AS14492
import:     from AS13768 accept AS13768
import:     from AS13276 accept AS13276
import:     from AS21055 accept AS21055
import:     from AS31715 accept AS31715
import:     from AS16339 accept AS16339
import:     from AS2110 accept AS2110
import:     from AS12399 accept AS12399
import:     from AS42 accept AS42
import:     from AS3856 accept AS3856
import:     from AS203461 accept AS203461
import:     from AS34920 accept AS34920
export:     to AS6728 announce AS-AS29550
export:     to AS20500 announce AS-AS29550
export:     to AS25310 announce AS-AS29550
export:     to AS8419 announce AS-AS29550
export:     to AS8897 announce AS-AS29550
export:     to AS8406 announce AS-AS29550
export:     to AS2818 announce AS-AS29550
export:     to AS16353 announce AS-AS29550
export:     to AS8426 announce AS-AS29550
export:     to AS13005 announce AS-AS29550
export:     to AS15444 announce AS-AS29550
export:     to AS6871 announce AS-AS29550
export:     to AS12621 announce AS-AS29550
export:     to AS25462 announce AS-AS29550
export:     to AS28956 announce AS-AS29550
export:     to AS13184 announce AS-AS29550
export:     to AS24851 announce AS-AS29550
export:     to AS8422 announce AS-AS29550
export:     to AS20712 announce AS-AS29550
export:     to AS8068 announce AS-AS29550
export:     to AS16082 announce AS-AS29550
export:     to AS16034 announce AS-AS29550
export:     to AS6939 announce AS-AS29550
export:     to AS8468 announce AS-AS29550
export:     to AS25369 announce AS-AS29550
export:     to AS30967 announce AS-AS29550
export:     to AS8757 announce AS-AS29550
export:     to AS5462 announce AS-AS29550
export:     to AS31084 announce AS-AS29550
export:     to AS21356 announce AS-AS29550
export:     to AS16260 announce AS-AS29550
export:     to AS9191 announce AS-AS29550
export:     to AS5089 announce AS-AS29550
export:     to AS5430 announce AS-AS29550
export:     to AS34442 announce AS-AS29550
export:     to AS2529 announce AS-AS29550
export:     to AS786 announce AS-AS29550
export:     to AS16637 announce AS-AS29550
export:     to AS13213 announce AS-AS29550
export:     to AS5089 announce AS-AS29550
export:     to AS9145 announce AS-AS29550
export:     to AS20500 announce AS-AS29550
export:     to AS20799 announce AS-AS29550
export:     to AS4589 announce AS-AS29550
export:     to AS9191 announce AS-AS29550
export:     to AS8220 announce AS-AS29550
export:     to AS20976 announce AS-AS29550
export:     to AS5587 announce AS-AS29550
export:     to AS8426 announce AS-AS29550
export:     to AS30844 announce AS-AS29550
export:     to AS8897 announce AS-AS29550
export:     to AS9153 announce AS-AS29550
export:     to AS20547 announce AS-AS29550
export:     to AS8586 announce AS-AS29550
export:     to AS6461 announce AS-AS29550
export:     to AS6779 announce AS-AS29550
export:     to AS8546 announce AS-AS29550
export:     to AS6730 announce AS-AS29550
export:     to AS3246 announce AS-AS29550
export:     to AS8851 announce AS-AS29550
export:     to AS29006 announce AS-AS29550
export:     to AS8560 announce AS-AS29550
export:     to AS5503 announce AS-AS29550
export:     to AS540 announce AS-AS29550
export:     to AS2818 announce AS-AS29550
export:     to AS13184 announce AS-AS29550
export:     to AS8210 announce AS-AS29550
export:     to AS15444 announce AS-AS29550
export:     to AS3303 announce AS-AS29550
export:     to AS16034 announce AS-AS29550
export:     to AS6667 announce AS-AS29550
export:     to AS8419 announce AS-AS29550
export:     to AS12932 announce AS-AS29550
export:     to AS8553 announce AS-AS29550
export:     to AS6774 announce AS-AS29550
export:     to AS9191 announce AS-AS29550
export:     to AS15915 announce AS-AS29550
export:     to AS13285 announce AS-AS29550
export:     to AS29017 announce AS-AS29550
export:     to AS8912 announce AS-AS29550
export:     to AS8468 announce AS-AS29550
export:     to AS13037 announce AS-AS29550
export:     to AS8966 announce AS-AS29550
export:     to AS20718 announce AS-AS29550
export:     to AS20940 announce AS-AS29550
export:     to AS8422 announce AS-AS29550
export:     to AS13030 announce AS-AS29550
export:     to AS24851 announce AS-AS29550
export:     to AS29055 announce AS-AS29550
export:     to AS25180 announce AS-AS29550
export:     to AS25462 announce AS-AS29550
export:     to AS2818 announce AS-POUDHOST
export:     to AS347 announce AS-AS29550
export:     to AS20940 announce AS-AS29550
export:     to AS29415 announce AS-AS29550
export:     to AS29131 announce AS-AS29550
export:     to AS20485 announce AS-AS29550
export:     to AS15766 announce AS-AS29550
export:     to AS31216 announce AS-AS29550
export:     to AS15635 announce AS-AS29550
export:     to AS30740 announce AS-AS29550
export:     to AS8844 announce AS-AS29550
export:     to AS21396 announce AS-AS29550
export:     to AS29527 announce AS-AS29550
export:     to AS35751 announce AS-AS29550
export:     to AS16030 announce AS-AS29550
export:     to AS5459 announce AS-AS29550
export:     to AS31312 announce AS-AS29550
export:     to AS35591 announce AS-AS29550
export:     to AS5552 announce AS-AS29550
export:     to AS3213 announce AS-AS29550
export:     to AS12654 announce AS-AS29550
export:     to AS8714 announce AS-AS29550
export:     to AS8714 announce AS-AS29550
export:     to AS21371 announce AS-AS29550
export:     to AS5631 announce AS-AS29550
export:     to AS25310 announce AS-AS29550
export:     to AS5427 announce AS-AS29550
export:     to AS39202 announce AS-AS29550
export:     to AS41012 announce AS-AS29550
export:     to AS1290 announce AS-AS29550
export:     to AS6939 announce AS-AS29550
export:     to AS2686 announce AS-AS29550
export:     to AS32787 announce AS-AS29550
export:     to AS33889 announce AS-AS29550
export:     to AS4513 announce AS-AS29550
export:     to AS22822 announce AS-AS29550
export:     to AS16353 announce AS-AS29550
export:     to AS8966 announce AS-AS29550
export:     to AS6871 announce AS-AS29550
export:     to AS3491 announce AS-AS29550
export:     to AS9318 announce AS-AS29550
export:     to AS20834 announce AS-AS29550
export:     to AS3209 announce AS-AS29550
export:     to AS6327 announce AS-AS29550
export:     to AS25137 announce AS-AS29550
export:     to AS31458 announce AS-AS29550
export:     to AS19151 announce AS-AS29550
export:     to AS12713 announce AS-AS29550
export:     to AS13122 announce AS-AS29550
export:     to AS32787 announce AS-AS29550
export:     to AS14492 announce AS-AS29550
export:     to AS13768 announce AS-AS29550
export:     to AS13276 announce AS-AS29550
export:     to AS21055 announce AS-AS29550
export:     to AS31715 announce AS-AS29550
export:     to AS16339 announce AS-AS29550
export:     to AS2110 announce AS-AS29550
export:     to AS12399 announce AS-AS29550
export:     to AS42 announce AS-AS29550
export:     to AS3856 announce AS-AS29550
export:     to AS203461 announce any
export:     to AS34920 announce any
remarks:    ---------------------------------
admin-c:    AO904-RIPE
tech-c:     AO904-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS29550-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-10-09T10:17:58Z
last-modified: 2019-11-29T16:38:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PIS3-RIPE
org-name:    Simply Transit Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Acton House, Prediswell Park
address:    WR3 7GD
address:    Worcester
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441628777730
fax-no:     +441628639977
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS29550-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS29550-MNT
admin-c:    AJB5-RIPE
admin-c:    MT2394-RIPE
admin-c:    DD6881-RIPE
abuse-c:    AO904-RIPE
tech-c:     AO904-RIPE
created:    2004-04-17T12:20:23Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS29550 Operators
address:    Simply Transit
address:    Unit 2
address:    Smallmead Road
address:    Reading
address:    Berkshire
address:    RG2 0QS
remarks:    For abuse please contact abuse@as29550.net
phone:     +44 (0)1628 777730
admin-c:    DD6881-RIPE
admin-c:    AJB5-RIPE
tech-c:     DD6881-RIPE
tech-c:     AJB5-RIPE
mnt-by:     AS29550-MNT
nic-hdl:    AO904-RIPE
created:    2010-03-25T17:02:11Z
last-modified: 2016-07-21T13:53:37Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@as29550.net


role:      AS29550 Operators
address:    Simply Transit
address:    Unit 2
address:    Smallmead Road
address:    Reading
address:    Berkshire
address:    RG2 0QS
remarks:    For abuse please contact abuse@as29550.net
phone:     +44 (0)1628 777730
admin-c:    DD6881-RIPE
admin-c:    AJB5-RIPE
tech-c:     DD6881-RIPE
tech-c:     AJB5-RIPE
mnt-by:     AS29550-MNT
nic-hdl:    AO904-RIPE
created:    2010-03-25T17:02:11Z
last-modified: 2016-07-21T13:53:37Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@as29550.net

person:     Andrew J Bangs
address:    Simply Transit
address:    Unit 2
address:    Smallmead Road
address:    Reading
address:    Berkshire
address:    RG2 0QS
address:    England
phone:     +44 (0)1628 777730
nic-hdl:    AJB5-RIPE
mnt-by:     AS29550-MNT
created:    2002-05-14T09:37:24Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Drimer
address:    Simply Transit
address:    Unit 2
address:    Smallmead Road
address:    Reading
address:    Berkshire
address:    RG2 0QS
phone:     +44 (0)162 877 7730
nic-hdl:    DD6881-RIPE
mnt-by:     as29550-mnt
created:    2014-10-01T10:09:31Z
last-modified: 2017-06-04T13:33:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]