| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BitCommand AS212552

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212552
as-name:    BitCommand
org:      ORG-BL465-RIPE
import:     from as24940 accept ANY
import:     from as64515 accept ANY
import:     from AS212552 accept ANY
export:     to as64515 announce AS212552
export:     to AS48011 announce AS212552
export:     to as24940 announce AS212552
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS212552
admin-c:    BA7615-RIPE
export:     to AS60068 announce AS212552
import:     from AS60068 accept ANY
tech-c:     BA7615-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-am-bitcommand-1
created:    2020-10-06T08:17:43Z
last-modified: 2023-08-09T07:27:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BL465-RIPE
org-name:    BitCommand LLC
country:    AM
org-type:    LIR
address:    4, bld. 62, Sarmen Str., Kentron
address:    0009
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +37493348863
admin-c:    BA7615-RIPE
tech-c:     BA7615-RIPE
abuse-c:    AR61107-RIPE
mnt-ref:    mnt-am-bitcommand-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-am-bitcommand-1
created:    2020-10-05T11:02:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:34:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BITADM
address:    4, bld. 62, Sarmen Str., Kentron
address:    0009
address:    Yerevan
address:    ARMENIA
phone:     +37493348863
nic-hdl:    BA7615-RIPE
mnt-by:     mnt-am-bitcommand-1
created:    2020-10-05T11:02:33Z
last-modified: 2020-10-05T11:02:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]