| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  giganet-iq AS203409

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203409
as-name:    giganet-iq
org:      ORG-NAFI2-RIPE
remarks:    ********************* Upstreams **********************
remarks:    EarthLink
import:     from AS50710 accept ANY
export:     to AS50710 announce AS203409
export:     to AS50710 announce AS-GIGANET-IQ
remarks:    *********************** Peers ************************
import:     from AS205889 accept ANY
export:     to AS205889 announce AS203409
export:     to AS205889 announce AS-GIGANET-IQ
import:     from AS202777 accept ANY
export:     to AS202777 announce AS203409
export:     to AS202777 announce AS-GIGANET-IQ
import:     from AS204473 accept ANY
export:     to AS204473 announce AS203409
export:     to AS204473 announce AS-GIGANET-IQ
remarks:    *******************************************
admin-c:    ZHA1-RIPE
tech-c:     ZHA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iq-giganetiraq-1-mnt
created:    2016-01-25T11:39:51Z
last-modified: 2020-03-04T11:46:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NAFI2-RIPE
org-name:    Nawafeth Al-hadhara for Internet and Information Systems Co.,Ltd
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Almasnor- Amirat St
address:    10013
address:    baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647811112340
admin-c:    ZHA1-RIPE
tech-c:     ZHA1-RIPE
abuse-c:    AR35009-RIPE
mnt-ref:    iq-giganetiraq-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iq-giganetiraq-1-mnt
created:    2016-01-19T15:05:59Z
last-modified: 2022-11-15T11:51:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zaid Hatem Alhofi.
address:    IRAQ
address:    Baghdad
address:    Al-Mansor 10013
address:    Amirat St.
phone:     +9647811112340
nic-hdl:    ZHA1-RIPE
mnt-by:     iq-giganetiraq-1-mnt
created:    2016-01-19T15:05:59Z
last-modified: 2022-11-15T11:57:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]