| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cadooz-AG-AS AS199086

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS199086
as-name:    Cadooz-AG-AS
org:      ORG-CA1202-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS199086
export:     to AS3209 announce AS199086
admin-c:    TR3295-RIPE
tech-c:     TR3295-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2012-08-08T14:21:55Z
last-modified: 2018-09-04T11:14:47Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-CA1202-RIPE
org-name:    Cadooz AG
org-type:    Other
address:    Osterbekstrasse 90b, 22083 Hamburg
abuse-c:    AR22113-RIPE
mnt-ref:    DE-COLT-MNT
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2012-05-24T14:20:21Z
last-modified: 2014-08-20T10:17:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thoralf Rickert-Wendt
address:    Cadooz AG
address:    Osterbekstrasse 90b, 22083, Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +49 40 27 1482-201
nic-hdl:    TR3295-RIPE
mnt-by:     DE-COLT-MNT
created:    2012-05-24T14:20:22Z
last-modified: 2012-05-24T14:20:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]