| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tarin AS197882

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197882
as-name:    Tarin
org:      ORG-TGTa2-RIPE
import:     from AS21277 accept ANY
import:     from AS48175 accept ANY
import:     from AS203982 accept ANY
export:     to AS21277 announce AS197882
export:     to AS21277 announce AS48175
export:     to AS21277 announce AS203982
admin-c:    dk3213-ripe
tech-c:     dk3213-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Tarinnet-mnt
created:    2011-06-20T11:37:20Z
last-modified: 2021-07-31T07:27:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TGTa2-RIPE
org-name:    Tarin General Trading and Setting Up Internet Device LTD
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Gulan Street - Behind Ster Tower
address:    44001
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647504270027
fax-no:     +9647504183060
abuse-c:    AR15609-RIPE
mnt-ref:    twana
mnt-ref:    Tarinnet-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Tarinnet-mnt
created:    2011-02-07T14:31:03Z
last-modified: 2022-08-17T11:27:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Twana O Abdulrahman
address:    Iraq-Erbil
phone:     +9647504183060
address:    ster tower, 15th floor
nic-hdl:    DK3213-RIPE
mnt-by:     Tarinnet-mnt
created:    2011-02-16T12:31:26Z
last-modified: 2019-04-07T08:28:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]