| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.30.186 (lg) / ec2-54-226-30-186.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:1eba::36e2:1eba (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ACTIVE-SERVERS AS197071

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197071
as-name:    ACTIVE-SERVERS
descr:     active-servers.com
descr:     Dennis Rainer Warnholz trading as active-servers.com
org:      ORG-DRWT1-RIPE
import:     from AS34309 accept ANY
export:     to AS34309 announce ANY
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce ANY
import:     from AS56876 accept ANY
export:     to AS56876 announce ANY
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce ANY
import:     from AS12586 accept ANY
export:     to AS12586 announce ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce ANY
remarks:    ----------------------------------------------------
import:     from AS35042 accept AS35042
export:     to AS35042 announce ANY
import:     from AS30823 accept AS-COMBAHTON
export:     to AS201206 announce ANY
import:     from AS201222 accept AS201222
export:     to AS201222 announce ANY
import:     from AS203854 accept AS203854
export:     to AS203854 announce ANY
import:     from AS204035 accept ANY
export:     to AS204035 announce ANY
import:     from AS200615 accept ANY
export:     to AS200615 announce ANY
import:     from AS197890 accept ANY
export:     to AS197890 announce ANY
import:     from AS8649 accept ANY
export:     to AS8649 announce ANY
import:     from AS49697 accept ANY
export:     to AS49697 announce ANY
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS12586
admin-c:    DRWA
tech-c:     DRWA
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACTIVE-MNT
created:    2010-05-19T10:09:20Z
last-modified: 2018-09-04T10:51:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DRWT1-RIPE
org-name:    Dennis Rainer Warnholz trading as active-servers.com
org-type:    LIR
descr:     active-servers.com
address:    Kritenbarg 66
address:    22391
address:    Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +4940228177150
abuse-c:    DRWA
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ACTIVE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ACTIVE-MNT
created:    2015-01-28T08:28:14Z
last-modified: 2016-07-05T07:55:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      active servers
address:    Kritenbarg 66
address:    22391 Hamburg
address:    Germany
phone:     +4940228177150
abuse-mailbox: abuse@active-servers.com
nic-hdl:    DRWA
mnt-by:     ACTIVE-MNT
created:    2015-03-29T13:36:24Z
last-modified: 2018-10-16T09:50:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]