| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMILE-OUTSOURCING-PARIS AS13273

as-block:    AS13225 - AS13311
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13273
as-name:    SMILE-OUTSOURCING-PARIS
org:      ORG-SS283-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS29075 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SMILE-OSS
export:     to AS29075 announce AS-SMILE-OSS
admin-c:    SE4259-RIPE
tech-c:     SH11530-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SMILE
created:    2002-09-06T12:01:44Z
last-modified: 2018-06-12T13:38:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS283-RIPE
org-name:    Smile SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    20 rue des Jardins
address:    92600
address:    Asnieres-sur-Seine
address:    FRANCE
phone:     +33141401100
fax-no:     +33147572445
mnt-ref:    MNT-SMILE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SMILE
abuse-c:    SH11530-RIPE
created:    2013-03-06T13:40:14Z
last-modified: 2022-06-15T09:25:59Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    SE4259-RIPE
tech-c:     SH11530-RIPE

role:      Smile Executive
address:    20 rue des Jardins
address:    92600 Asnieres-sur-Seine
address:    FRANCE
abuse-mailbox: hosting-network@smile.fr
org:      ORG-SS283-RIPE
admin-c:    PM16037-RIPE
nic-hdl:    SE4259-RIPE
mnt-by:     MNT-SMILE
created:    2016-04-19T09:00:09Z
last-modified: 2018-04-09T08:54:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Smile OPS NOC
address:    20 rue des Jardins
address:    92600 Asnieres-sur-Seine
address:    FRANCE
abuse-mailbox: hosting-network@smile.fr
org:      ORG-SS283-RIPE
admin-c:    PM16037-RIPE
tech-c:     PM16037-RIPE
tech-c:     RH10143-RIPE
tech-c:     ML22080-RIPE
nic-hdl:    SH11530-RIPE
mnt-by:     MNT-SMILE
created:    2013-03-11T17:29:55Z
last-modified: 2020-02-24T10:46:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]