| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  A1BG AS13124

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS13124
as-name:    A1BG
remarks:    Sofia, Bulgaria
import:     from AS5421 from AS8262 from AS8390 from AS8672 from AS8717 from AS8795 from AS8866 from AS9070 from AS9184 from AS12829 from AS20685 from AS29122 from AS31385 from AS34224 accept AS-BGPEERS
import:     from AS8431 accept AS8431
import:     from AS12591 accept AS12591
import:     from AS12336 accept AS12336
import:     from AS43612 accept AS43612
import:     from AS20911 accept AS20911
import:     from AS25578 accept AS25578
import:     from AS29580 accept AS29580
import:     from AS35141 accept AS35141 AS20911 AS31296 AS31298 AS35424
import:     from AS30724 accept AS30724
import:     from AS12615 accept AS12615
import:     from AS31293 accept AS31293
import:     from AS12829 accept AS12829
import:     from AS33804 accept AS33804 AS31250
import:     from AS12814 accept AS12814
import:     from AS24750 accept AS24750 AS34292 AS31083 AS34314
import:     from AS31083 accept AS31083
import:     from AS12982 accept AS12982
import:     from AS34642 accept AS34642
import:     from AS31296 accept AS31296
import:     from AS42100 accept AS42100
import:     from AS35654 accept AS35654
import:     from AS34425 accept AS34425
import:     from AS39177 accept AS39177
import:     from AS39135 accept AS39135
import:     from AS21417 accept AS21417
import:     from AS39357 accept AS39357
import:     from AS39220 accept AS39220 AS34295 AS38932 AS41185 AS9184 AS20750
import:     from AS41061 accept AS41061
import:     from AS41658 accept AS41658
import:     from AS41799 accept AS41799
import:     from AS35269 accept AS35269
import:     from AS43612 accept ANY
export:     to AS43612 announce AS-IBGC
export:     to AS1299 announce AS-IBGC
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS43612 announce ANY
import:     from AS41764 accept AS41764
export:     to AS42100 announce AS-IBGC
export:     to AS42100 announce ANY
import:     from AS42295 accept AS42295
import:     from AS16045 accept AS16045
import:     from AS42696 accept AS42696
import:     from AS42855 accept AS42855
import:     from AS31284 accept AS31284
import:     from AS34991 accept AS34991
import:     from AS43651 accept AS43651
import:     from AS44564 accept AS44564
import:     from AS25166 accept AS25166
import:     from AS34491 accept AS34491
import:     from AS48115 accept AS48115
import:     from AS48602 accept AS48602
import:     from AS47849 accept AS47849
import:     from AS48452 accept AS48452
import:     from AS49387 accept AS49387
import:     from AS41314 accept AS41314
import:     from AS6663 accept AS6663
default:    to AS6663
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS-IBGC
export:     to AS5421 to AS8262 to AS8390 to AS8672 to AS8717 to AS8795 to AS8866 to AS9070 to AS9184 to AS12829 to AS20685 to AS29122 to AS31385 to AS34224 to AS31296 to AS21417 to AS39357 announce AS-BGPEERS
export:     to AS-IBGC announce ANY
export:     to AS41314 announce ANY
default:    to AS1299
default:    to AS8262
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-IBGC
remarks:    -------------------------------
remarks:    -------------------------------
remarks:    --MOBILTEL
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8717 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8717 announce ANY
remarks:    --MOBILTEL
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
import:     from AS13285 accept AS-OPAL
import:     from AS6939 ACCEPT AS-HURRICANE
import:     FROM AS8365 ACCEPT AS-MANDA
import:     FROM AS33891 ACCEPT AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS6695 announce AS-IBGC
export:     to AS2603 announce AS-IBGC
export:     to AS42473 announce AS-IBGC
export:     to AS13285 announce AS-IBGC
export:     TO AS6939 ANNOUNCE AS-IBGC
export:     TO AS8365 ANNOUNCE AS-IBGC
import:     from AS41844 accept ANY
export:     to AS41844 announce ANY
export:     TO AS33891 ANNOUNCE AS-IBGC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-IBGC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 announce AS-IBGC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-IBGC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-IBGC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept AS-OPAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 ACCEPT AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 ACCEPT AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 ACCEPT AS-CORE-BACKBONE
org:      ORG-MN1-RIPE
admin-c:    GG15027-RIPE
tech-c:     GG15027-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AS12716-MNT
mnt-by:     AS13124-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-08-30T06:00:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MN1-RIPE
org-name:    A1 Bulgaria EAD
country:    BG
org-type:    LIR
address:    1 Kukush Str.
address:    1309
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +35 988 1010
phone:     +359 88 8088088
fax-no:     +359 88 110 3970
abuse-c:    AR14215-RIPE
admin-c:    GG15027-RIPE
admin-c:    BH3761-RIPE
admin-c:    MG14247-RIPE
mnt-ref:    AS12716-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12716-MNT
created:    2004-04-17T11:01:14Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Georgi Gaydarov
address:    Sofia kukush1
phone:     +359888088088
nic-hdl:    GG15027-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2015-12-14T09:16:03Z
last-modified: 2017-05-02T06:18:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]