| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS12655 AS12655

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12655
as-name:    AS12655
org:      ORG-TBV1-RIPE
import:     from AS12348 action pref=100; accept ANY
import:     from AS286 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=50; accept ANY
export:     to AS12348 announce AS12655
export:     to AS286 announce AS12655
export:     to AS3320 announce AS12655
admin-c:    MH3577-RIPE
tech-c:     AJ2437-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VHM-MNT
mnt-by:     mnt-de-it2media-1
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-10-12T06:16:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OONG1-RIPE

organisation:  ORG-TBV1-RIPE
org-name:    Telefonbuch Verlag Hans Mueller GmbH & Co. KG
org-type:    OTHER
address:    Pretzfelder Str. 7-11
address:    D-90425 Nuernberg
abuse-c:    AC31965-RIPE
admin-c:    MH3577-RIPE
tech-c:     OH204-RIPE
mnt-ref:    ODN-MNT
mnt-by:     ODN-MNT
created:    2012-07-05T13:24:09Z
last-modified: 2020-06-04T11:09:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Jaekel
address:    IT2media GmbH & Co. KG
address:    Pretzfelder Str. 15
address:    D-90425 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 30730331
fax-no:     +49 911 30730111
mnt-by:     ODN-MNT
nic-hdl:    AJ2437-RIPE
created:    2011-07-12T11:43:27Z
last-modified: 2011-07-12T11:43:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Hoffmann
address:    IT2media GmbH & Co. KG
address:    Pretzfelder Str. 15
address:    D-90425 Nuernberg
address:    Germany
phone:     +49 911 30730641
fax-no:     +49 911 30730354
mnt-by:     ODN-MNT
nic-hdl:    MH3577-RIPE
created:    2006-03-24T16:04:28Z
last-modified: 2006-03-24T16:04:28Z
source:     RIPE # Filtered


mntner:     AS12655
admin-c:    RH9919-RIPE
auth:      MD5-PW # Filtered
auth:      SSO # Filtered
mnt-by:     AS12655
created:    2019-03-17T03:37:01Z
last-modified: 2019-03-19T17:17:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roufique Hossain
phone:     +60127468771
address:    Oman
org:      ORG-RTT7-RIPE
org:      ORG-RTT6-RIPE
org:      ORG-TA1348-RIPE
phone:     +8801711427313
nic-hdl:    RH9919-RIPE
mnt-by:     MNTR-Roufique
created:    2019-03-15T21:47:37Z
last-modified: 2019-04-09T00:26:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]