| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPIDERNET-AS AS12445

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12445
org:      ORG-SS11-RIPE
as-name:    SPIDERNET-AS
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15589 action pref=100; accept ANY
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12874 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16161 action pref=100; accept AS16161
import:     from AS42538 action pref=100; accept AS42538
import:     from AS13145 action pref=100; accept AS13145
import:     from AS5382 action pref=100; accept AS5382
import:     from AS198186 action pref=100; accept AS198186
import:     from AS30958 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28831 action pref=100; accept AS28831
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28716 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8928 announce ANY
export:     to AS15589 announce ANY
export:     to AS12874 announce ANY
export:     to AS702 announce ANY
export:     to AS16161 announce ANY
export:     to AS42538 announce ANY
export:     to AS13145 announce ANY
export:     to AS198186 announce ANY
export:     to AS15589 announce AS-SELENESPA
export:     to AS8928 announce AS-SELENESPA
export:     to AS30958 announce ANY
export:     to AS5382 announce AS-SELENESPA
export:     to AS28831 announce AS-SELENESPA
export:     to AS1299 announce ANY
export:     to AS28716 announce ANY
admin-c:    OG242-RIPE
tech-c:     GV600-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     EG647-RIPE
tech-c:     PP2010-RIPE
mnt-by:     SPIDERNET-MNT
created:    2001-12-19T18:20:46Z
last-modified: 2023-08-09T10:06:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS11-RIPE
org-name:    A2A Smart City S.P.A
country:    IT
org-type:    LIR
address:    VIA LAMARMORA, 230
address:    25124
address:    BRESCIA
address:    ITALY
phone:     +390303554529
phone:     +390303554760
phone:     +390303554583
phone:     +390277205198
fax-no:     +390303554522
abuse-c:    AR13645-RIPE
admin-c:    GV6843-RIPE
admin-c:    EG7594-RIPE
admin-c:    MR23395-RIPE
admin-c:    PP2010-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SELENESPA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SELENESPA-MNT
created:    2004-04-17T11:33:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ezio Gregorio
address:    Selene SPA Via Lamarmora 230 25124 Brescia Italia
phone:     +390303554583
fax-no:     +390303554522
nic-hdl:    EG647-RIPE
created:    2003-09-09T11:10:40Z
last-modified: 2020-06-04T09:55:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SELENESPA-MNT

person:     Gaudenzio Vinetti
address:    Selene SPA Via Lamarmora 230 25124 Brescia Italia
phone:     +390303554760
fax-no:     +390303554522
nic-hdl:    GV600-RIPE
created:    2003-09-09T11:03:04Z
last-modified: 2016-04-06T08:23:24Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Oreste Galasso
address:    Selene S.p.A.
address:    Via Lamarmora, 230
address:    I-25121 Brescia
address:    Italy
phone:     +39 030 3500371
fax-no:     +39 030 3500371
nic-hdl:    OG242-RIPE
created:    2002-12-27T18:07:57Z
last-modified: 2020-06-04T07:39:45Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CLOUDITALIA-MNT

person:     Pierpaolo Palazzoli
address:    Via Lamarmora 230
phone:     +390303553037
nic-hdl:    PP2010-RIPE
mnt-by:     SELENESPA-MNT
created:    2003-05-06T09:18:28Z
last-modified: 2005-10-11T18:58:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]