| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS8903 AS8903

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8903
as-name:    AS8903
descr:     Evolutio Cloud Enabler. Network infrastructure & Peering.
org:      ORG-BTS1-RIPE
remarks:    *********************************************************
remarks:    PROVIDERS (v4 and v6, Uni and Multicast)
remarks:    *********************************************************
remarks:    < BT EUROPEAN BACKBONE >
import:     from AS5400 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5400 announce AS-BTTEL AND AS-BTTEL6
remarks:    
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5400 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5400 announce AS-BTTEL6
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < ISC MCAST ORG (thanks, Greg...) >
remarks:    
import:     from AS3948 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3948 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.multicast from AS3948 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.multicast to AS3948 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < ISC >
remarks:    
import:     from AS1280 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1280 announce AS-BTTEL6
mp-import:   afi ipv6.multicast from AS1280 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.multicast to AS1280 announce AS-BTTEL6
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Hurricane Electric >
remarks:    
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-BTTEL6
mp-import:   afi ipv6.multicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.multicast to AS6939 announce AS-BTTEL6
remarks:    *********************************************************
remarks:    PEERINGS
remarks:    *********************************************************
remarks:    < ESPANIX > (Espanix)
remarks:    IPv4 Unicast, and Native (not tunnelled) IPv6
import:     from AS6895 action pref=100; accept AS6895
export:     to AS6895 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6895 accept AS6895
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6895 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3948 accept AS6895
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3948 announce AS-BTTEL6
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < ACENS > (Espanix)
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS16371
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS29109
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS42083
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS51718
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS21468
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS46281
export:     to AS16371 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < SARENET > (Espanix)
import:     from AS3262 action pref=100; accept AS3262
export:     to AS3262 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < JIPPII > (Espanix)
import:     from AS8782 action pref=100; accept AS8782
export:     to AS8782 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < COLT TELECOM > (Espanix)
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS-COLTES
export:     to AS8220 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < EASYNET > (Espanix)
import:     from AS4589 action pref=100; accept AS4589
export:     to AS4589 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < ONO > (Espanix)
import:     from AS6739 action pref=100; accept AS-ONO-UPS
export:     to AS6739 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < COMUNITEL > (Espanix)
import:     from AS12357 action pref=100; accept AS12357
export:     to AS13457 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < GLOBAL-ONE-PORTUGAL > (Espanix)
import:     from AS6853 action pref=100; accept AS6853
export:     to AS6853 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < UNI2 > (Espanix)
import:     from AS12479 action pref=100; accept AS12479
export:     to AS12479 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES > (Espanix)
import:     from AS2686 action pref=100; accept AS2686
export:     to AS2686 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < TELEFONICA > (Espanix)
remarks:    IPv4 and tunnelled IPv6
remarks:    ---
import:     from AS3352 action pref=100; accept AS3352
export:     to AS3352 announce AS-BTTEL AND AS-BTTEL6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3352 accept AS3352
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3352 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3352 accept AS3352
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3352 announce AS-BTTEL6
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < INTELIDEAS > (Espanix)
import:     from AS12359 action pref=100; accept AS12359
export:     to AS12359 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < DATAGRAMA > (Espanix)
import:     from AS9019 action pref=100; accept AS9019
export:     to AS9019 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < FUJITSU > (Espanix)
import:     from AS3324 action pref=100; accept AS3324
export:     to AS3324 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < JAZZTEL > (Espanix)
import:     from AS12715 action pref=100; accept AS12715
export:     to AS12715 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < WORLDCOM > (Espanix)
import:     from AS702 action pref=100; accept AS702
export:     to AS702 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < REDIRIS > (Espanix)
remarks:    IPV4 and Native IPv6 and Multicast IPv4
remarks:    ---
import:     from AS766 action pref=100; accept ANY
export:     to AS766 announce AS-BTTEL AND AS-BTTEL6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS766 accept AS766
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS766 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.multicast from AS766 accept AS766
mp-export:   afi ipv4.multicast to AS766 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS766 accept AS766
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS766 announce AS-BTTEL6
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < TISCALI > (Espanix)
import:     from AS3257 action pref=100; accept AS3257
export:     to AS3257 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < YA.COM INTERNET FACTORY > (Espanix)
import:     from AS20838 action pref=100; accept AS20838
export:     to AS20838 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < COGENT COMMUNICATIONS > (Espanix)
import:     from AS174 action pref=100; accept AS174
export:     to AS174 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < ARSYS > (Espanix)
import:     from AS20718 action pref=100; accept AS20718
export:     to AS20718 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < INTEROUTE > (Espanix)
import:     from AS8928 action pref=100; accept AS-INTEROUTE
export:     to AS8928 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < NTT Verio > (Espanix v6)
remarks:    
import:     from AS2914 action pref=100; accept AS-VERIO
export:     to AS2914 announce AS-BTTEL6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept AS2914
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-BTTEL6
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < GENETSIS > (Espanix)
remarks:    
remarks:    ---
import:     from AS16168 action pref=100; accept AS-GENETSISES
export:     to AS16168 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16168 accept AS-GENETSISES
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16168 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < HISPAWEB > (Espanix)
remarks:    
remarks:    ---
import:     from AS45037 action pref=100; accept AS-HISPAWEB
export:     to AS45037 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS45037 accept AS-HISPAWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS45037 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < COMVIVE > (Espanix)
remarks:    
remarks:    ---
import:     from AS39020 action pref=100; accept AS-COMVIVE
export:     to AS39020 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39020 accept AS-COMVIVE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39020 announce AS-BTTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < AMAZON > (Espanix)
remarks:    
remarks:    ---
import:     from AS16509 action pref=100; accept AS-AMAZON-NA
export:     to AS16509 announce AS-BTTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON-NA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 announce AS-BTTEL
remarks:    *********************************************************
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    *********************************************************
remarks:    < CECA >
import:     from AS20784 accept AS20784
export:     to AS20784 announce ANY
remarks:    < EDICOM >
import:     from AS31262 accept AS31262
export:     to AS31262 announce any
remarks:    DXC Technology Servicios Espana, S.L.U.
import:     from AS29397 accept AS29397
export:     to AS29397 announce any
remarks:    Accelya World SLU
import:     from AS199272 accept AS199272
export:     to AS199272 announce any
remarks:    ENA Operador de Telecomunicaciones
import:     from AS209344 accept AS209344
export:     to AS209344 announce any
remarks:    Roca Sanitario, S.A.
import:     from AS203404 accept AS203404
export:     to AS203404 announce any
remarks:    Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE)
import:     from AS207122 accept AS207122
export:     to AS207122 announce any
remarks:    IBERIA
import:     from AS25261 accept AS25261
export:     to AS25261 announce any
remarks:    ENAIRE
import:     from AS206046 accept AS206046
export:     to AS206046 announce any
remarks:    J&A GARRIGUES S.L.
import:     from AS44127 accept AS44127
export:     to AS44127 announce any
remarks:    FACTORIA PRISA NOTICIAS
import:     from AS24772 accept AS24772
export:     to AS24772 announce any
remarks:    Colegio de Registradores
import:     from AS25267 accept AS25267
export:     to AS25267 announce any
remarks:    < ARRAKIS >
import:     from AS8239 action pref=100; accept AS8239
export:     to AS8239 announce ANY
remarks:    Migjornser s.l. - Mediterraneum XX. S.L.
import:     from AS48710 accept AS48710
export:     to AS48710 announce any
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < BTIGS >
import:     from AS12541 action pref=100; accept AS12541
export:     to AS12541 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Accenture >
import:     from AS16225 action pref=100; accept AS16225
export:     to AS16225 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Infobolsa >
import:     from AS16085 action pref=100; accept AS16085
export:     to AS16085 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Intercom ( BTIGS ) >
import:     from AS13186 action pref=100; accept AS13186
export:     to AS13186 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Renfe >
import:     from AS15937 action pref=100; accept AS15937
export:     to AS15937 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Infoglobal >
import:     from AS28871 action pref=100; accept AS28871
export:     to AS28871 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Ferrovial >
import:     from AS20944 action pref=100; accept AS20944
export:     to AS20944 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Banco Espana >
import:     from AS20905 action pref=100; accept AS20905
export:     to AS20905 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Indra >
import:     from AS20966 action pref=100; accept AS20966
export:     to AS20966 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < ITP >
import:     from AS31332 action pref=100; accept AS31332
export:     to AS31332 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Acens >
import:     from AS16371 action pref=100; accept AS16371
export:     to AS16371 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Servicom 2000 >
import:     from AS9165 action pref=100; accept AS9165
export:     to AS9165 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Ibercom >
import:     from AS15915 action pref=100; accept AS15915
export:     to AS15915 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < Fabrica Nacional Moneda y Timbre >
import:     from AS41072 action pref=100; accept AS41072
export:     to AS41072 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < NUMINTEC >
import:     from AS57365 action pref=100; accept AS57365
export:     to AS57365 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < BTWWIDC-H Autonomous System >
import:     from AS13205 action pref=100; accept AS13205
export:     to AS13205 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < CONSULINTEL >
remarks:    
import:     from AS31701 action pref=100; accept AS31701
export:     to AS31701 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31701 accept AS31701
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31701 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    < MINISTERIO DE DEFENSA >
import:     from AS42211 action pref=100; accept AS42211
export:     to AS42211 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Acciona
import:     from AS35461 accept AS35461
export:     to AS35461 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    FIBANC
import:     from AS199329 accept AS199329
export:     to AS199329 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
admin-c:    ADM8903-RIPE
tech-c:     TECH8903-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2002-09-05T07:58:03Z
last-modified: 2022-03-05T00:33:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BTS1-RIPE
org-name:    EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. UNIPERSONAL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Isabel Colbrand, 6-8
address:    28050
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34912706000
fax-no:     +34912706310
admin-c:    ADM8903-RIPE
admin-c:    BSPS1-RIPE
tech-c:     TECH8903-RIPE
abuse-c:    ABS8903-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EVOLUTIO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2004-04-17T11:16:15Z
last-modified: 2021-08-18T08:31:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ADMIN for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Isabel Colbrand, 6-8. 28050-Madrid.
nic-hdl:    ADM8903-RIPE
admin-c:    TPR3-RIPE
admin-c:    RM13024-RIPE
admin-c:    JFR82-RIPE
admin-c:    JDP86-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-04-12T22:37:27Z
last-modified: 2021-01-14T08:39:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TECH ADM for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Isabel Colbrand 6-8 28050 Madrid
tech-c:     TPR3-RIPE
tech-c:     RM13024-RIPE
tech-c:     JDP86-RIPE
tech-c:     JFR82-RIPE
tech-c:     JCPE2-RIPE
nic-hdl:    TECH8903-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-04-12T22:41:21Z
last-modified: 2021-02-17T19:47:15Z
source:     RIPE # Filtered


role:      ADMIN for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Isabel Colbrand, 6-8. 28050-Madrid.
nic-hdl:    ADM8903-RIPE
admin-c:    TPR3-RIPE
admin-c:    RM13024-RIPE
admin-c:    JFR82-RIPE
admin-c:    JDP86-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-04-12T22:37:27Z
last-modified: 2021-01-14T08:39:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Julian del Pozo
address:    Isabel Colbrand, 8. Madrid
phone:     +34 912706225
nic-hdl:    JDP86-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-12-03T17:13:33Z
last-modified: 2021-01-14T08:42:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Juan Francisco Ruiz
address:    Isabel Colbrand 6-8 28050 Madrid
phone:     +34 912706000
nic-hdl:    JFR82-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2021-01-14T08:35:41Z
last-modified: 2021-01-14T10:06:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Raul Mateo
address:    Evolutio Cloud Enabler S.A.U.
address:    Isabel Colbrand, 8
address:    28050 MADRID
address:    SPAIN
phone:     +34 91 270 6234
fax-no:     +34 91 270 6310
nic-hdl:    RM13024-RIPE
mnt-by:     BTTEL-MNT
created:    2012-03-07T14:40:19Z
last-modified: 2020-06-05T08:05:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomas Pellicer
address:    Evolutio Cloud Enabler S.A.U.
address:    Isabel Colbrand 8, 28050 MADRID
phone:     +34 91 270 60 00
fax-no:     +34 91 270 63 10
nic-hdl:    TPR3-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2015-02-24T10:57:44Z
last-modified: 2021-01-14T08:15:52Z
source:     RIPE # Filtered


role:      TECH ADM for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Isabel Colbrand 6-8 28050 Madrid
tech-c:     TPR3-RIPE
tech-c:     RM13024-RIPE
tech-c:     JDP86-RIPE
tech-c:     JFR82-RIPE
tech-c:     JCPE2-RIPE
nic-hdl:    TECH8903-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-04-12T22:41:21Z
last-modified: 2021-02-17T19:47:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Juan Carlos Perez Eugercios
address:    Evolutio Cloud Enabler
address:    Isabel Colbrand 6, 0 pl
address:    28050 Madrid
address:    Spain
phone:     +34 912706164
fax-no:     +34 912706310
nic-hdl:    JCPE2-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2007-09-20T10:13:00Z
last-modified: 2021-02-17T19:45:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Julian del Pozo
address:    Isabel Colbrand, 8. Madrid
phone:     +34 912706225
nic-hdl:    JDP86-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-12-03T17:13:33Z
last-modified: 2021-01-14T08:42:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Juan Francisco Ruiz
address:    Isabel Colbrand 6-8 28050 Madrid
phone:     +34 912706000
nic-hdl:    JFR82-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2021-01-14T08:35:41Z
last-modified: 2021-01-14T10:06:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Raul Mateo
address:    Evolutio Cloud Enabler S.A.U.
address:    Isabel Colbrand, 8
address:    28050 MADRID
address:    SPAIN
phone:     +34 91 270 6234
fax-no:     +34 91 270 6310
nic-hdl:    RM13024-RIPE
mnt-by:     BTTEL-MNT
created:    2012-03-07T14:40:19Z
last-modified: 2020-06-05T08:05:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomas Pellicer
address:    Evolutio Cloud Enabler S.A.U.
address:    Isabel Colbrand 8, 28050 MADRID
phone:     +34 91 270 60 00
fax-no:     +34 91 270 63 10
nic-hdl:    TPR3-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2015-02-24T10:57:44Z
last-modified: 2021-01-14T08:15:52Z
source:     RIPE # Filtered


role:      ZONE ADMIN for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Evolutio Cloud Enabler
address:    Isabel Colbrand, 6-8. 28050-Madrid.
admin-c:    ADM8903-RIPE
tech-c:     TECH8903-RIPE
nic-hdl:    ZONE8903-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-06-08T16:22:24Z
last-modified: 2021-01-21T21:57:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ADMIN for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Isabel Colbrand, 6-8. 28050-Madrid.
nic-hdl:    ADM8903-RIPE
admin-c:    TPR3-RIPE
admin-c:    RM13024-RIPE
admin-c:    JFR82-RIPE
admin-c:    JDP86-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-04-12T22:37:27Z
last-modified: 2021-01-14T08:39:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TECH ADM for AS8903 AS12541 AS8239
address:    Isabel Colbrand 6-8 28050 Madrid
tech-c:     TPR3-RIPE
tech-c:     RM13024-RIPE
tech-c:     JDP86-RIPE
tech-c:     JFR82-RIPE
tech-c:     JCPE2-RIPE
nic-hdl:    TECH8903-RIPE
mnt-by:     EVOLUTIO-MNT
created:    2020-04-12T22:41:21Z
last-modified: 2021-02-17T19:47:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]