| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CapitalOutsourcing AS61113

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61113
as-name:    CapitalOutsourcing
org:      ORG-CA1276-RIPE
import:     from AS9051 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24634 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42020 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9051 announce AS61113
export:     to AS24634 announce AS61113
export:     to AS42020 announce ANY
admin-c:    AD10541-RIPE
tech-c:     AD10541-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IDM-MNT
created:    2013-02-12T11:21:20Z
last-modified: 2023-09-11T20:02:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DMs1-RIPE

organisation:  ORG-CA1276-RIPE
org-name:    Capital Outsourcing SAL
country:    LB
org-type:    other
address:    Beirut Lebanon
mnt-ref:    IDM-MNT
mnt-by:     IDM-MNT
abuse-c:    IN1115-RIPE
created:    2013-02-08T09:09:24Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ali daher
address:    capital outsourcing lebanon beirut
phone:     +9611512513
nic-hdl:    AD10541-RIPE
mnt-by:     AD42193-MNT
created:    2013-02-11T11:00:53Z
last-modified: 2013-02-11T11:00:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]