| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Karafarin-AS AS51785

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51785
as-name:    Karafarin-AS
org:      ORG-KBP1-RIPE
import:     from AS24631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21341 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44889 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50810 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24631 announce AS51785
export:     to AS12880 announce AS51785
export:     to AS21341 announce AS51785
export:     to AS42337 announce AS51785
export:     to AS44889 announce AS51785
export:     to AS50810 announce AS51785
default:    to AS24631 action pref=100; networks any
admin-c:    KR1711-RIPE
tech-c:     KR1711-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RM12
mnt-by:     MT51785-RIPE
created:    2010-11-04T15:00:33Z
last-modified: 2019-07-24T06:34:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KBP1-RIPE
org-name:    Karafarin Bank Plc.
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.97 - Nahid St. - Valiasr Ave.
address:    1966916475
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989378922437
phone:     +982185513445
fax-no:     +982188895288
admin-c:    RM10592-RIPE
admin-c:    BA82-RIPE
mnt-ref:    MNT-RM12
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RM12
abuse-c:    KR1711-RIPE
created:    2010-10-28T09:04:41Z
last-modified: 2022-12-11T06:31:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Karafarin Role
address:    No.97- Nahid St. - Valiasr Ave. - Tehran - IR
phone:     +98-21-26215000
fax-no:     +98-21-88895288
admin-c:    RM10592-RIPE
tech-c:     RM10592-RIPE
tech-c:     LE1372-RIPE
abuse-mailbox: r.mahootian@karafarinbank.net
nic-hdl:    KR1711-RIPE
created:    2010-11-02T06:04:31Z
last-modified: 2013-11-07T06:35:48Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-RM12
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]