| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DSI-EAS AS51034

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51034
as-name:    DSI-EAS
descr:     DSI Edge AS
org:      ORG-WA164-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS41440 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS9049 accept ANY
import:     from AS8345 accept AS-DSIJSC
import:     from AS47398 accept AS47398
import:     from AS47398 accept AS-SIBTELECOM
import:     from AS50187 accept AS-EDINSTVOTELECOM
import:     from AS197779 accept AS197779
import:     from AS58189 accept AS58189
import:     from AS59616 accept AS59616
import:     from AS47909 accept AS-BAIKAL
import:     from AS56535 accept AS56535
import:     from AS58087 accept AS58087
import:     from AS21442 accept AS21442
import:     from AS44267 accept AS-IREN
import:     from AS56969 accept AS56969
import:     from AS21087 accept AS21087
import:     from AS47397 accept AS-BASE
import:     from AS5547 accept AS-ORTEL
import:     from AS31257 accept AS-ORIONNET
import:     from AS9049 accept AS-IRKUTSK
import:     from AS197585 accept AS197585
import:     from AS60430 accept AS-RED-IX-PEERS
import:     from AS3216 accept AS-SOVAM
import:     from AS61122 accept AS61122
import:     from AS61406 accept AS-RTATELECOM
import:     from AS47397 accept AS-BASE
import:     from AS202806 accept AS-SKA
import:     from AS43274 accept AS-TELEOS-1
import:     from AS42574 accept AS-NSPLUS
import:     from AS29182 accept AS29182
import:     from AS198086 accept AS198086
import:     from AS42971 accept AS42971
import:     from AS57737 accept AS-AECC
import:     from AS8506 accept AS8506
import:     from AS12772 accept AS12772
import:     from AS44345 accept AS44345
import:     from AS62200 accept AS62200
import:     from AS44248 accept AS-HRTEL
import:     from AS253881 accept AS-STRANZIT
import:     from AS48035 accept ANY
import:     from AS60452 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-WEACOM
export:     to AS20485 announce AS-WEACOM
export:     to AS41440 announce AS-WEACOM
export:     to AS3216 announce AS-WEACOM
export:     to AS9049 announce ANY
export:     to AS31133 announce AS-WEACOM
export:     to AS8345 announce ANY
export:     to AS47398 announce ANY
export:     to AS50187 announce ANY
export:     to AS58189 announce ANY
export:     to AS59616 announce ANY
export:     to AS47909 announce ANY
export:     to AS56535 announce ANY
export:     to AS58087 announce ANY
export:     to AS197779 announce ANY
export:     to AS47397 announce ANY
export:     to AS61406 announce ANY
export:     to AS202806 announce ANY
export:     to AS44345 announce ANY
export:     to AS57737 announce ANY
export:     to AS12772 announce AS-WEACOM
export:     to AS21442 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS44267 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS56969 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS21087 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS47397 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS5547 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS31257 announce ANY
export:     to AS9049 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS197585 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS60430 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS42574 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS43274 announce AS-WEACOMIX
export:     to AS3216 announce AS-SOVAM
export:     to AS61122 announce AS61122
export:     to AS29182 announce ANY
export:     to AS198086 announce ANY
export:     to AS42971 announce ANY
export:     to AS8506 announce ANY
export:     to AS62200 announce ANY
export:     to AS44248 announce ANY
export:     to AS25381 announce ANY
export:     to AS60452 announce ANY
export:     to AS48035 announce ANY
admin-c:    DSI
tech-c:     DSI
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8345-MNT
created:    2010-05-20T10:31:55Z
last-modified: 2021-12-17T05:13:20Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IBN1-RIPE

organisation:  ORG-WA164-RIPE
org-name:    Weacom Ltd
org-type:    OTHER
address:    Baykalskaya 202/6, Irkutsk, 664000, Russia
abuse-c:    AC32401-RIPE
mnt-ref:    AS8345-MNT
mnt-by:     AS51034-MNT
created:    2010-05-21T00:31:25Z
last-modified: 2016-05-13T10:43:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DSI Tech Contacts
address:    Irkutsk, P.O.Box 267, 664033, Russia
fax-no:     +7 395 255 0507
phone:     +7 395 255 0506
admin-c:    GVS1-RIPE
tech-c:     GVS1-RIPE
tech-c:     DEVS-RIPE
abuse-mailbox: abuse@dsi.ru
nic-hdl:    DSI
mnt-by:     AS8345-MNT
created:    2006-10-19T07:17:42Z
last-modified: 2017-03-04T12:40:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]