| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cyberia-AS AS24634

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24634
org:      ORG-CS13-RIPE
as-name:    Cyberia-AS
descr:     Cyberia
import:     from AS206472 accept ANY
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS24982 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS41589 accept ANY
import:     from AS42020 accept ANY
import:     from AS48418 accept ANY
import:     from AS9051 accept ANY
import:     from AS22351 accept ANY
import:     from AS209211 accept ANY
import:     from AS210318 accept ANY
import:     from AS31198 accept ANY
import:     from AS197674 accept ANY
import:     from AS61113 accept ANY
import:     from AS60372 accept ANY
import:     from AS197249 accept ANY
import:     from AS12812 accept ANY
import:     from AS198867 accept ANY
import:     from AS199643 accept ANY
import:     from AS29286 accept ANY
import:     from AS205556 accept ANY
import:     from AS62144 accept ANY
import:     from AS44979 accept ANY
import:     from AS206550 accept ANY
import:     from AS204122 accept ANY
export:     to AS206550 announce ANY
export:     to AS204122 announce ANY
export:     to AS206472 announce ANY
export:     to AS3491 announce ANY
export:     to AS6453 announce ANY
export:     to AS30721 announce ANY
export:     to AS22351 announce ANY
export:     to AS15412 announce ANY
export:     to AS41589 announce ANY
export:     to AS24982 announce ANY
export:     to AS42020 announce ANY
export:     to AS197674 announce ANY
export:     to AS205556 announce ANY
export:     to AS48418 announce ANY
export:     to AS9051 announce ANY
export:     to AS31198 announce ANY
export:     to AS61113 announce ANY
export:     to AS60372 announce ANY
export:     to AS210318 announce ANY
export:     to AS197249 announce ANY
export:     to AS12812 announce ANY
export:     to AS198867 announce ANY
export:     to AS209211 announce ANY
export:     to AS199643 announce ANY
export:     to AS29286 announce ANY
export:     to AS62144 announce ANY
export:     to AS44979 announce ANY
admin-c:    NC3318-RIPE
tech-c:     NC3318-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CYB-LB
created:    2002-01-25T13:24:28Z
last-modified: 2022-07-13T05:42:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CS13-RIPE
org-name:    Transmog Inc S.A.L
country:    LB
org-type:    LIR
address:    PO BOX 14
address:    6568
address:    Beirut
address:    LEBANON
phone:     +9611744101
fax-no:     +9611744102
admin-c:    NC3318-RIPE
abuse-c:    NC3318-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IDM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IDM-MNT
created:    2004-04-17T11:36:52Z
last-modified: 2023-02-03T09:17:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC CYBERIA
address:    HAMRA
abuse-mailbox: abuse@cyberia.net.lb
admin-c:    BT68-RIPE
tech-c:     BT68-RIPE
nic-hdl:    NC3318-RIPE
mnt-by:     CYB-LB
created:    2012-05-24T10:40:35Z
last-modified: 2023-02-03T09:33:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]