| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.232.96.22 (lg) / ec2-3-232-96-22.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e8:6016::3e8:6016 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  racktech AS208861

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS208861
as-name:    racktech
org:      ORG-CA2036-RIPE
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS208861
import:     from as29076 accept ANY
export:     to as29076 announce AS208861
admin-c:    AS42614-RIPE
tech-c:     AS42614-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     racktech
created:    2019-05-23T13:20:51Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VL305-RIPE

organisation:  ORG-CA2036-RIPE
org-name:    LLC Cloud Networks
org-type:    OTHER
address:    Vokzalnaya 5
mnt-ref:    MNT-DGTL
abuse-c:    RA9750-RIPE
mnt-ref:    racktech
mnt-by:     racktech
created:    2019-05-22T13:11:24Z
last-modified: 2020-04-20T10:18:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandr Sham
address:    Vokzalnaya 5
phone:     +79637878254
nic-hdl:    AS42614-RIPE
mnt-by:     racktech
created:    2019-05-21T11:16:54Z
last-modified: 2019-05-21T11:16:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]