| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WORK-AS AS9211

as-block:    AS9130 - AS9215
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9211
as-name:    WORK-AS
descr:     n@work Internet Informationssysteme GmbH
org:      ORG-NIIG1-RIPE
admin-c:    JD35-RIPE
tech-c:     WORK1-RIPE
status:     ASSIGNED
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS51131 accept ANY
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS8687 accept AS-PPP
import:     from AS12731 accept AS-IPHH
import:     from AS15388 accept AS-OMC
import:     from AS13101 accept AS-TNG
import:     from AS24640 accept AS-BSWS
import:     from AS5605 accept AS-NETUSE
import:     from AS59507 accept AS-TLN
import:     from AS20694 accept AS-NMMN
import:     from AS24657 accept AS24657
import:     from AS13157 accept AS-GOPAS
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
import:     from AS8881 accept AS-VT-TRANSIT
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS43252 accept AS-DECIX-HAM
import:     from AS20676 accept AS-QSC
import:     from AS47717 accept AS47717
import:     from AS12923 accept AS-WIZARD
import:     from AS45012 accept AS-MEDIAWEBLINE
import:     from AS35258 accept AS-AKQUINET
import:     from AS25394 accept AS-MK-NETZDIENSTE
import:     from AS16378 accept AS-OTTO
import:     from AS9007 accept AS9007
import:     from AS13135 accept ANY
import:     from AS49009 accept AS49009
import:     from AS202941 accept AS-INTARES
import:     from AS202941 accept AS15368
import:     from AS206441 accept AS206441
import:     from AS48324 accept AS48324
import:     from AS202298 accept AS202298
import:     from AS52088 accept AS-PORTRIX
import:     from AS8893 accept AS-ARTFILES
import:     from AS211643 accept AS211643
import:     from AS211682 accept AS211682
import:     from AS211823 accept AS211823
import:     from AS51114 accept AS51114
import:     from AS1754 accept AS1754
import:     from AS210860 accept AS210860
import:     from AS206813 accept AS206813
export:     to AS174 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS1299 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS6939 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS9002 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS8687 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS12731 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS15388 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS13101 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS24640 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS5605 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS59507 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS20694 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS24657 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS13157 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS13237 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS8881 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS20940 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS43252 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS20676 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS25394 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS8893 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS3257 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS680 announce AS9211:AS-WORK
export:     to AS47717 announce ANY
export:     to AS12923 announce ANY
export:     to AS45012 announce ANY
export:     to AS35258 announce ANY
export:     to AS16378 announce ANY
export:     to AS9007 announce ANY
export:     to AS13135 announce ANY
export:     to AS49009 announce ANY
export:     to AS206441 announce ANY
export:     to AS202298 announce ANY
export:     to AS52088 announce ANY
export:     to AS211643 announce ANY
export:     to AS211682 announce ANY
export:     to AS211823 announce ANY
export:     to AS1754 announce ANY
export:     to AS51131 announce ANY
export:     to AS48324 announce ANY
export:     to AS202941 announce ANY
export:     to AS51114 announce ANY
export:     to AS206813 announce ANY
export:     to AS210860 announce ANY
export:     to AS1754 announce ANY
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    n@work is located at the following exchange points:
remarks:
remarks:    DECIX HAM, DECIX FRA, ECIX HAM
remarks:
remarks:    More information at https://www.peeringdb.com/
remarks:
remarks:    Please send peering requests to noc@work.de
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    BGP Communities:
remarks:
remarks:    9211:2100 do not announce to DECIX FRA peers
remarks:    9211:2101 prepend 9211 once to DECIX FRA peers
remarks:    9211:2102 prepend 9211 twice to DECIX FRA peers
remarks:    9211:2103 prepend 9211 3x to DECIX FRA peers
remarks:
remarks:    9211:2200 do not announce to DECIX HAM peers
remarks:    9211:2201 prepend 9211 once to DECIX HAM peers
remarks:    9211:2202 prepend 9211 twice to DECIX HAM peers
remarks:    9211:2203 prepend 9211 3x to DECIX HAM peers
remarks:
remarks:    9211:2300 do not announce to ECIX peers
remarks:    9211:2301 prepend 9211 once to ECIX peers
remarks:    9211:2302 prepend 9211 twice to ECIX peers
remarks:    9211:2303 prepend 9211 3x to ECIX peers
remarks:
remarks:    9211:4200 do not announce to AS9002
remarks:    9211:4201 prepend 9211 once to AS9002
remarks:    9211:4202 prepend 9211 twice to AS9002
remarks:    9211:4203 prepend 9211 3x to AS9002
remarks:
remarks:    9211:4300 do not announce to AS1299
remarks:    9211:4301 prepend 9211 once to AS1299
remarks:    9211:4302 prepend 9211 twice to AS1299
remarks:    9211:4303 prepend 9211 3x to AS1299
remarks:
remarks:    9211:4400 do not announce to AS174
remarks:    9211:4401 prepend 9211 once to AS174
remarks:    9211:4402 prepend 9211 twice to AS174
remarks:    9211:4403 prepend 9211 3x to AS174
remarks:
remarks:    9211:4500 do not announce to AS51131
remarks:    9211:4501 prepend 9211 once to AS51131
remarks:    9211:4502 prepend 9211 twice to AS51131
remarks:    9211:4503 prepend 9211 3x to AS51131
remarks:
remarks:    9211:4600 do not announce to AS6939
remarks:    9211:4601 prepend 9211 once to AS6939
remarks:    9211:4602 prepend 9211 twice to AS6939
remarks:    9211:4603 prepend 9211 3x to AS6939
remarks:
remarks:    9211:1100 Route received from DECIX FRA peer
remarks:    9211:1200 Route received from DECIX HAM peer
remarks:    9211:1300 Route received from ECIX peer
remarks:
remarks:    9211:100 Route received from customer
remarks:    9211:200 Route received from peer
remarks:    9211:300 Route received from upstream
remarks:
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NWORK-MNT
created:    2002-07-18T16:41:24Z
last-modified: 2022-01-30T08:47:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NIIG1-RIPE
org-name:    Nawork Internet Informationssysteme GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Versmannstrae 58
address:    20457
address:    Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +49 40 23 88 09 0
fax-no:     +49 40 23 88 09 29
admin-c:    RR9424-RIPE
admin-c:    SR10986-RIPE
admin-c:    JD35-RIPE
mnt-ref:    NWORK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NWORK-MNT
abuse-c:    NA4110-RIPE
created:    2004-04-17T11:13:48Z
last-modified: 2022-03-25T09:45:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      nwork Hostmaster Role Account
address:    Wandalenweg 35
address:    20097 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49 40 2388090
fax-no:     +49 40 23880929
remarks:    trouble: Business hours: Monday-Friday 0900-1800 CET
remarks:    (+49 40 2388090)
remarks:    trouble: Other times: Please E-Mail
admin-c:    JD35-RIPE
tech-c:     JD35-RIPE
nic-hdl:    WORK1-RIPE
remarks:    Routing and other technical issues: noc@work.de
remarks:    Abuse and Security issues: abuse@work.de
remarks:    Thanks!
mnt-by:     NWORK-MNT
created:    2001-11-09T13:36:55Z
last-modified: 2020-01-09T13:46:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Diegelmann
address:    n@work Internet Informationssysteme GmbH
address:    Wandalenweg 35
address:    D-20097 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49 40 2388090
fax-no:     +49 40 23880929
nic-hdl:    JD35-RIPE
mnt-by:     NWORK-MNT
created:    2002-02-15T15:21:36Z
last-modified: 2020-01-09T13:45:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]