| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Qnet AS9155

as-block:    AS9130 - AS9215
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9155
as-name:    Qnet
descr:     Kuwait
org:      ORG-QGTC1-RIPE
import:     from AS6453 action pref=120; accept ANY
import:     from AS8781 action pref=120; accept ANY
import:     from AS8966 action pref=140; accept ANY
import:     from AS39386 action pref=140; accept ANY
import:     from AS56680 action pref=140; accept ANY
import:     from AS42642 action pref=140; accept ANY
import:     from AS42961 action pref=140; accept ANY
import:     from AS52081 action pref=140; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47589 action pref=140; accept ANY
import:     from AS16060 action pref=140; accept ANY
import:     from AS57719 action pref=140; accept ANY
import:     from AS57748 action pref=140; accept ANY
export:     to AS6453 announce AS9155
export:     to AS8781 announce AS9155
export:     to AS8966 announce AS9155
export:     to AS39386 announce AS9155
export:     to AS56680 announce AS9155
export:     to AS42642 announce AS9155
export:     to AS42961 announce AS9155
export:     to AS52081 announce AS9155
export:     to AS8928 announce AS9155
export:     to AS47589 announce AS9155
export:     to AS16060 announce AS9155
export:     to AS57719 announce AS9155
export:     to AS57748 announce AS9155
default:    to AS6453 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8781 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8966 action pref=100; networks ANY
default:    to AS39386 action pref=100; networks ANY
default:    to AS56680 action pref=100; networks ANY
default:    to AS42642 action pref=100; networks ANY
default:    to AS42961 action pref=100; networks ANY
default:    to AS52081 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8928 action pref=100; networks ANY
default:    to AS47589 action pref=100; networks ANY
default:    to AS16060 action pref=100; networks ANY
default:    to AS57719 action pref=100; networks ANY
default:    to AS57748 action pref=100; networks ANY
admin-c:    HA952-RIPE
tech-c:     MA1621-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     QNET-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QGTC1-RIPE
org-name:    QualityNet General Trading & Contracting Co.
org-type:    LIR
address:    PO Box 32 Al-Khalijiya Complex-Second Floor
address:    15451
address:    Dasman
address:    KUWAIT
phone:     +965 808888
fax-no:     +965 241 7478
admin-c:    AAA396-RIPE
admin-c:    HA952-RIPE
admin-c:    MA1621-RIPE
mnt-ref:    MOC-MNT
mnt-ref:    QNET-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QNET-NOC
abuse-c:    QA100-RIPE
created:    2004-04-17T11:36:27Z
last-modified: 2017-01-04T09:58:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hani Abu-alkhair
address:    QualityNet
phone:     +965 804444
nic-hdl:    HA952-RIPE
mnt-by:     MOC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2010-07-13T06:32:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mishari Al-farish
address:    QualityNet
address:    Kuwait
phone:     +965 804444
nic-hdl:    MA1621-RIPE
mnt-by:     MOC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-21T23:53:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]