| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Interconnect AS9150

as-block:    AS9130 - AS9215
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9150
as-name:    Interconnect
descr:     Interconnect Services B.V.
org:      ORG-MC3-RIPE
admin-c:    JS1211-RIPE
tech-c:     JS1211-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9150-MNT
created:    2001-10-08T14:18:02Z
last-modified: 2023-02-02T08:54:30Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:
remarks:    =============================================================================================
remarks:    ----- Transits ------------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS174 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS174 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1299 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1299 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8455 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8455 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
remarks:
remarks:
remarks:    ----- Peering -------------------------------------------------------------------------------
remarks:    ----- AMS-ix Route Servers ------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6777 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6777 action community .= { 6777:6777 }; announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 action community .= { 6777:6777 }; announce AS9150:AS-INTERCONNECT
remarks:
remarks:    ----- AMS-ix Peering ------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9150:AS-PEERS-AMSIX accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9150:AS-PEERS-AMSIX announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150:AS-PEERS-AMSIX accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9150:AS-PEERS-AMSIX announce AS9150:AS-INTERCONNECT
remarks:
remarks:
remarks:    ----- NLix Route Servers --------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34307 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34307 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 announce AS9150:AS-INTERCONNECT
remarks:
remarks:    ----- NLix Peering --------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9150:AS-PEERS-NLIX accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9150:AS-PEERS-NLIX announce AS9150:AS-INTERCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150:AS-PEERS-NLIX accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9150:AS-PEERS-NLIX announce AS9150:AS-INTERCONNECT
remarks:
remarks:
remarks:    ----- Customer Peering ----------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9150:AS-PEERS-CUST accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9150:AS-PEERS-CUST announce {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150:AS-PEERS-CUST accept ANY AND NOT {::/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9150:AS-PEERS-CUST announce {::/0}
remarks:
remarks:    =============================================================================================
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    General information: www.interconnect.nl
remarks:    or email to info@interconnect.nl
remarks:    Abuse: abuse@interconnect.nl
remarks:    Servicedesk: service@interconnect.nl
remarks:    Peering: peering@interconnect.nl (AMS-ix & NLix)
remarks:    NOC: noc@interconnect.nl
remarks:    ---------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    =============================================================================================
remarks:

organisation:  ORG-MC3-RIPE
org-name:    ML Consultancy
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Het Sterrenbeeld 55
address:    5215MK
address:    's Hertogenbosch
address:    NETHERLANDS
phone:     +31738800088
fax-no:     +31738800099
mnt-ref:    AS9150-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS9150-MNT
admin-c:    JS1211-RIPE
admin-c:    IC4125-RIPE
abuse-c:    IC4125-RIPE
created:    2004-04-17T11:42:20Z
last-modified: 2023-09-26T11:55:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     JAJ Stevens
address:    ML Consultancy
address:    De Steenbok 1
address:    5215 MG 's-Hertogenbosch
address:    The Netherlands
phone:     +31 73 8800088
fax-no:     +31 73 8800099
nic-hdl:    JS1211-RIPE
mnt-by:     AS9150-MNT
created:    2001-09-25T12:10:31Z
last-modified: 2006-06-28T07:51:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]