| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  InterConnect AS9150

as-block:    AS9130 - AS9215
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9150
as-name:    InterConnect
descr:     Interconnect Services BV
org:      ORG-MC3-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    General information: www.interconnect.nl
remarks:    or email to info@interconnect.nl
remarks:    Abuse: abuse@interconnect.nl
remarks:    Servicedesk: service@interconnect.nl
remarks:    Peering: peering@interconnect.nl (AMS-ix & NL-ix)
remarks:    NOC: noc@interconnect.nl
remarks:    -------------------------------------------------
admin-c:    JS1211-RIPE
tech-c:     JS1211-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9150-MNT
created:    2001-10-08T14:18:02Z
last-modified: 2020-11-04T13:03:12Z
source:     RIPE
remarks:    ----- Transits ----------------------
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS8455 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS1299 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8455 announce AS-INTERCONNECT
remarks:    ----- AMS-ix Route Servers ----------
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to  AS6777 announce AS-INTERCONNECT
remarks:    ----- AMS-ix Peering partners -------
import:     from AS1103 accept AS1103
import:     from AS1126 accept AS1126
import:     from AS1140 accept AS1140
import:     from AS1200 accept AS1200
import:     from AS12350 accept AS12350
import:     from AS12399 accept AS12399
import:     from AS12414 accept AS12414
import:     from AS12573 accept AS12573
import:     from AS12634 accept AS12634
import:     from AS12713 accept AS12713
import:     from AS12759 accept AS12759
import:     from AS12859 accept AS12859
import:     from AS12871 accept AS12871
import:     from AS12902 accept AS12902
import:     from AS12989 accept AS12989
import:     from AS13030 accept AS13030
import:     from AS13101 accept AS13101
import:     from AS13127 accept AS13127
import:     from AS13237 accept AS13237
import:     from AS13249 accept AS13249
import:     from AS13285 accept AS13285
import:     from AS15435 accept AS15435
import:     from AS15509 accept AS15509
import:     from AS15535 accept AS15535
import:     from AS15542 accept AS15542
import:     from AS15598 accept AS15598
import:     from AS15600 accept AS15600
import:     from AS15670 accept AS15670
import:     from AS15703 accept AS15703
import:     from AS15879 accept AS15879
import:     from AS16131 accept AS16131
import:     from AS16237 accept AS16237
import:     from AS16243 accept AS16243
import:     from AS16298 accept AS16298
import:     from AS1836 accept AS1836
import:     from AS20495 accept AS20495
import:     from AS20504 accept AS20504
import:     from AS20634 accept AS20634
import:     from AS20640 accept AS20640
import:     from AS20847 accept AS20847
import:     from AS20857 accept AS20857
import:     from AS20940 accept AS20940
import:     from AS20953 accept AS20953
import:     from AS21155 accept AS21155
import:     from AS2119 accept AS2119
import:     from AS21221 accept AS21221
import:     from AS21263 accept AS21263
import:     from AS21392 accept AS21392
import:     from AS21478 accept AS21478
import:     from AS22822 accept AS22822
import:     from AS23148 accept AS23148
import:     from AS24167 accept AS24167
import:     from AS24586 accept AS24586
import:     from AS24724 accept AS24724
import:     from AS24793 accept AS24793
import:     from AS24875 accept AS24875
import:     from AS24940 accept AS24940
import:     from AS24974 accept AS24974
import:     from AS25151 accept AS25151
import:     from AS25182 accept AS25182
import:     from AS25286 accept AS25286
import:     from AS25459 accept AS25459
import:     from AS25525 accept AS25525
import:     from AS25596 accept AS25596
import:     from AS2603 accept AS2603
import:     from AS2818 accept AS2818
import:     from AS28788 accept AS28788
import:     from AS28836 accept AS28836
import:     from AS28878 accept AS28878
import:     from AS29208 accept AS29208
import:     from AS29396 accept AS29396
import:     from AS30094 accept AS30094
import:     from AS30132 accept AS30132
import:     from AS30925 accept AS30925
import:     from AS31383 accept AS31383
import:     from AS31477 accept AS31477
import:     from AS31529 accept AS31529
import:     from AS31661 accept AS31661
import:     from AS3262 accept AS3262
import:     from AS3265 accept AS3265
import:     from AS33915 accept AS33915
import:     from AS34106 accept AS34106
import:     from AS34141 accept AS34141
import:     from AS34288 accept AS34288
import:     from AS34486 accept AS34486
import:     from AS34655 accept AS34655
import:     from AS34968 accept AS34968
import:     from AS38915 accept AS38915
import:     from AS39309 accept AS39309
import:     from AS39556 accept AS39556
import:     from AS39591 accept AS39591
import:     from AS39792 accept AS39792
import:     from AS41420 accept AS41420
import:     from AS41552 accept AS41552
import:     from AS41692 accept AS41692
import:     from AS42949 accept AS42949
import:     from AS43821 accept AS43821
import:     from AS4589 accept AS4589
import:     from AS5390 accept AS5390
import:     from AS5430 accept AS5430
import:     from AS5524 accept AS5524
import:     from AS5577 accept AS5577
import:     from AS5580 accept AS5580
import:     from AS5615 accept AS5615
import:     from AS6730 accept AS6730
import:     from AS6774 accept AS6774
import:     from AS6805 accept AS6805
import:     from AS6830 accept AS6830
import:     from AS8068 accept AS8068
import:     from AS8359 accept AS8359
import:     from AS8365 accept AS8365
import:     from AS8368 accept AS8368
import:     from AS8422 accept AS8422
import:     from AS8426 accept AS8426
import:     from AS8473 accept AS8473
import:     from AS8492 accept AS8492
import:     from AS8560 accept AS8560
import:     from AS8582 accept AS8582
import:     from AS8586 accept AS8586
import:     from AS8608 accept AS8608
import:     from AS8657 accept AS8657
import:     from AS8708 accept AS8708
import:     from AS8928 accept AS8928
import:     from AS8966 accept AS8966
import:     from AS9002 accept AS9002
import:     from AS9031 accept AS9031
import:     from AS9143 accept AS9143
export:     to AS1103 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS1126 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS1140 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS1200 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12350 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12399 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12414 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12573 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12634 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12713 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12759 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12859 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12871 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12902 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12989 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13030 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13101 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13127 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13237 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13249 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13285 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15435 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15509 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15535 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15542 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15598 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15600 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15670 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15703 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15879 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16131 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16237 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16243 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16298 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS1836 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20495 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20504 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20634 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20640 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20847 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20857 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20940 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20953 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS21155 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS2119 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS21221 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS21263 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS21392 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS21478 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS22822 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS23148 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24167 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24586 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24724 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24793 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24875 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24940 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24974 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25151 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25182 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25286 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25459 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25525 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25596 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS2603 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS2818 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS28788 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS28836 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS28878 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS29208 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS29396 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS30094 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS30132 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS30925 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31383 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31477 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31529 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31661 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS3262 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS3265 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS33915 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34106 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34141 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34288 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34486 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34655 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34968 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS38915 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39309 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39556 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39591 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39792 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41420 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41552 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41692 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS42949 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS43821 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS4589 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5390 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5430 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5524 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5577 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5580 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5615 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS6730 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS6774 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS6805 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS6830 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8068 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8359 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8365 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8368 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8422 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8426 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8473 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8492 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8560 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8582 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8586 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8608 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8657 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8708 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8928 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8966 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS9002 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS9031 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS9143 announce AS-INTERCONNECT
remarks:    ----- NL-ix Route Servers -----------
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to  AS34307 announce AS-INTERCONNECT
remarks:    ----- NL-ix Peering partners --------
import:     from AS12414 accept AS12414
import:     from AS12573 accept AS12573
import:     from AS12654 accept AS12654
import:     from AS12859 accept AS12859
import:     from AS12902 accept AS12902
import:     from AS12989 accept AS12989
import:     from AS13030 accept AS13030
import:     from AS13101 accept AS13101
import:     from AS15435 accept AS15435
import:     from AS15542 accept AS15542
import:     from AS15670 accept AS15670
import:     from AS16131 accept AS16131
import:     from AS16237 accept AS16237
import:     from AS16298 accept AS16298
import:     from AS20481 accept AS20481
import:     from AS20504 accept AS20504
import:     from AS20562 accept AS20562
import:     from AS20639 accept AS20639
import:     from AS20747 accept AS20747
import:     from AS20847 accept AS20847
import:     from AS24753 accept AS24753
import:     from AS25151 accept AS25151
import:     from AS25182 accept AS25182
import:     from AS25433 accept AS25433
import:     from AS25459 accept AS25459
import:     from AS25525 accept AS25525
import:     from AS25542 accept AS25542
import:     from AS25596 accept AS25596
import:     from AS28685 accept AS28685
import:     from AS28788 accept AS28788
import:     from AS28878 accept AS28878
import:     from AS29396 accept AS29396
import:     from AS29590 accept AS29590
import:     from AS30094 accept AS30094
import:     from AS30781 accept AS30781
import:     from AS31383 accept AS31383
import:     from AS31477 accept AS31477
import:     from AS31576 accept AS31576
import:     from AS31586 accept AS31586
import:     from AS31673 accept AS31673
import:     from AS31680 accept AS31680
import:     from AS34305 accept AS34305
import:     from AS34486 accept AS34486
import:     from AS35329 accept AS35329
import:     from AS35332 accept AS35332
import:     from AS35467 accept AS35467
import:     from AS35470 accept AS35470
import:     from AS35579 accept AS35579
import:     from AS35829 accept AS35829
import:     from AS38915 accept AS38915
import:     from AS39556 accept AS39556
import:     from AS39637 accept AS39637
import:     from AS39647 accept AS39647
import:     from AS39700 accept AS39700
import:     from AS41445 accept AS41445
import:     from AS41552 accept AS41552
import:     from AS41887 accept AS41887
import:     from AS41960 accept AS41960
import:     from AS42755 accept AS42755
import:     from AS42949 accept AS42949
import:     from AS44953 accept AS44953
import:     from AS5418 accept AS5418
import:     from AS5524 accept AS5524
import:     from AS5580 accept AS5580
import:     from AS6939 accept AS6939
import:     from AS8315 accept AS8315
import:     from AS8582 accept AS8582
export:     to AS12414 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12573 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12654 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12859 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12902 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS12989 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13030 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS13101 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15435 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15542 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS15670 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16131 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16237 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS16298 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20481 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20504 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20562 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20639 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20747 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS20847 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS24753 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25151 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25182 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25433 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25459 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25525 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25542 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS25596 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS28685 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS28788 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS28878 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS29396 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS29590 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS30094 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS30781 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31383 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31477 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31576 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31586 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31673 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS31680 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34305 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS34486 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS35329 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS35332 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS35467 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS35470 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS35579 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS35829 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS38915 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39556 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39637 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39647 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS39700 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41445 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41552 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41887 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS41960 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS42755 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS42949 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS44953 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5418 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5524 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS5580 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS6939 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8315 announce AS-INTERCONNECT
export:     to AS8582 announce AS-INTERCONNECT
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    General information: www.interconnect.nl
remarks:    or email to info@interconnect.nl
remarks:    Abuse: abuse@interconnect.nl
remarks:    Servicedesk: service@interconnect.nl
remarks:    Peering: peering@interconnect.nl (AMS-ix & NL-ix)
remarks:    NOC: noc@interconnect.nl
remarks:    -------------------------------------------------

organisation:  ORG-MC3-RIPE
org-name:    ML Consultancy
country:    NL
org-type:    LIR
address:    De Steenbok 1
address:    5215MG
address:    's Hertogenbosch
address:    NETHERLANDS
phone:     +31738800088
fax-no:     +31738800099
mnt-ref:    AS9150-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS9150-MNT
admin-c:    JS1211-RIPE
admin-c:    IC4125-RIPE
abuse-c:    IC4125-RIPE
created:    2004-04-17T11:42:20Z
last-modified: 2022-07-04T12:08:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     JAJ Stevens
address:    ML Consultancy
address:    De Steenbok 1
address:    5215 MG 's-Hertogenbosch
address:    The Netherlands
phone:     +31 73 8800088
fax-no:     +31 73 8800099
nic-hdl:    JS1211-RIPE
mnt-by:     AS9150-MNT
created:    2001-09-25T12:10:31Z
last-modified: 2006-06-28T07:51:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]