| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BIHNET AS9146

as-block:    AS9130 - AS9215
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9146
as-name:    BIHNET
descr:     BIHNET Autonomus System
descr:     Largest Internet Service Provider in Bosnia and Herzegovina
org:      ORG-PEoP1-RIPE
import:     from AS5391 action pref=100; accept ANY
import:     from AS209491 action pref=100; accept AS209491
import:     from AS208881 action pref=100; accept AS208881
import:     from AS203744 action pref=120; accept AS203744
import:     from AS200698 action pref=100; accept AS200698
import:     from AS5603 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21196 action pref=100; accept AS21196
import:     from AS34665 action pref=100; accept AS34665
import:     from AS59457 action pref=100; accept AS59457
import:     from AS31630 action pref=100; accept AS31630
import:     from AS8670 action pref=100; accept AS8670
import:     from AS50537 action pref=100; accept AS50537
import:     from AS43947 action pref=100; accept AS43947
import:     from AS47959 action pref=100; accept AS47959
import:     from AS16145 action pref=100; accept AS16145
import:     from AS35107 action pref=100; accept AS35107
import:     from AS35567 action pref=100; accept AS35567
import:     from AS39689 action pref=100; accept AS39689
import:     from AS20875 action pref=100; accept AS20875
import:     from AS42432 action pref=100; accept AS42432
import:     from AS59847 action pref=120; accept AS59847
import:     from AS42432 action pref=100; accept AS24747
import:     from AS42432 action pref=100; accept AS50537
import:     from AS42432 action pref=100; accept AS8670
import:     from AS8670 action pref=100; accept AS209098
import:     from AS209098 action pref=100; accept AS209098
import:     from AS50938 action pref=100; accept AS50938
import:     from AS50249 action pref=100; accept AS50249
import:     from AS57397 action pref=120; accept AS57397 AS59457 AS43179
import:     from AS57888 action pref=100; accept AS57888
import:     from AS39826 action pref=120; accept AS39826
import:     from AS42560 action pref=120; accept AS42560
import:     from AS202632 action pref=120; accept AS202632
export:     to AS5391 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS5603 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS3356 announce AS-BIHNET-LEVEL3
export:     to AS43947 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS35567 announce AS-BIHNET-ALL
default:    to AS43947
export:     to AS57397 announce ANY
export:     to AS42432 announce ANY
export:     to AS47959 announce ANY
export:     to AS16145 announce ANY AS9146
export:     to AS59847 announce ANY AS9146
export:     to AS197687 announce AS9146
export:     to AS43179 announce ANY
export:     to AS21196 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS31630 announce ANY AS-BIHNET-ALL
export:     to AS57869 announce ANY
export:     to AS50537 announce ANY AS9146
export:     to AS50938 announce ANY AS-BIHNET-ALL
export:     to AS8670 announce ANY
export:     to AS34665 announce ANY
export:     to AS5507 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS20875 announce AS9146
export:     to AS39689 announce ANY AS9146 AS5391
export:     to AS57888 announce ANY
export:     to AS6762 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS1299 announce AS-BIHNET-ALL
export:     to AS50249 announce ANY
export:     to AS39826 announce ANY AS9146
export:     to AS42560 announce ANY AS-BIHNET-ALL
export:     to AS203744 announce ANY
export:     to AS16178 announce AS-BIHNET-LOGOSOFT
export:     to AS202632 announce ANY AS-BIHNET-ALL
default:    to AS5391 action pref=25; networks ANY
admin-c:    VC930-RIPE
tech-c:     VC930-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     FS12219-RIPE
mnt-by:     BIHNET-DNS
created:    2002-02-15T08:21:09Z
last-modified: 2022-04-07T07:53:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PEoP1-RIPE
org-name:    BH Telecom d.d. Sarajevo
country:    BA
org-type:    LIR
address:    Franca Lehara 7
address:    71000
address:    Sarajevo,
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +387 61 040 228
fax-no:     +387 33 656 280
admin-c:    DG9720-RIPE
admin-c:    VH1908-RIPE
admin-c:    VC930-RIPE
admin-c:    FS12219-RIPE
mnt-ref:    BIHNET-DNS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BIHNET-DNS
abuse-c:    BHT-RIPE
created:    2004-04-17T10:59:54Z
last-modified: 2022-02-21T11:59:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Faruk Sejdic
address:    Zmaja od Bosne 100
address:    71000 Sarajevo, BiH
phone:     + 387 33 660 523
nic-hdl:    FS12219-RIPE
mnt-by:     BIHNET-DNS
created:    2014-12-01T09:08:33Z
last-modified: 2014-12-01T09:08:33Z
source:     RIPE

person:     Vedad Ciric
address:    Zmaja od Bosne 80
address:    Sarajevo, BiH
phone:     +387 33 651813
nic-hdl:    VC930-RIPE
mnt-by:     BIHNET-DNS
created:    2004-12-01T15:02:08Z
last-modified: 2011-03-07T11:34:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]