| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORIONTELEKOM-AS AS9125

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9125
as-name:    ORIONTELEKOM-AS
remarks:    Orion Telekom Autonomous System 9125
import:     from AS203571 action pref=100; accept ANY
import:     from AS203752 accept AS-E-CAPS
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44306 action pref=100; accept ANY
import:     from AS211285 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48015 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198237 action pref=100; accept ANY
import:     from AS201278 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198565 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196957 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8534 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43125 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5483 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8400 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25431 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25431 accept AS-RSGAMA
mp-import:   afi ipv6 from AS25431 accept AS-RSGAMA
import:     from AS212897 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57031 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51859 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56681 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47731 action pref=100; accept ANY
import:     from AS52072 action pref=120; accept AS52072
import:     from AS13004 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48580 action pref=100; accept ANY
import:     from AS52116 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59609 action pref=100; accept ANY
import:     from AS213008 action pref=100; accept ANY
import:     from AS213180 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205201 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13004 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203752 accept AS-E-CAPS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
export:     to AS8400 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS1299 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS212897 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS57031 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS203752 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS9002 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS44306 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS211285 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS59609 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS196957 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS25431 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS205201 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS48580 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS52116 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS51859 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS56681 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS198237 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS198565 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS48015 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS201278 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS43125 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS5483 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS3356 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS13004 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS203571 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS51927 announce AS-ORIONTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9125 announce AS-ORIONTELEKOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203752 announce AS-ORIONTELEKOM
import:     from AS41897 action pref=110; accept AS-SAT-TRAKT
import:     from AS47267 action pref=110; accept AS-RNIDS
import:     from AS6701 action pref=110; accept AS6701
import:     from AS12558 action pref=110; accept AS-YUBC
import:     from AS35573 action pref=110; accept AS-AVCOM
import:     from AS15982 action pref=110; accept AS-VERATNET
import:     from AS43608 action pref=110; accept AS-IT011
import:     from AS8771 action pref=110; accept AS-YUNET
import:     from AS21215 action pref=110; accept AS-ABSOLUTOK
import:     from AS6700 action pref=110; accept AS-BEOTELNET
import:     from AS25467 action pref=110; accept AS-AKTON
import:     from AS31042 action pref=110; accept AS-SBB
import:     from AS15958 action pref=110; accept AS-TELENORDOO
import:     from AS5603 action pref=110; accept AS5603
import:     from AS25431 action pref=110; accept AS25431
remarks:
export:     to AS41897 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS47731 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS34299 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS47267 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS6701 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS12558 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS35573 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS15982 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS43608 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS21215 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS213008 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS8771 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS25467 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS31042 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS15958 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS5603 announce AS-ORIONTELEKOM
export:     to AS25431 announce AS-ORIONTELEKOM
remarks:    # AS51927 NETPRO
import:     from AS43547 action pref=120; accept AS43547
import:     from AS47222 action pref=120; accept AS47222
import:     from AS43335 action pref=120; accept AS43335
import:     from AS51002 action pref=120; accept AS51002
import:     from AS52026 action pref=120; accept AS52026
import:     from AS50653 action pref=120; accept AS50653
import:     from AS56708 action pref=120; accept AS56708
import:     from AS57282 action pref=120; accept AS57282
import:     from AS51927 action pref=120; accept AS51927
import:     from AS43281 action pref=120; accept AS-MOZZARTBET
import:     from AS43277 action pref=120; accept AS43277
import:     from AS202749 action pref=120; accept AS202749
import:     from AS207069 action pref=120; accept AS207069
import:     from AS49167 action pref=120; accept AS49167
import:     from AS207068 action pref=120; accept AS207068
import:     from AS203186 action pref=120; accept AS203186
export:     to AS43547 announce ANY
export:     to AS47222 announce ANY
export:     to AS43335 announce ANY
export:     to AS51002 announce ANY
export:     to AS52072 announce ANY
export:     to AS52026 announce ANY
export:     to AS50653 announce ANY
export:     to AS8534 announce ANY
export:     to AS56708 announce ANY
export:     to AS57282 announce ANY
export:     to AS51927 announce ANY
export:     to AS43281 announce ANY
export:     to AS43277 announce ANY
export:     to AS202749 announce ANY
export:     to AS207069 announce ANY
export:     to AS49167 announce ANY
export:     to AS207068 announce ANY
export:     to AS203186 announce ANY
admin-c:    OTN7-RIPE
tech-c:     OTN7-RIPE
remarks:
remarks:    -------------------------------------
remarks:    peering requests: noc.ip@oriontelekom.rs
remarks:    -------------------------------------
remarks:
org:      ORG-MW1-RIPE
admin-c:    OTN7-RIPE
tech-c:     OTN7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORIONTELEKOM-MNT
created:    2001-09-26T15:13:04Z
last-modified: 2023-11-23T08:22:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MW1-RIPE
org-name:    Drustvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd-Zemun
country:    RS
org-type:    LIR
remarks:    Please send abuse reports to abuse@oriontelekom.rs
address:    Mala pruga 8, Naselje Zemun Polje
address:    11080
address:    Belgrade
address:    SERBIA
phone:     +381 11 4100888
phone:     +381 11 4100900
fax-no:     +381 11 4100001
admin-c:    OTN7-RIPE
admin-c:    DS20416-RIPE
admin-c:    VT3730-RIPE
admin-c:    NM8622-RIPE
tech-c:     OTN7-RIPE
abuse-c:    OTN7-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ORIONTELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ORIONTELEKOM-MNT
created:    2004-04-17T12:25:02Z
last-modified: 2023-09-05T07:32:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Orion Telekom NOC
address:    Orion Telekom
address:    Gandijeva 76a, Belgrade, Serbia
phone:     +381 11 2228 388
fax-no:     +381 11 2228 334
remarks:    *******************************************************************
remarks:    Please send abuse reports to abuse@oriontelekom.rs
remarks:    *******************************************************************
abuse-mailbox: abuse@oriontelekom.rs
admin-c:    DS20416-RIPE
tech-c:     DS20416-RIPE
tech-c:     VT3730-RIPE
tech-c:     NM8622-RIPE
nic-hdl:    OTN7-RIPE
mnt-by:     ORIONTELEKOM-MNT
created:    2010-09-17T11:01:42Z
last-modified: 2022-07-01T08:44:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]