| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOFTNET-AS AS9119

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9119
org:      ORG-SA59-RIPE
as-name:    SOFTNET-AS
descr:     Internet Service Provider in Slovenia and South Europe region
descr:     Borovec 2
descr:     1236 Trzin
descr:     Slovenia
remarks:
remarks:    Upstream
remarks:
import:     from AS1239 action pref=10; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=10; accept ANY
remarks:
export:     to AS1239 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6939 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    Slovenia Internet Exchange - IP Address@SIX: 193.2.141.41
remarks:    Slovenia Internet Exchange - IPv6 Address@SIX: 2001:7F8:46::9119
remarks:
import:     from AS2107 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3212 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5435 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5603 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12644 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12778 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16016 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21283 action pref=100; accept AS-A1SI
import:     from AS34779 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43061 action pref=100; accept ANY
remarks:
export:     to AS2107 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3212 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5435 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5603 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12644 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12778 announce AS-SOFTNET
export:     to AS16016 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21283 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34779 announce AS-SOFTNET
export:     to AS43061 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    Vienna Internet Exchange - IP Address@VIX: 193.203.0.77
remarks:    Vienna Internet Exchange - IPv6 Address@VIX: 2001:7F8:30:0:2:1:0:9119
remarks:
import:     from AS42 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1120 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1121 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1853 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3209 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3330 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3856 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5403 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5588 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6720 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6730 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6798 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8075 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8245 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8339 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8412 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8445 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8447 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8596 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12401 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12577 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12605 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12971 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13064 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13101 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13237 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15133 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15498 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20704 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20751 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20940 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21013 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21360 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21385 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24953 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24992 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28760 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28857 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29056 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29287 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31529 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31543 action pref=100; accept ANY
import:     from AS32590 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33890 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33891 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34347 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34594 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35369 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39912 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41491 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42473 action pref=100; accept ANY
remarks:
export:     to AS42 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1120 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1121 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1764 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1853 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3209 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3330 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3856 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5403 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5588 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6663 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6720 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6730 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6798 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6830 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6939 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8075 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8245 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8339 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8412 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8445 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8447 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8596 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8928 announce AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12401 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12577 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12605 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12971 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13030 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13064 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13101 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13237 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13335 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15133 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15498 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20704 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20751 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20940 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21013 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21360 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21385 announce AS-SOFTNET
export:     to AS24953 announce AS-SOFTNET
export:     to AS24992 announce AS-SOFTNET
export:     to AS28760 announce AS-SOFTNET
export:     to AS28857 announce AS-SOFTNET
export:     to AS29056 announce AS-SOFTNET
export:     to AS29287 announce AS-SOFTNET
export:     to AS31529 announce AS-SOFTNET
export:     to AS31543 announce AS-SOFTNET
export:     to AS32590 announce AS-SOFTNET
export:     to AS33890 announce AS-SOFTNET
export:     to AS33891 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34347 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34594 announce AS-SOFTNET
export:     to AS35369 announce AS-SOFTNET
export:     to AS39912 announce AS-SOFTNET
export:     to AS41491 announce AS-SOFTNET
export:     to AS42473 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    Frankfurt Internet Exchange - IP Address@DECIX: 80.81.192.99
remarks:    Frankfurt Internet Exchange - IPv6 Address@DECIX: 2001:7F8::239F:0:1
remarks:
import:     from AS42 action pref=100; accept ANY
import:     from AS553 action pref=100; accept ANY
import:     from AS714 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1239 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2603 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2857 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3209 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3223 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3856 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4589 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4766 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4788 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5410 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5430 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5466 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5605 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6507 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6661 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6667 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6730 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6774 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6805 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8075 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8308 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8319 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8365 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8422 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8426 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8468 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8469 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8544 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8560 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8648 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8717 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8763 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8767 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8781 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8804 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8866 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8879 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8966 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9044 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9063 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9145 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9189 action pref=100; accept ANY
import:     from AS10282 action pref=100; accept ANY
import:     from AS10310 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12312 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12355 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12399 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12676 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12713 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12731 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12874 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12897 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13054 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13101 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13122 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13237 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13249 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13285 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS14061 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15169 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15557 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15598 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15600 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15743 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15925 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15933 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16097 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16265 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16276 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16509 action pref=100; accept ANY
import:     from AS19679 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20504 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20562 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20633 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20640 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20676 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20773 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20940 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21011 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21263 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21336 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21385 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21859 action pref=100; accept ANY
import:     from AS22822 action pref=100; accept ANY
import:     from AS23393 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24724 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24940 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24961 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25394 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28917 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29066 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29208 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29404 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29686 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30081 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31019 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31500 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31529 action pref=100; accept ANY
import:     from AS32528 action pref=100; accept ANY
import:     from AS32590 action pref=100; accept ANY
import:     from AS32787 action pref=100; accept ANY
import:     from AS32934 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33873 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33891 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34309 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34655 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS36408 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39912 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41692 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42416 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42473 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42652 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44066 action pref=100; accept ANY
import:     from AS45352 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47195 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47869 action pref=100; accept ANY
import:     from AS54104 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57344 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60169 action pref=100; accept ANY
import:     from AS63199 action pref=100; accept ANY
import:     from AS63949 action pref=100; accept ANY
import:     from AS64901 action pref=100; accept ANY
import:     from AS64903 action pref=100; accept ANY
import:     from AS64904 action pref=100; accept ANY
import:     from AS64905 action pref=100; accept ANY
import:     from AS65006 action pref=100; accept ANY
import:     from AS135158 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198781 action pref=100; accept ANY
import:     from AS200612 action pref=100; accept ANY
remarks:
export:     to AS42 announce AS-SOFTNET
export:     to AS553 announce AS-SOFTNET
export:     to AS714 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1239 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1267 announce AS-SOFTNET
export:     to AS1764 announce AS-SOFTNET
export:     to AS2603 announce AS-SOFTNET
export:     to AS2857 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3209 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3223 announce AS-SOFTNET
export:     to AS3856 announce AS-SOFTNET
export:     to AS4589 announce AS-SOFTNET
export:     to AS4766 announce AS-SOFTNET
export:     to AS4788 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5410 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5430 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5466 announce AS-SOFTNET
export:     to AS5605 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6507 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6661 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6663 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6667 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6695 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6730 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6774 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6805 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6939 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8075 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8308 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8319 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8359 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8365 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8422 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8426 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8468 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8469 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8544 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8560 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8648 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8708 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8717 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8741 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8763 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8767 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8781 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8804 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8866 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8879 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8928 announce AS-SOFTNET
export:     to AS8966 announce AS-SOFTNET
export:     to AS9044 announce AS-SOFTNET
export:     to AS9063 announce AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-SOFTNET
export:     to AS9145 announce AS-SOFTNET
export:     to AS9189 announce AS-SOFTNET
export:     to AS10282 announce AS-SOFTNET
export:     to AS10310 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12312 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12337 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12355 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12399 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12676 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12713 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12731 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12874 announce AS-SOFTNET
export:     to AS12897 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13002 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13030 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13054 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13101 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13122 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13237 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13249 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13285 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13335 announce AS-SOFTNET
export:     to AS14061 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15169 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15557 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15598 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15600 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15743 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15830 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15925 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15933 announce AS-SOFTNET
export:     to AS16097 announce AS-SOFTNET
export:     to AS16265 announce AS-SOFTNET
export:     to AS16276 announce AS-SOFTNET
export:     to AS16509 announce AS-SOFTNET
export:     to AS19679 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20504 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20562 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20633 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20640 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20676 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20773 announce AS-SOFTNET
export:     to AS20940 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21011 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21219 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21263 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21336 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21385 announce AS-SOFTNET
export:     to AS21859 announce AS-SOFTNET
export:     to AS22822 announce AS-SOFTNET
export:     to AS23393 announce AS-SOFTNET
export:     to AS24724 announce AS-SOFTNET
export:     to AS24940 announce AS-SOFTNET
export:     to AS24961 announce AS-SOFTNET
export:     to AS25394 announce AS-SOFTNET
export:     to AS28917 announce AS-SOFTNET
export:     to AS29066 announce AS-SOFTNET
export:     to AS29208 announce AS-SOFTNET
export:     to AS29404 announce AS-SOFTNET
export:     to AS29686 announce AS-SOFTNET
export:     to AS30081 announce AS-SOFTNET
export:     to AS31019 announce AS-SOFTNET
export:     to AS31500 announce AS-SOFTNET
export:     to AS31529 announce AS-SOFTNET
export:     to AS32528 announce AS-SOFTNET
export:     to AS32590 announce AS-SOFTNET
export:     to AS32787 announce AS-SOFTNET
export:     to AS32934 announce AS-SOFTNET
export:     to AS33873 announce AS-SOFTNET
export:     to AS33891 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34309 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34655 announce AS-SOFTNET
export:     to AS35320 announce AS-SOFTNET
export:     to AS36408 announce AS-SOFTNET
export:     to AS39257 announce AS-SOFTNET
export:     to AS39737 announce AS-SOFTNET
export:     to AS39912 announce AS-SOFTNET
export:     to AS41692 announce AS-SOFTNET
export:     to AS42416 announce AS-SOFTNET
export:     to AS42473 announce AS-SOFTNET
export:     to AS42652 announce AS-SOFTNET
export:     to AS44066 announce AS-SOFTNET
export:     to AS45352 announce AS-SOFTNET
export:     to AS47195 announce AS-SOFTNET
export:     to AS47869 announce AS-SOFTNET
export:     to AS54104 announce AS-SOFTNET
export:     to AS57344 announce AS-SOFTNET
export:     to AS60169 announce AS-SOFTNET
export:     to AS63199 announce AS-SOFTNET
export:     to AS63949 announce AS-SOFTNET
export:     to AS64901 announce AS-SOFTNET
export:     to AS64903 announce AS-SOFTNET
export:     to AS64904 announce AS-SOFTNET
export:     to AS64905 announce AS-SOFTNET
export:     to AS65006 announce AS-SOFTNET
export:     to AS135158 announce AS-SOFTNET
export:     to AS198781 announce AS-SOFTNET
export:     to AS200612 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    NL-IX - IP Address@NLix: 193.239.118.57
remarks:    NL-IX - IPv6 Address@NLix: 2001:7F8:13::A500:9119
remarks:
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16298 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34307 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206264 action pref=100; accept ANY
remarks:
export:     to AS15772 announce AS-SOFTNET
export:     to AS16298 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34307 announce AS-SOFTNET
export:     to AS206264 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    Zagreb Internet Exchange - IP Address@CIX: 185.1.87.75
remarks:    Zagreb Internet Exchange - IPv6 Address@CIX: 2001:7F8:28::39:0
remarks:
import:     from AS2108 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6794 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15994 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25064 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25277 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25528 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34362 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34594 action pref=100; accept ANY
remarks:
export:     to AS2108 announce AS-SOFTNET
export:     to AS6794 announce AS-SOFTNET
export:     to AS15994 announce AS-SOFTNET
export:     to AS25064 announce AS-SOFTNET
export:     to AS25277 announce AS-SOFTNET
export:     to AS25528 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34362 announce AS-SOFTNET
export:     to AS34594 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    SOX Serbia Internet Exchange - IP Address@SOX: 193.105.163.48
remarks:
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13004 action pref=100; accept ANY
remarks:
export:     to AS6939 announce AS-SOFTNET
export:     to AS13004 announce AS-SOFTNET
remarks:
remarks:    Customers
remarks:
import:     from AS3556 accept AS3556
export:     to AS3556 announce ANY
import:     from AS6700 accept AS6700
export:     to AS6700 announce ANY
import:     from AS15767 accept AS15767
export:     to AS15767 announce ANY
import:     from AS15946 accept AS15946
export:     to AS15946 announce ANY
import:     from AS16184 accept AS16184
export:     to AS16184 announce ANY
import:     from AS20526 accept AS20526
export:     to AS20526 announce ANY
import:     from AS20892 accept AS20892
export:     to AS20892 announce ANY
import:     from AS21196 accept AS21196
export:     to AS21196 announce ANY
import:     from AS21441 accept AS21441
export:     to AS21441 announce ANY
import:     from AS24629 accept AS24629
export:     to AS24629 announce ANY
import:     from AS25149 accept AS25149
export:     to AS25149 announce ANY
import:     from AS25303 accept AS25303
export:     to AS25303 announce ANY
import:     from AS25541 accept AS25541
export:     to AS25541 announce ANY
import:     from AS28682 accept AS-POSTASI
export:     to AS28682 announce ANY
import:     from AS28951 accept AS28951
export:     to AS28951 announce ANY
import:     from AS29374 accept AS29374
export:     to AS29374 announce ANY
import:     from AS31095 accept AS31095
export:     to AS31095 announce ANY
import:     from AS32528 accept AS32528
export:     to AS32528 announce ANY
import:     from AS33918 accept AS33918
export:     to AS33918 announce ANY
import:     from AS34540 accept AS34540
export:     to AS34540 announce ANY
import:     from AS35099 accept AS35099
export:     to AS35099 announce ANY
import:     from AS35343 accept AS35343
export:     to AS35343 announce ANY
import:     from AS39187 accept AS39187
export:     to AS39187 announce ANY
import:     from AS41582 accept AS41582
export:     to AS41582 announce ANY
import:     from AS41916 accept AS41916
export:     to AS41916 announce ANY
import:     from AS42473 accept AS42473
export:     to AS42473 announce ANY
import:     from AS42700 accept AS42700
export:     to AS42700 announce ANY
import:     from AS42757 accept AS42757
export:     to AS42757 announce ANY
import:     from AS43034 accept AS43034
export:     to AS43034 announce ANY
import:     from AS43164 accept AS43164
export:     to AS43164 announce ANY
import:     from AS43430 accept AS43430
export:     to AS43430 announce ANY
import:     from AS43854 accept AS43854
export:     to AS43854 announce ANY
import:     from AS44455 accept AS44455
export:     to AS44455 announce ANY
import:     from AS44632 accept AS44632
export:     to AS44632 announce ANY
import:     from AS47222 accept AS47222
export:     to AS47222 announce ANY
import:     from AS47336 accept AS47336
export:     to AS47336 announce ANY
import:     from AS47360 accept AS47360
export:     to AS47360 announce ANY
import:     from AS47666 accept AS47666
export:     to AS47666 announce ANY
import:     from AS48388 accept AS48388
export:     to AS48388 announce ANY
import:     from AS48398 accept AS48398
export:     to AS48398 announce ANY
import:     from AS49015 accept AS49015
export:     to AS49015 announce ANY
import:     from AS49402 accept AS49402
export:     to AS49402 announce ANY
import:     from AS50815 accept AS50815
export:     to AS50815 announce ANY
import:     from AS51573 accept AS51573
export:     to AS51573 announce ANY
import:     from AS51615 accept AS51615
export:     to AS51615 announce ANY
import:     from AS51735 accept AS51735
export:     to AS51735 announce ANY
import:     from AS56481 accept AS56481
export:     to AS56481 announce ANY
import:     from AS56651 accept AS56651
export:     to AS56651 announce ANY
import:     from AS60973 accept AS60973
export:     to AS60973 announce ANY
import:     from AS132826 accept AS132826
export:     to AS132826 announce ANY
import:     from AS135158 accept AS-SOFTNET-HK
export:     to AS135158 announce ANY
import:     from AS196837 accept AS196837
export:     to AS196837 announce ANY
import:     from AS197209 accept AS197209
export:     to AS197209 announce ANY
import:     from AS197679 accept AS197679
export:     to AS197679 announce ANY
import:     from AS202137 accept AS202137
export:     to AS202137 announce ANY
import:     from AS202840 accept AS202840
export:     to AS202840 announce ANY
import:     from AS204500 accept AS204500
export:     to AS204500 announce ANY
import:     from AS204501 accept AS204501
export:     to AS204501 announce ANY
import:     from AS205379 accept AS205379
export:     to AS205379 announce ANY
import:     from AS205403 accept AS205403
export:     to AS205403 announce ANY
import:     from AS205404 accept AS205404
export:     to AS205404 announce ANY
import:     from AS205405 accept AS205405
export:     to AS205405 announce ANY
import:     from AS209271 accept AS209271
export:     to AS209271 announce ANY
import:     from AS212979 accept AS212979
export:     to AS212979 announce ANY
remarks:
remarks:    Contact phone: +386 1 8100100
remarks:    Contact fax: +386 1 8100101
remarks:    Contact e-mail: noc(a)softnet.si
remarks:    Peering e-mail: peering(a)softnet.si
remarks:    Abuse e-mail: abuse(a)softnet.si
remarks:    Peering details: http://as9119.peeringdb.com
remarks:    Peering details: whois -h whois.peeringdb.com AS9119
remarks:
remarks:    All abuse complaints sent to addresses other then
remarks:    abuse(a)softnet.si, will be silently discarded and not
remarks:    read.
remarks:
admin-c:    SOFT666-RIPE
tech-c:     SOFT666-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS9119-MNT
created:    2002-09-23T07:34:55Z
last-modified: 2021-01-11T08:47:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SA59-RIPE
org-name:    SOFTNET d.o.o.
country:    SI
org-type:    LIR
address:    Borovec 2
address:    1236
address:    Trzin
address:    SLOVENIA
phone:     +38618100100
fax-no:     +38618100101
admin-c:    AB1312-RIPE
admin-c:    PJ1317-RIPE
tech-c:     SOFT666-RIPE
abuse-c:    SOFT666-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS9119-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS9119-MNT
created:    2004-04-17T12:05:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Softnet NOC - Ripe
address:    Softnet d.o.o.
address:    Borovec 2
address:    SI-1236 Trzin
address:    Slovenia
abuse-mailbox: abuse@softnet.si
remarks:    ###############################################################
remarks:    Contact phone:  +386 1 8100100
remarks:    Contact fax:   +386 1 8100101
remarks:    Contact e-mail: noc(a)softnet.si
remarks:    Peering e-mail: peering(a)softnet.si
remarks:    Abuse e-mail:  abuse(a)softnet.si
remarks:    Peering details: http://as9119.peeringdb.com
remarks:    Peering details: whois -h whois.peeringdb.com AS9119
remarks:    ###############################################################
remarks:    ABUSE CONTACT: abuse@softnet.si
remarks:    IN CASE OF HACK ATTACKS ILLEGAL ACTIVITY, VIOLATION,
remarks:    SCANS, PROBES, SPAM, ETC.
remarks:    ###############################################################
remarks:    All abuse complaints sent to addresses other then
remarks:    abuse(a)softnet.si, will be silently discarded and not
remarks:    read.
remarks:    ###############################################################
admin-c:    PJ1317-RIPE
admin-c:    AB1312-RIPE
tech-c:     PJ1317-RIPE
tech-c:     AB1312-RIPE
nic-hdl:    SOFT666-RIPE
mnt-by:     AS9119-MNT
created:    2007-02-02T10:31:42Z
last-modified: 2010-11-24T10:44:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]