| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-PRCNIT AS9111

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9111
as-name:    ASN-PRCNIT
org:      ORG-PRCN1-RIPE
import:     from AS3267 accept ANY
import:     from AS44158 accept AS-ALTURA
import:     from AS43975 accept ANY
export:     to AS3267 announce AS9111
export:     to AS44158 announce AS9111
export:     to AS43975 announce AS9111
admin-c:    MA21188-RIPE
tech-c:     AMA79-RIPE
tech-c:     PPKJ1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     PRCNIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-12-14T15:42:18Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RHL16-RIPE

organisation:  ORG-PRCN1-RIPE
org-name:    Saratov State University
org-type:    OTHER
address:    83 Astrakhanskaya street Saratov 410012
admin-c:    YVN2-RIPE
tech-c:     AMA79-RIPE
abuse-c:    SSUO1-RIPE
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
created:    2010-05-13T08:50:31Z
last-modified: 2020-01-14T10:00:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anna Anikina
address:    PRC NIT, Saratov State University
address:    Astrakhanskaya st., 83 building 9
address:    Saratov, Russia
phone:     +7-845-2517172
fax-no:     +7-845-2240446
nic-hdl:    AMA79-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-03T10:18:03Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     cz-relcom-1-mnt

person:     MAXIM ALEKSENKO
address:    PRC NIT, Saratov State University
address:    Astrakhanskaya st., 83 building 9
address:    Saratov, Russia
phone:     +7-845-2210661
fax-no:     +7-845-2511439
nic-hdl:    MA21188-RIPE
mnt-by:     PRCNIT-MNT
created:    2018-01-19T12:04:21Z
last-modified: 2018-01-19T12:04:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul P Komkoff Jr
address:    PRC NIT, Saratov State University
address:    Astrakhanskaya st., 83 building 9
address:    Saratov, Russia
phone:     +7-845-2517172
fax-no:     +7-845-2511439
nic-hdl:    PPKJ1-RIPE
mnt-by:     PRCNIT-MNT
created:    2003-04-28T13:04:31Z
last-modified: 2003-04-28T13:27:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]