| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGTelecom-AS AS9110

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9110
as-name:    AGTelecom-AS
import:     from AS2578 action pref=100; accept AS-DEMOS AS-RUDEMOS
import:     from AS2683 action pref=100; accept AS-RADIOMSU
import:     from AS2848 action pref=100; accept AS-MSURUNNET
import:     from AS2854 action pref=100; accept AS-ROSPRINT
import:     from AS2895 action pref=100; accept AS-FREENET
import:     from AS3216 action pref=100; accept AS-SOVAM
import:     from AS3218 action pref=100; accept AS-COSMOS
import:     from AS3267 action pref=100; accept AS-RUNNETIX
import:     from AS5386 action pref=120; accept AS5386
import:     from AS5386 action pref=120; accept AS34327
import:     from AS5558 action pref=100; accept AS-IIPNET
import:     from AS6694 action pref=100; accept AS-RTSNET
import:     from AS6731 action pref=100; accept AS-COMSTAR
import:     from AS6850 action pref=100; accept AS-METROCOM
import:     from AS6854 action pref=100; accept AS-TCNET
import:     from AS61359 action pref=100; accept AS61359
import:     from AS6863 action pref=100; accept AS-ROSNET
import:     from AS6903 action pref=100; accept AS-ZENON
import:     from AS8342 action pref=90; accept AS-RT
import:     from AS8342 action pref=80; accept ANY
import:     from AS8350 action pref=100; accept AS-COMBELLGA
import:     from AS8359 action pref=70; accept ANY
import:     from AS8402 action pref=100; accept AS-CORBINA
import:     from AS8470 action pref=100; accept AS-MACOMNET
import:     from AS8491 action pref=100; accept AS-BSH
import:     from AS8498 action pref=100; accept AS-CITYLINERU
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8732 action pref=100; accept AS-COMCOR
import:     from AS8810 action pref=100; accept AS8810
import:     from AS9032 action pref=100; accept AS-EDUNET
import:     from AS12314 action pref=120; accept AS-ROPNET
import:     from AS12487 action pref=120; accept AS12487
import:     from AS12622 action pref=100; accept AS-COMINTERN
import:     from AS12958 action pref=100; accept AS-MCC
import:     from AS12976 action pref=80; accept ANY
import:     from AS15599 action pref=100; accept AS15599
import:     from AS15756 action pref=100; accept AS-CARAVANRUS
import:     from AS16012 action pref=120; accept AS-TELMOS
import:     from AS25592 action pref=120; accept AS25592
import:     from AS1299 action pref=80; accept ANY
import:     from AS20483 action pref=120; accept AS-RTNET
import:     from AS25592 action pref=120; accept AS25592
import:     from AS1759 action pref=80; accept ANY
import:     from AS28719 action pref=120; accept AS28719
import:     from AS41842 action pref=100; accept AS-MEDIAL
import:     from AS20632 action pref=100; accept AS-PETERSTAR
import:     from AS50002 action pref=100; accept AS50002
import:     from AS35750 action pref=100; accept AS35750
import:     from AS198728 action pref=100; accept AS198728
import:     from AS41845 action pref=100; accept AS41845
import:     from AS34838 action pref=100; accept AS34838
import:     from AS28775 action pref=300; accept ANY
import:     from AS42628 action pref=100; accept AS42628
import:     from AS51716 action pref=100; accept AS51716
import:     from AS207873 action pref=100; accept AS207873
export:     to AS2578 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS2683 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS2848 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS2854 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS2895 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS3216 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS3218 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS3267 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS5386 announce ANY
export:     to AS5558 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS6694 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS6731 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS6850 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS6854 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS6863 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS6903 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS25592 announce ANY
export:     to AS8342 announce AS-AGTEL-INT
export:     to AS8350 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8359 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8402 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8470 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8491 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8498 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8631 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8732 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS8810 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS9032 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS12314 announce ANY
export:     to AS61359 announce ANY
export:     to AS12487 announce ANY
export:     to AS12622 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS12958 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS12976 announce AS-AGTEL-INT
export:     to AS15599 announce ANY
export:     to AS15756 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS16012 announce ANY
export:     to AS20483 announce ANY
export:     to AS1299 announce AS-AGTEL-INT
export:     to AS28719 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS41842 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS20632 announce AS-AGTEL-RUS
export:     to AS50002 announce ANY
export:     to AS35750 announce ANY
export:     to AS198728 announce ANY
export:     to AS41845 announce ANY
export:     to AS34838 announce ANY
export:     to AS28775 announce AS9110
export:     to AS42628 announce ANY
export:     to AS51716 announce ANY
export:     to AS207873 announce ANY
org:      ORG-AT5-RIPE
admin-c:    DP18-RIPE
tech-c:     DP18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AGT-NOC-MNT
created:    2002-03-13T11:12:33Z
last-modified: 2023-04-28T08:17:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AT5-RIPE
org-name:    "AMT GROUP TELECOM" Limited Liability Company
country:    RU
org-type:    LIR
address:    31B Shabolovka str., entr. 3, 2nd floor
address:    115162
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 725 7642
fax-no:     +7 495 725 7644
mnt-ref:    AGT-NOC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AGT-NOC-MNT
admin-c:    AVA65-RIPE
admin-c:    DP18-RIPE
abuse-c:    AGTN-RIPE
created:    2004-04-17T11:50:08Z
last-modified: 2023-02-10T07:24:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy V Pantileyenko
address:    AG Telecom
address:    31 Shabolovka str., bld.B, entr.3
address:    115162 Moscow, Russia
phone:     +7 495 725 7642
fax-no:     +7 495 725 7644
nic-hdl:    DP18-RIPE
created:    2002-08-05T13:39:56Z
last-modified: 2014-12-08T13:14:34Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    modified for Russian phone area changes
mnt-by:     AGT-NOC-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]