| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Aspectra AS9100

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS9100
as-name:    Aspectra
descr:     Zurich, Switzerland
org:      ORG-AA918-RIPE
import:     from AS6772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6772 announce AS9100
export:     to AS174 announce AS9100
export:     to AS6830 announce AS9100
admin-c:    ASP99-RIPE
tech-c:     ASP99-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TERREACTIVE-MNT
mnt-by:     ASPECTRA-MNT
created:    2002-07-03T11:02:53Z
last-modified: 2019-12-05T10:12:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA918-RIPE
org-name:    Aspectra AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Weberstr. 4
address:    Zurich
address:    8004
address:    SWITZERLAND
phone:     +41442965656
admin-c:    BEMA3-RIPE
admin-c:    TSKG1-RIPE
admin-c:    RAHO-RIPE
mnt-ref:    ASPECTRA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASPECTRA-MNT
abuse-c:    ASP99-RIPE
created:    2012-10-25T13:27:22Z
last-modified: 2020-12-16T13:43:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ASPECTRA Admin
address:    Aspectra AG Weberstr. 4 Zurich 8004 Switzerland
nic-hdl:    ASP99-RIPE
abuse-mailbox: ripe@aspectra.ch
admin-c:    BEMA3-RIPE
admin-c:    RAHO-RIPE
admin-c:    TSKG1-RIPE
tech-c:     BEMA3-RIPE
tech-c:     RAHO-RIPE
mnt-by:     ASPECTRA-MNT
created:    2013-05-24T12:47:25Z
last-modified: 2015-11-20T11:04:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]